Informatika pro kombinované lyceum/Multimediální prezentace II

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Multimediální prezentace je velice užitečný nástroj při prezentaci čehokoliv a kdekoliv. Od vysokých škol po projektovou kancelář, od vysvětlení principů černých děr po typické znaky pokémonů, prakticky jakákoliv informace lze takto sdělit. Je ovšem třeba dbát na to, aby prezentace splnila svůj účel, to jest osvětlit určité téma, a nevnášela spíše zmatek. K tomuto jsem sestavil seznam jednoduchých pravidel, které není špatné při její tvorbě dodržet.

Využití[editovat]

V prvé řadě je nutno si uvědomit, že prezentace je pouze pouze pomůckou při výkladu a neměla by jej nikdy nahradit, proto nepište prezentaci v dlouhých souvětí, ale spíše v bodech.

Méně je někdy více[editovat]

Programy k tvorbě prezentací nabízejí nepřeberné množství nejrůznějších funkcí, není ovšem potřeba využít všech naráz. Působí to totiž velice neuspořádaně, když člověk pro jejich nadbytek nerozeznává obsah.

Písmo[editovat]

Pro prezentaci se hodí nejlépe bezpatkové písmo, které je na monitoru daleko čitelnější než například kurzíva. Zvýraznění písma je dobré, protože upoutá pozornost, čímž pomůže orientaci v textu. Ztrácí, ale svůj význam je-li zvýrazněno vše. Na jednom snímku by mělo být 6 – 10 řádků kvůli přehlednost a použitá velikost písma by měla býti větší než 20 kvůli čitelnosti. To kde použít jaký styl písma naleznete zde.

Obrázky[editovat]

Použijete takové obrázky, které souvisí s tématem, nejsou urážlivé a mají přijatelnou kvalitu.

Zvuky[editovat]

Zvuky je dobré použít pouze v případě, kdy je to nezbytné (např. prezentace zpěvu ptactva), jinak jsou vesměs nevhodné.

Grafy[editovat]

Toto je příklad pro prezentaci né zcela vhoného grafu a to kvůli příliš malím výsečím. V obdobných případech je lepší zapsat data procenty.

Grafy dokážou velice dobře posloužit, ale měli býti co možná nejpřehlednější a neměli by obsahovat příliš mnoho dat.

Barvy[editovat]

Ne ke všem tématům se hodí všechny barvy (např. růžová není vhodná k pojednávání o bankovnictví), vybírejte proto takové, které danému tématu odpovídají. Barva písma by měla být výrazná a kontrastovat s barvou snímku a to zejména kvůli čitelnosti.

Typografie[editovat]

Není nic co úbírá na serióznosti tak jako pravopisné a typografické chyby. Příručku jak si jich vyvarovat naleznete zde.

Odkazy pro další informace[editovat]