Wikiverzita:Nejčastěji kladené otázky

Z Wikiverzity

Pokud otázka, na kterou se chcete zeptat, není mezi níže uvedenými, a zároveň si myslíte, že je natolik obecná, že by tu uvedena být měla, můžete ji k otázkám přidat (jako „Předmět“ pak napište otázku a hlavní editační okno nechte buď nevyplněné, nebo do něho vysvětlete podrobnosti). Počítejte ovšem s tím, že Vaše otázka může být pravopisně, stylisticky nebo věcně upravena, aby skutečně sloužila i dalším uživatelům, anebo případně přesunuta na Vaši osobní diskusní stránku a tam zodpovězena, pokud se odpovídajícímu nebude zdát tak častá a obecná, aby zůstala na této stránce.

K čemu je Wikiverzita?[editovat]

Wikiverzita je tu k tomu, aby nabídla všem mluvčím českého jazyka bezplatný a svobodný prostor pro vzdělávání a výzkum.

Co patří a co nepatří na Wikiverzitu?[editovat]

Zkráceně:

  • Na Wikiverzitu patří všechny materiály, které nějakým způsobem slouží vzdělávání či výzkumu.
  • Na Wikiverzitu nepatří materiály, které se dobře hodí do jiných projektů nadace Wikimedia – Wikiverzita by neměla jiné projekty dublovat.

Podrobněji viz: Wikiverzita:Co patří a co nepatří na Wikiverzitu

Na Wikiverzitě jsou „blbosti“![editovat]

To sice není otázka, ale protože se takováto deklarace mezi otázkami často objevuje, odpovídáme tu na ni: Wikiverzita je především otevřený vzdělávací a výzkumný prostor. Má svoje pravidla, ale tato pravidla se týkají způsobu zacházení s obsahem a téměř vůbec obsahu samotného. Tedy, snažíme se, pokud to není nezbytně nutné (jako třeba v případě protizákonného obsahu), zvenčí neposuzovat, zda někdo zkoumá nebo vyučuje „blbosti“. Pokud se domníváte, že se někdo odborně mýlí a že je Vaším úkolem to uvést na pravou míru, vstupte s ním do diskuse, zapojte se aktivně do jeho projektu, založte si projekt s jiným odborným přístupem atd.

Co mohu na Wikiverzitě dělat?[editovat]

Uživatel, který se na Wikiverzitě ocitne, se tu klidně může ponejprv nezávazně porozhlédnout. I jako náhodný kolemjdoucí může případně tu a tam opravit překlep nebo napsat nějakou poznámku na diskusní stránku. Avšak opravdová účast začne až ve chvíli, kdy se uživatel zapojí do nějakého zdejšího projektu, tedy stane se účastníkem (nebo dokonce lektorem) nějakého kurzu, začne dodávat data do nějakého výzkumného projektu, shromažďovat výukové materiály v nějakém úložišti. Jen je vhodné se před začátkem aktivní spolupráce podívat, jaká případná místní pravidla mezi sebou účastníci dotyčného projektu mají domluvena, a snažit se je následně dodržovat, aby byla spolupráce dobře fungovala.

Mohu si vytvořit něco svého?[editovat]

Jistě, na Wikiverzitě je prostor pro všechny. Jen je to prostor společný, proto musíme dodržovat určitá pravidla, abychom to tu jeden vedle druhého zvládli. Proto je dobré nejprve popřemýšlet, zda si chci založit něco principiálně svého, tedy třeba zápisky o růstu svých vlastních fazolí na vlastním okně, nebo zda se můj projekt bude týkat i jiných lidí, ať už jej budou jen pasivně číst, nebo se budou aktivně podílet na jeho vytváření. Pokud si chci založit jen něco pro sebe, pak je nejlepší vytvořit si na to podstránku na své uživatelské stránce. Pokud chci založit něco, co mají užívat i další lidé, pak si mohu založit svůj projekt — nejlépe podle nápovědy, kterou tu pro tento případ máme, aby byl projekt do Wikiverzity správně zařazen, popsán pro případné budoucí spolupracovníky atd.

Jak se stát studentem nebo učitelem?[editovat]

Některé výukové systémy přísně odlišují učitele, tedy vedoucí kurzů, a studenty, tedy účastníky kurzů. Na Wikiverzitě takové rozlišení není. Všichni jsou tu uživatelé, kteří mají stejná přístupová práva (resp. výjimku tvoří komunitou volení správci, jejichž úkolem je starat se o zdárné fungování Wikiverzity jako celku, pročež mohou například mazat stránky nebo blokovat vandaly). V rámci jednotlivého projektu ovšem může mít někdo roli vedoucího, organizátora, učitele, a někdo jiný zase roli studenta. Tyto role se však neliší přístupovými právy. Tentýž uživatel může být například v jednom kurzu vyučujícím a v jiném kurzu studujícím, v jednom výzkumném projektu vedoucím a v jiném výzkumném projektu řadovým terénním pracovníkem. Tyto role se však nikde nenastavují, ty na sebe jako uživatelé bereme v jednotlivých projektech tak, aby tyto projekty fungovaly smysluplně a plnily cíle, k nimž byly založeny.