Programování pro hračičky/Měniči/2019

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: skupinová

Toto je stránka vytvořená v rámci již proběhlého kurzu a nyní sloužící k jeho archivaci. Tuto stránku již prosím needitujte! Pokud se chcete do kurzu zapojit, pak vyhledejte aktuální běh na hlavní stránce kurzu či se zeptejte v příslušné diskusi.


Ve školním roce 2019/2020 probíhá skupinová výuka na hráčské cestě Programování pro hračičky od září 2019 do dubna 2020 souběžně s hodinami programování 4. ročníku pražského Waldorfského lycea, pro jehož studenty jde o povinnou součást předmětu Informatika. Pravidelné hodiny v rámci týdenního rozvrhu se konají vždy ve středu od 10.10 do 10.55 a od 11.05 do 11.50. V těchto vyučovacích hodinách je ve hře přítomen učitel vždy s polovinou ročníku. V jiné časy je přítomnost účastníků kurzu ve hře nepředvídatelná, avšak vždy je možno zanechat vzkaz na diskusní stránce tohoto běhu kurzu.

Průběžné úkoly k hodnocení[editovat]

Úkoly z následujícího seznamu může plnit každý svým vlastním tempem. Splnění úkolu vždy ohlaste vedoucímu kurzu — buď ústně při hodině (pak splnění přímo ukažte na výstupu hry), nebo písemně elektronickou poštou či na diskusní stránce tohoto kurzu (pak překopírujte příslušnou část výstupu do své zprávy).

První písmeno v názvu každé podkapitoly slouží k jednoznačné identifikaci úkolů (přidal jsem to po pololetní zkušenosti s tím, jak jsme si občas nerozuměli v mejlové komunikaci nebo na školní vývěsce).

H: Úkoly splnitelné pro každého hráče[editovat]

 1. Popište se u kouzelného zrcadla před prvním prahem s využitím aspoň pěti různých popisových znaků.
 2. Vybavte se, abyste u sebe měli současně aspoň jednu přenosnou nádobu na věci (batoh, tašku, pytel apod.), aspoň jednu nádobu na vodu (lahev, měch apod.), aspoň jednu svítilnu (svíčku, petrolejku, pochodeň apod.) a aspoň jednu zbraň.
 3. Nasbírejte aspoň pět různých druhů jedlých plodů (tak, abyste je všechny najednou měli u sebe).
 4. Nasbírejte a usušte aspoň čtyři různé druhy léčivých bylin (tak, abyste je všechny najednou měli u sebe).
 5. Sežeňte aspoň tři kusy různých pokácených stromů (tak, abyste je všechny najednou měli u sebe).
 6. Chyťte do lasa divokého koně a zkroťte ho.
 7. Získejte mistrovskou třídu v hodu kamenem.
 8. Z brouků, kteří se vyskytují východně od Gazy, se dají sestavovat elektronické součástky. Sestavte z nich sčítačku.

U: Úkoly splnitelné pro členy Bratrstva změny[editovat]

