Latina pro začátečníky/2016/Domácí úkol 6

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je stránka vytvořená v rámci již proběhlého kurzu a nyní sloužící k jeho archivaci. Tuto stránku již prosím needitujte! Pokud se chcete do kurzu zapojit, pak vyhledejte aktuální běh na hlavní stránce kurzu či se zeptejte v příslušné diskusi.


Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: Mmh

Sem můžete vpisovat svůj domácí úkol k 6. lekci. Oddělte ho od předchozího textu nadpisem se svým jménem, tedy pokud se třeba jmenujete (tady na Wikiverzitě) Mmh, napište do editačního okénka nejprve řádku:

== Mmh ==

Tohle se pak na stránce objeví jako nadpis, pod nímž bude následovat zase další obyčejný text.

Mathias Agronautius[editovat]

 • mihi opus est pilleo stramineo.
 • ei venter dolet, sed mihi bene est.

Corrēctūra[editovat]

 • mihi opus est pilleo stramineo
  optimē!
 • ei venter dolet, sed mihi bene est
  mihi bene est by se v tomto významu asi neřeklo, spíše ego (bene) valeō --Mmh (diskuse) 11. 1. 2017, 21:07 (UTC)

Mathias Agronautius (exercitacio altra)[editovat]

 • Claudium pudet eii nasi magni.
 • me miseret Claudii, propter eium maerorem.
 • nasus eius male nonvidetur, sed gestatur graviter.
 • cum Claudius in ianuam vadit, ianua a naso eio aperitur.
 • et cum volit ante scutum delitescere, nasus eius imminet et saepe frangetur.
 • inde debet nasum in fascia gestat viaque a eo bene nonvidetur.
 • vita Cludii graviter videtur, ideo nasos magnos longosque timeo.

Corrēctūra[editovat]

 • Claudium pudet eii nasi magni.
eius je nesklonné (jako české jeho); zde by se ovšem zrovna použilo skloňované suus (svůj), tedy suī nāsī, pokud se Claudius stydí za svůj nos
 • me miseret Claudii, propter eium maerorem.
eius je nesklonné, takže propter eius maerōrem
 • nasus eius male nonvidetur, sed gestatur graviter.
nejsem si jist, co přesně chcete říci, ale možná: nāsus eius haud nōn vidētur, sed gravis est eum gestāre?
 • cum Claudius in ianuam vadit, ianua a naso eio aperitur.
eius nesklonné, tedy ā nāsō eius
 • et cum volit ante scutum delitescere, nasus eius imminet et saepe frangetur.
možná míníte: et cum vult post scūtum dēlitēscere, nāsus eius imminet et saepe frangitur?
 • inde debet nasum in fascia gestat viaque a eo bene nonvidetur.
dēbet ... gestāre (infinitiv jako v češtině), nōn vidētur se píše zvlášť
 • vita Cludii graviter videtur, ideo nasos magnos longosque timeo.
gravis vidētur (život se zdá těžký, ne těžce) --Mmh (diskuse) 24. 1. 2017, 18:38 (UTC)

Christīna Calvī[editovat]

 • Arbor māgnus stat.
 • Arbōris māgnī sunt viridis et brunus.
 • Arbōrī māgnō sedeō super rāmō.
 • Videō arbōrem māgnum.
 • Sedeō arbōre māgnō.
 • Arbōrēs māgnī stant.
 • Color arbōrum māgnōrum sunt viridis et brunus.
 • Arbōribus māgnīs sedēmus super rāmīs.
 • Videō arbōrēs māgnōs.
 • Sedēmus in arbōribus māgnīs.

Corrēctūra[editovat]

Arbor je ženského rodu, proto se tam změní dost. Navíc tam nesouhlasí ty pády, které jste asi zamýšlela. Píši už výsledné věty:

 • Arbor māgna stat.
 • Color arbōris māgnae est viridis et brunus. (zapomněla jste color)
 • Arbōris māgnae sedeō super rāmō. (genitiv, tedy sedím na větvi velkého stromu, přičemž v latině se to velkého stromu dá hezky hodit takhle na začátek)
 • Videō arbōrem māgnam.
 • Sedeō in arbōre māgnā. (pokud je míněno na stromě)
 • Arbōrēs māgnae stant.
 • Color arbōrum māgnārum est viridis et brunus.
 • Arbōrum māgnārum sedēmus super rāmīs.
 • Videō arbōrēs māgnās.
 • Sedēmus in arbōribus māgnīs. --Mmh (diskuse) 25. 1. 2017, 10:33 (UTC)

Christīna Calvī[editovat]

23.4.2017 - skloňování

1. Frāter dīgnus est in scholā.
2. Pater frātris dīgnī.
3. Frātrī dīgnó dó canem.
4. Frāter dīgnum nón habet omnis.
6. Fābella ā frātre dīgnó.
1. Hodiē est diēs cānus.
2. Nūbēs cāna dieī canī.
3. Dieī canó impedit Sól.
4. Diem canum cūncti salútus.
6. In diē canó est terra cāna.

