Koiné pro začátečníky

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: Mmh

Cíl kurzu[editovat]

Cílem tohoto kurzu je dovést žáka od prvního seznámení se starořečtinou k četbě jednodušších textů pomocí slovníku a ke schopnosti dorozumět se na základní úrovni s jiným starořecky hovořícím nebo píšícím současníkem. Za výchozí formu starořečtiny je v tomto kurzu vzata koiné, tedy „obecná řeč“ antického světa v době helenistické. Je to řečtina s mluvnicí o něco jednodušší ve srovnání s řečtinou klasických Athén nebo s řečtinou Homérovou, avšak je to jazyk největšího množství dochovaných starořeckých textů, jazyk Nového zákona a Septuaginty, jazyk Aristotelův, jazyk vzdělanců císařského Říma i alexandrijských Židů, a jeho znalost čtenáři bezpochyby otevírá přístup i k dílům starším, jakkoli nejspíše s častějším nahlížením do slovníku a s nutností připomenout si některé gramatické jevy, s nimiž se v koiné setkával jen rudimentárně.

Struktura kurzu[editovat]

Kurs sestává z jednotlivých lekcí, které odkazují na příslušné kapitoly gramatiky a předpokládají možnost a schopnost dohledávat si slova v řecko-českém a česko-řeckém slovníku.

Lekce je možno probírat jednak samostudiem, jednak v souběhu s kroužkem řečtiny probíhajícím na pražském Waldorfském lyceu. Ve školním roce 2022–2023 tento kroužek neprobíhá. Pokud byste jakožto samouci postupující podle kurzu potřebovali konzultovat s učitelem, obraťte se na uživatele Mmh.

Jednotlivé lekce[editovat]

  • I. lekce (vokativ, spojka „καί“ a částice „μέν“ a „δέ“, časování slovesa „εἰμὶ“ v přítomném čase, osobní zájmena, přivlastňovací zájmena, člen)

...

Pomůcky[editovat]