Hesla Jednoty bratrské/2009

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná


Hesla Jednoty bratrské 2009[editovat]

Neděle Estomihi[editovat]

  • Neděle ../2009-02-22: Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. [Žalm 103,11]

Týden po neděli Reminiscere[editovat]

(Rozpomeň se na slitování svá, Hospodine. Žalm 25,6)

Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. [Římanům 5,8]

  • Sobota ../2009-03-14: Hospodinovo milosrdenství je od věků na věky s těmi, kteří se ho bojí, jeho spravedlnost i se syny synů, s těmi, kteří dodržují jeho smlouvu, kteří pamatují na jeho ustanovení a plní je. [Ž 103,17]

Týden po neděli Oculi[editovat]

(Stále upínám své oči k Hospodinu. Žalm 25,15)

Kdo položí ruku na pluh a ohlíží se zpět, není způsobilý pro království Boží. [Lukáš 9,62]

  • Pondělí ../2009-03-16: Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. [Lukáš 5,31]
  • Úterý ../2009-03-17: Mé je stříbro, mé je zlato, je výrok Hospodina zástupů. [Aggeus 2,8]
  • Středa ../2009-03-18: Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. [Izaiáš 50,5]
  • Čtvrtek ../2009-03-19: Nikdo není jako ty, Hospodine, jsi veliký a veliké je tvé jméno pro tvou sílu. [Jeremiáš 10,6]
  • Pátek ../2009-03-20: Zacheus rychle slezl a s radostí Ježíše přijal. [Lukáš 19,6]

Týden po neděli Laetare[editovat]

(Veselte se s Jeruzalémem. Izaiáš 66,10)

Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo. Zemře-li však, vydá mnohý užitek. [Jan 12,24]

  • Pondělí ../2009-03-23: Nevíme, co máme dělat, proto vzhlížíme k tobě. [2.Paralipomenon 20,1]