Diskuse s uživatelem:Mmh/Návrhy/Jazyk stránky

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Z Wikiverzity

Není co řešit[editovat]

Tak tady není snad co řešit. Snad jedině doporučit, že projekty v cizích jazycích, by měly být na cizích Wikiverzitách či na Betě. --Juandev (diskuse) 21. 9. 2013, 20:28 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Teď si nejsem úplně jist, jak to myslíš. --Mmh (diskuse) 22. 9. 2013, 13:07 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

No jakože informovat účastníky o tom, že existují Wvs v jiných jazycích a že by se toho mělo využívat. Samozřejmě tu zbyde nějaké stránky v cizích jazycích, které tu mají smysl.--Juandev (diskuse) 22. 9. 2013, 13:22 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Aha, takhle. Myslel jsem, že už to je tam napsáno dostatečně, ale dobrá, trochu to ještě zdůrazním. --Mmh (diskuse) 22. 9. 2013, 13:43 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Přece jen trochu jinak pojmout?[editovat]

Začal jsem přemýšlet, zda by se nemělo udávání jazyka pojmout přece jen trochu jinak, tedy zda by se neměly uvádět do klasifikační nálepky i jazyky, které nejsou nutné pro porozumění stránky, ale které se na stránce vyskytují. Smysl by to mělo hlavně technický — i výskyt jediného slova v japonštině vyžaduje, aby prohlížeč uměl dobře zobrazovat japonštinu, a pod.

Nebo by také bylo možné mít dvě kategorie jazyků: Jazyky nutné k porozumění, a jazyky dále se vyskytující (tedy že by se v klasifikační nálepce jedny udávaly třeba parametrem jazyk, druhé parametrem jazýček, nebo tak něco, a první by se zobrazovaly velkým písmem, a druhé malým).

Co myslíte? --Mmh (diskuse) 22. 3. 2014, 12:29 (UTC)Odpovědět[odpovědět]

Já bych to viděl takto: Jazyky nutné k porozumění bych tedy označoval //jazyk(y)//, s tím, že pokud je stránka pouze v češtině a zároveň se ani nezabývá výukou/popisem nějakého jazyka (včetně češtiny), tak by se neuváděla v nálepce vůbec. Pokud by to byla stránka, zaměřená filologicky, pravděpodobně by tam figurovaly dva jazyky: čeština + ten probíraný (resp. ten, ve kterém jsou záludnosti češtiny vysvětlovány cizincům), respektive výjimečně i více, pokud je odkazováno na nějaký další jazyk (třeba latinu pro odborné výrazy, či angličtiny a p., pokud existuje v tom jazyce přiléhavější výraz/vysvětlení). Dále by mohly (pokud by to někteří kolegové neznemožňovali, jako v minulosti) existovat také nefilologické stránky, kde by další jazyk byl nikoliv nezbytný, ale pomůckou pro ty, kteří by stránce chtěli porozumět i v jiném jazyce (tedy v takovém, ve kterém ještě neexistuje wikiverzitní projekt, nebo sice existuje, ale kopírování do onoho projektu by nebylo účelné pro ztrátu potřebných vazeb/odkazů). V takovém případě bych byl pro termín //vedlejší jazyk(y)//, nikoliv //jazýček//, tedy takový, který není nutný pro návštěvníka, ovládajícího základní jazyk (češtinu), ale je pomůckou pro jinojazyčného návštěvníka, aby se také mohl v textu orientovat. Takováto možnost by ovšem měla být přijatelná výlučně pro projekt wikiversity, neměla by se v žádném případě zatahovat do jiných projektů jako wikipedie, wikislovník, wikiknihy či wikicitáty. --Kusurija (diskuse) 22. 3. 2014, 14:47 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Já si myslím, že je zbytečné čtenáři oznamovat, že pro pochopení textu potřebuje ten jazyk. My nejsme encyklopedie, aby tu lidé hledali informace. My jsme živý dynamický organismus (a to vysvětluji níže).--Juandev (diskuse) 13. 4. 2014, 08:25 (UTC)Odpovědět[odpovědět]
Ale já si myslím, že původní idea byla technická, ne informační. Pokud ti vznikají stránky v jiných jazycích, tak jsou většinou provázány na nějakou hlavní stránku, která ti říká jak s tím obsahem pracovat. V takovém případě je lepší zvýraznit odkaz na tuto hlavní stránku, nežli oznamovat něco jako "k pochopení této stránky musíte umět japonsky" – protože ani tato informace nemusí být vždy pravdivá.
A když už by to bylo technické označení, pak by bylo dobré označovat i češtinu. To zdůvodu, aby si odlišili stránky, kde autor nezadal jazyk. Mohla by pak existovat technická kategorie stránek v češtině a technická kategorie stránek bez udání jazyka.
Nicméně jen kvůli jednomu slovu v cizím jazyce bych to neoznačoval/nekategorizoval. =použití s mírou.--Juandev (diskuse) 13. 4. 2014, 08:25 (UTC)Odpovědět[odpovědět]