Informatika pro kombinované lyceum/Styly znaku v textovém dokumentu

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Co je to znak?[editovat]

Znak jsou jednotlivá písmena, číslice, čárky, tečky či jiná interpunkční znaménka. Skupina znaků tvoří slovo či napomáhá určovat smysl věty.


Stručná historie tiskového písma[editovat]

Blackletter

První knihtisk vynalezl Johannes Gutenberg a jeho první typografie se nazývá „Blackletter“, předtím psaná rukou. Později v Benátkách na konci 15. stol. Nicolas Jenson vytváří písmo, které je kombinací tradiční Gotické kaligrafie s novým italským vkusem.

Benátský vydavatel Aldus Manutius vydává malé, levné a lehce formátovatelné knihy. v jeho knihách používá italské typy písem s kurzívou, čímž šetří stránku, na kterou se vejde více slov.

Aldus Manutius_Itelské písmo s kurzívou

Na konci 18.stol anglický tiskař John Baskerville vytvořil typ písma, za který ho konkurence obvinila z „oslepování celého světa, protože jeho písmo je tak tenké a dlouhé, že z něho bolí oči“. Tomuto pánovi se taky připisuje vynalezení metody horkého tisku a nového druhu inkoustu.

Vzestup reklam v Anglii v 19. stol přináší poptávku po velikých do očí bijících písmech. Písmo bylo navrženo tak, aby se vešlo na nízké a dlouhé formáty. Nejčastěji se používalo „Extra Condensed typeface“. V té samé době v Americe na reklamách využívají rovnou několik druhů písma, přičemž se snaží vyplnit plochu a upozornit na důležité informace.

Později přišli reformátoři písma jako William Morris či Edward Johnston, ti se snažili znovu navrátit písmu krásu a důstojnost, kterou při komerčním využívání v 19. stol ztratilo.

V 20. stol se začínají objevovat různé druhy moderního jednoduchého geometrického písma bez větších šperků.

V současnosti se spojené státy staly nejčitelnějším městem světa právě kvůli písmu „Clearview Hwy“, které se využívá např. při dopravním značení.

Clearview písmo_dopravní značení

Nastavení znaku v textovém dokumentu[editovat]

Znaky můžeme upravit buďto při nastavení stylů odstavce, nebo vždy jednotlivě měnit každou skupinu znaků podle potřeby. Využití stylů nám umožňuje rychlejší práci a jednotnost textu. U nastavení znaku lze zvolit různou velikost, tloušťku, barvu písma či podkladu, kurzívu, podtržení, přeškrtnutí, efekty, index a nakonec font.


Co je to font?[editovat]

V typografii (a na wikipedii) je pojem Font definován jako „kompletní sada znaků abecedy jedné velikosti a jednotného stylu“. Odlišnost různých písem tvoří výška, tloušťka, sklon a šířka znaků.

Druhy počítačových fontů:

 • Rastrový font, znak je uložený jako obrázek, soubor bodů v mřížce či mapě. Proto pokud chceme jinou velikost, musíme zvolit jiné písmo. Výhodou je pevná forma a jednoduchost při manipulaci.
Rastrový soubor
 • Vektorový font, znak je vlastně přesně matematicky popsaný a nakreslený, čímž se stává tvarovatelný a dokáže měnit velikost. Využívá se při PostScriptových dokumentech.


Jak správně zvolit font

Různé typy fontů jsou vhodné jenom na některé události. Písmo, které se hodí na reklamu, nepatří do smlouvy či na dopravné značení a naopak. Stejně musíme rozlišovat, jestli bude zvolený typ písma sloužit jenom na webu, nebo i na tiskovinách. Samozřejmě, co je nejdůležitější, musíme si dávat pozor na fonty bez kompletní diakritiky a jak zní jedno zlaté pravidlo, nepoužívejte víc jak dva až tři fonty.

Fonty se dělí do několika skupin:

 • Patkové (Serifové), jsou hůř čitelné v malých velikostech, zato dobré pro nadpisy a větší velikosti textu.
 • Bezpatkové (Bezserifové), jsou vhodné k jakémukoli běžnému textu.
 • Kaligrafické (Handwriting), tyto styly jsou vhodné používat jenom zřídka kdy, buďto jako designový prvek nebo umělecký nadpis, ale pro běžný text jsou nevhodné.
 • Proporcionální, jsou těžko čitelná písma kvůli stejné šířce znaků.
čtyři skupiny stylů písma

Vhodné druhy písem:

Patková písma

 • Times New Roman
 • Georgia
 • Courier

Bezpatková písma

 • Arial
 • Calibri
 • Myriad Pro

Užitečné odkazy[editovat]

Kdo by chtěl víc a podrobněji zkoumat fonty, tak zde. A pokud by někdo dělal leták, a nevěděl si rady, doporučuji se kouknout zde

Pokud by někdo potřeboval bližší postup při natavovaní stylu znaků, doporučuji už výše vzpomenutou stránku.