Latina pro začátečníky/2016/Domácí úkol 3

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je stránka vytvořená v rámci již proběhlého kurzu a nyní sloužící k jeho archivaci. Tuto stránku již prosím needitujte! Pokud se chcete do kurzu zapojit, pak vyhledejte aktuální běh na hlavní stránce kurzu či se zeptejte v příslušné diskusi.


Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: Mmh

Sem můžete vpisovat svůj domácí úkol ke 3. lekci. Oddělte ho od předchozího textu nadpisem se svým jménem, tedy pokud se třeba jmenujete (tady na Wikiverzitě) Mmh, napište do editačního okénka nejprve řádku:

== Mmh ==

Tohle se pak na stránce objeví jako nadpis, pod nímž bude následovat zase další obyčejný text.

Christina Calvī[editovat]

 • a:Salvē, quid agis?
 • b:Scrībó solitus liber.
 • a:Disputabilis (o čem) ist id?
 • b:Magistrī cantant et discipulī requiēscunt-solitus liber.
 • a:Āh, ergó valē.
 • Ego requiēscó et tū cantās! Īnsuāvis es! Et symphónia ad celeris et mīrua est.
 • a: Habēs tū(?) graphium flāvum?
 • b: Nón, dumtāxat graphium roseum habeó.
 • a: Āh, ergó nihil.

Corrēctūra[editovat]

 • Salvē, quid agis?
  bene
 • Scrībō solitus liber.
  Scrībō solitum librum. (předmět ve 4. pádě, tedy obyčejnou knihu, ne obyčejná kniha)
 • Disputabilis (o čem) ist id?
  to by se řeklo úplně jinak: Dē quā rē? (doslova O jaké věci?); tím závěrečným est is (což by byla správná podoba) bych už se nezatěžoval
 • Magistrī cantant et discipulī requiēscunt — solitus liber.
  v zásadě dobře, byť trochu kostrbaté (ale latiník by Vám rozuměl)
 • Āh, ergō valē.
  tohle zní, jako byste se rychle loučila, protože píše (takovou divnou) knihu; spíš bych to oddělil: Āh bene! Sed nunc iam valē.
 • Ego requiēscō et tū cantās! Īnsuāvis es!
  bene
 • Et symphōnia ad celeris et mīrua est.
  tomuhle nerozumím
 • Habēs tū(?) graphium flāvum?
  lépe bez a s tázací částicí ne: Habēsne graphium flāvum?
 • Nōn, dumtāxat graphium roseum habeō. Āh, ergō nihil.
  trochu kostrbaté, ale v zásadě správně; jen dumtaxat je krátce --Mmh (diskuse) 20. 11. 2016, 10:26 (UTC)

Mathias Polonius[editovat]

 • quis repit in hunc cavernam?
 • ego in cavernam repo, sed ea est tantum parva, ut corporiter laboro.
 • noli ita in eam repere, aliud eo repe.
 • bene, requiescere debeo.
 • ignavus es! canes, carpete!

Corrēctūra[editovat]

 • quis repit in hunc cavernam?
  caverna je ženského rodu, proto hanc cavernam
 • ego in cavernam repo, sed ea est tantum parva, ut corporiter laboro.
  corporiter se nedá říci, protože corpus je podstatné jméno, nikoliv přídavné; muselo by se říci třeba corporāliter, ale ještě spíše by se použil ablativ a řeklo by se corpore (tedy tělem)
 • noli ita in eam repere, aliud eo repe.
  nōlī ita in eam repere je v pořádku, ale zbytku nerozumím: jiné tam lez?
 • bene, requiescere debeo.
  OK
 • ignavus es! canes, carpete!
  carpite (je to jako legite, ale tabulku najdete až v 5. lekci) --Mmh (diskuse) 13. 11. 2016, 19:21 (UTC)

temptamentum correcturae[editovat]

 • quis repit in hanc cavernam?
 • ego in cavernam repo, sed ea est tantum parva, ut corpore laboro (zde jsem původně narážel na přídavné jméno corporis - smyslný/tělesný).
 • noli ita in eam repere, alio modo eo repe (slovem aliud jsem se pokoušel o jinak).
 • -//-
 • ignavus es! canes, carpite!

amabo, est id bene? et quo modo "jinak" dicere?