Corrēctūra[editovat]

 • akuzativ (4) frātrem dīgnum
 • u cuncti salutus vůbec nerozumím, co to mělo znamenat
 • místo in diē cānō by šlo říci i jen diē cānō (tzv. ablativ času, něco jako české dnem i nocí apod.)
 • jinak OK (jen jsem přeformátoval ta čísla ručně, aby ta šestka nevyčnívala) --Mmh (diskuse) 25. 4. 2017, 14:58 (UTC)

Mathias Agronautius – exercitacio tertia[editovat]

 • salvete, amici mei, dominus vobiscum, angeli salutent vos ex excelse. (Buďte zdrávi přátelé moji, Pán s vámi, nechť vás andělé zdraví z nebes)
 • enutiata mea propter hunc diem bestiolas tractant. (Mé výroky pro tento den pojednávají o zvířátkách)
 • velut prima disputabo de vacca (bos primigenius femina). [Jako první pojednám o krávě(tur domácí)]
 • bos femina (bos primigenius femina) coniunx bovis tauri (bos primigenius taurus) est bovis infantisque materculla. [Kráva (tur domácí) je manželka býka (tur domácí) a maminka telete.]
 • bovi infanti a materculla ubera praebentur. (Tele ja maminkou kojeno)
 • vacca modo unam magnam mammam habet, sed quator infantes possunt ab ea bibere. (Kráva má jenom jeden velký prs, ale mohou z něj pít čtyři děti.)
 • non excludetur/excludus est, ut humana. (Není vylučováno/vyloučeno, že lidské.)
 • amplius posest, ut plus infantes humana, quam infantes vaccae lac vaccae bibent. (Dokonce je možné, že kravské mléko pije víc lidských dětí, než telat.)
 • velut altrum canem tractabo. (Jako druhého proberu psa)
 • dicetur, ut canis amicus optimus hominis est. (Říká se, že pes je nejlepší přítel člověka.)
 • flat deus, in diebus nostris est saepe canis non amicus hominis, sed dominus eius. [Zaplač Bůh (myšleno jako bohužel), v naší době není často pes přítelem člověka, ale jeho pánem.]
 • pedem priorem assurgit canis ad homine, ulteriorem ad pila (fons: scupa – sermones apud speibolos, accomodum). [Přední nohu zvedá pes na člověka, zadní na sloup (zdroj: Skupa – Hovory u Spejblů, upraveno)]
 • pro tertia bestiola spatium et tempus non restat itaque canis ultimus est. (Pro třetí zvířátko nezbývá místo a čas a tak je pes poslední.)
 • lector optime, amabo, cum anutiatis meis misericordiam habe. (Čtenáři dobrý, prosím, měj s mými výroky soucit.)

Corrēctūra[editovat]

 • salvete, amici mei, dominus vobiscum, angeli salutent vos ex excelse.
  ex excelsi, ale ještě lépe ex excelsis (tedy plurál neutra)
 • enutiata mea propter hunc diem bestiolas tractant.
  překlep enuntiata; asi by se spíše než propter hunc/hanc diem řeklo huius diēī (tohoto dne)
 • velut prima disputabo de vacca (bos primigenius femina).
  spíše než velut prima by se řeklo primo nebo primum; místo bōs primigenius femina by bylo lepší napsat femina bōvis primigeniī, resp. vacca bōvis primigeniī, ale není bōs primigenius ve skutečnosti pratur?
 • bos femina (bos primigenius femina) coniunx bovis tauri (bos primigenius taurus) est bovis infantisque materculla.
  totéž jako u minulé věty (místo doplňků raději genitivy); que nutno připojit hned za první slovo připojované fráze, tedy bōvisque
 • bovi infanti a materculla ubera praebentur.
  také spíše genitivem bōvis infantī
 • vacca modo unam magnam mammam habet, sed quator infantes possunt ab ea bibere.
  překlep quattuor; asi spíše ex eā
 • non excludetur/excludus est, ut humana.
  exclūditur/exclūsum; humānī když píšu īnfantēs (kdybych chtěl humāna, musel bych předtím říkat také ve středním rodě infantia)
 • amplius posest, ut plus infantes humana, quam infantes vaccae lac vaccae bibent.
  dokonce by se řeklo spíše quīn (etiam); plūrēs īnfantēs humānī nebo plūra īnfantia humāna, a bibunt
 • velut altrum canem tractabo.
  zase spíše secundō nebo secundum
 • dicetur, ut canis amicus optimus hominis est.
  dīcitur
 • flat deus, in diebus nostris est saepe canis non amicus hominis, sed dominus eius.
  flat deus znamená bůh fouká, zaplač by bylo fleat
 • pedem priorem assurgit canis ad homine, ulteriorem ad pila (fons: scupa – sermones apud speibolos, accomodum).
  ad hominem, ad pīlam, accommodātum
 • pro tertia bestiola spatium et tempus non restat itaque canis ultimus est.
  lepší by asi byl dativ tertiae bēstiolae
 • lector optime, amabo, cum anutiatis meis misericordiam habe.
  překlep enuntiatis --Mmh (diskuse) 1. 3. 2017, 10:28 (UTC)