 1. Změňte nějaký předmět tak, aby se o něj hráč při ohmatání upatlal (u upatlání zohledněte rod hmatajícího hráče).
 2. Změňte zápach místnosti tak, aby to vypadalo, že v ní smrdí hráč, který v místnosti čichá (tedy třeba Smrdí to tady. Bude to tím, že je tu Martin, který se už hodně dlouho nemyl.).
 3. Změňte přívlastek nějakého předmětu tak, aby zmátl někoho z vašich spoluhráčů (tedy například aby pitná voda ve studni byla najednou „otrávená“ nebo aby rozbitá sekera najednou neměla přívlastek „rozbitá“).[1]
 4. Změňte své vlastní označení (tedy to, jak se objevujete v inventáři místnosti), abyste vypadali jako součást místnosti (tedy například noční stolek v ložnici nebo uschlý klacek v lese). Přivolejte aspoň jednoho dalšího hráče, aby si místnost (a tím i vaše označení) prohlédl během platnosti této změny, případně se pokuste někoho z dalších hráčů svou proměnou zmást (například že se hladový spoluhráč pokusí natrhat ostružiny z ostružiníku, ale dočká se jen automatické odpovědi Prosím?, protože ten ostružiník budete ve skutečnosti vy).[1]
 5. Změňte (obdobně věrohodně) popis místnosti tak, abyste zmátli aspoň jednoho dalšího hráče.[1]
 6. Změňte zápach místnosti a nějakého předmětu v místnosti tak, aby při očichání místnosti hráč dostal poukaz na to, že v místnosti něco výrazně páchne a podezřelý je určitý předmět, a při očichání dotyčného předmětu se potvrdilo, že viníkem zápachu je skutečně on (tedy třeba při očichání místnosti Ve vzduchu cítíš smrad syrečků. Zdá se, že se to line od ledničky. a při následném očichání ledničky Věru, lednička vydatně zapáchá po syrečkách!).
 7. Změňte zvuk místnosti tak, aby hráč při naslouchání byl upozorněn na nějaký zvučící předmět, a následné poslechnutí onoho předmětu mu potvrdilo, že zvučí skutečně tento předmět (tedy třeba při naslouchání v místnosti Něco tu žbluňká. Není to v té studni? a při následném poslechnutí studně Ve studni něco žbluňká!).
 8. Změňte nějaký předmět tak, aby měl zároveň změněn popis, povrch, zápach i zvuk (tedy aby se vám podařilo provést všechny čtyři změny dříve, než první z nich zase skončí). Vlastnosti nemusí být popsané dlouze, ale měly by být popsány věrohodně (tedy mj. s velkým písmenem na začátku, s tečkou na konci, bez výrazných jazykových chyb).

T: Úkoly splnitelné pro tovaryše a mistry v Bratrstvu změny[editovat]

 1. Přeonačte nějaký předmět, aby nešel vzít, protože hráči vždycky nějak nešťastně vyklouzne z rukou (což se projeví jak pro hráče samotného, tak pro jeho okolí).
 2. Zablokujte všechny běžné východy z nějaké místnosti tím, že přeonačením místnosti předefinujete jejich pohybové příkazy.
 3. Přeonačte sebe sama tak, aby na Vás neútočila divoká zvířata, lupiči a skřeti.
 4. Změňte popis nějaké studny tak, aby vypadala jako vyschlá, a zároveň ji přeonačte, aby z ní nešlo pít s poukazem na to, že je vyschlá.
 5. Přeonačte nějaký předmět, aby smrděl tak, že kdo k němu přičichne, uteče do vedlejší místnosti, a ještě nějakou dobu potom ho bude bolet nos.
 6. Přeonačte pochodeň, kterou má u sebe jiný hráč, tak, aby nešla zapálit, protože je mokrá.
 7. Změňte popis místnosti, v níž se nenachází zdroj vody, aby vypadala jako místnost se zdrojem vody, a přeonačte ji tak, aby příkazy na pití nebo nabrání vody do lahve hráči vysvětlily, že to nejde, protože voda je nepitná.
 8. Změňte popis místnosti na svatyni a přeonačte ji tak, aby v ní bylo možno posvětit nějaký předmět. Posvěcení by mělo mít několik rituálních kroků, na předmětu samotném se však projevit nemusí.

M: Úkoly splnitelné pro mistry v Bratrstvu změny[editovat]

 1. Napište program, který změní jakoukoli zbraň pro boj zblízka ve vařečku, jejíž bojové parametry ovšem budou dále odpovídat původní zbrani.
 2. Napište program, který přesune do Matice objekt, na němž je spuštěn.
 3. Napište program, který přesune objekt, na němž je spuštěn, do vašeho inventáře. Přesun doprovoďte herně věrohodnými hláškami pro vás jakožto příjemce, pro okolí i pro případného původního držitele předmětu.
 4. Napište program, který hráči, na němž je spuštěn, dá k dispozici několik příkazů, jimiž se bude moci přesunovat aspoň na tři různá místa.
 5. Napište program, který učiní toho, na němž je spuštěn, nesmrtelným.
 6. Napište program, který promění místnost v bludiště, kde všechny východy vedou zase do téže místnosti.
 7. Napište program, který vám vypíše zdrojový kód objektu.
 8. Napište program, který způsobí, že nehráčská postava bude provádět příkazy, které jí řeknete.

Poznámky[editovat]

 1. 1,0 1,1 1,2 Pokud bude zmateným spoluhráčem vyučující, získáte zvláštní prémiový bod. Prémiové body vám sice nezvýší množství splněných úkolů, ale bude se k nim přihlížet při výsledném hodnocení.