Ano, už to vypadá správně. To slovo corporis není přídavné jméno, ale 2. pád od podstatného jména corpus. Tedy jde říci třeba corporis cultūra, tj. kultura těla neboli tělesná kultura, ale nejde to spojit se slovesem.
Pro jinak můžete krom toho alio modo použít také aliter.
Co jste ale přesně chtěl říci nadpisem experimento de correctura, to jsem úplně nevymyslel. --Mmh (diskuse) 20. 11. 2016, 20:08 (UTC)
No, teď jste to sice opravil na experimentum de correctura... aha, nechtěl Vy jste říci pokus o opravu? To by se řeklo jinak, experimentum je pokus, při němž chcete vyzkoušet, jak něco funguje. To, co potřebujete, je temptāmentum a pojí se s genitivem, tedy temptāmentum corrēctūrae. --Mmh (diskuse) 20. 11. 2016, 21:10 (UTC)

Když už mi tady tak hezky odpovídáte na všeliké dotazy, chtěl bych se zeptat na následující:

 • aliquid comprehensionium – několik vět. Jaký je to v latině pád? A je to slovo comprehensio vůbec v tomhle významu použitelné? Je to už několikátý překlad slova věta, který jsem našel.
 • vir hic est pater huius infantis – tento muž je otec tohoto dítěte. Můžu jako v češtině tento muž je otcem říct vir hic est patre?
 • vir hic est mihi ignotus – tento muž je mi neznámý. Jde to?

Děkuji --MatynMR.Pole

 • Několik vět by se asi nejlépe řeklo aliquot sententiae, a to by byl 1. pád množného čísla. Comprehensionum (nikoli -nium) by byl 2. pád množného čísla, tedy s aliquid by to bylo jako české něco zrnaliquid granorum, ale s množným číslem se toho užívá spíše méně (aliquid aquaeněco vody v jednotném čísle by byl lepší příklad) a s comprehensio to už jde zkombinovat opravdu těžko (aspoň mě nenapadá vhodný příklad, kde by to bylo správně).
 • Latinský ablativ úplně neodpovídá českému instrumentálu, a se slovesem býti se v latině neužívá, tedy správně musíte tu větu říci s 1. pádem, tj. nominativem.
 • Mihi ignotus lze oproti tomu použít stejně jako v češtině. --Mmh (diskuse) 20. 11. 2016, 23:32 (UTC)
P.S.: Když už si takhle dopisujeme, bylo by dobré, abyste za každý svůj nově přidaný text doplnil podpis, tedy --~~~~ (jde to i udělat kliknutím na ikonku podpisu na horním okraji editačního okna). Pak se v tom půjde lépe vyznat. --Mmh (diskuse) 20. 11. 2016, 23:34 (UTC)

Amalia Mathēsia[editovat]

 • Legō crassum et magnum librum. Id est vere bona et speciālis.
 • Sum tenuis et humilis, habeō caerulum oculora. Sum mēra.
 • Mea soror est filia mea māter, ea est etiam humilis et habet breve pilorum. Ea vadit ad acadēmīum (??).

Corrēctūra[editovat]

 • Legō crassum et magnum librum. Id est vere bona et speciālis.
  první věta je v pořádku, ve druhé však musíte zachovat rod: is est vērē bonus et speciālis
 • Sum tenuis et humilis, habeō caerulum oculora. Sum mēra.
  mají-li to být modré brýle, pak caerul(e)a oculāria; a tím mēra by mohlo být míněno mera, tedy opravdová nebo ryzí?
 • Mea soror est filia mea māter, ea est etiam humilis et habet breve pilorum. Ea vadit ad acadēmīum (??).
  na přivlastnění je v latině stejně jako v češtině 2. pád (genitiv), který je pojednán až v 6. lekci: mea soror est filia mātris meae; krátké vlasy (mělo-li to být ono) by byly nejspíš capillus brevis (doslova krátký vlas), tedy capillum brevem habet; pokud studuje v akademii, pak by se asi řeklo in acadēmiā studet --Mmh (diskuse) 23. 11. 2016, 22:51 (UTC)