Wikiverzita:Byrokraté

Z Wikiverzity

Byrokraté jsou uživatelé Wikiverzity, kteří mají přístup k omezeným technickým funkcím softwaru MediaWiki, na němž projekt funguje. Tyto funkce jsou následující:

  • povýšení jiného uživatele do funkce správce či byrokrata,
  • udělení nebo odebrání příznaku bota uživateli,

Byrokraté se chovají podle dohodnutých pravidel.

Seznam byrokratů[editovat]

Žádost o práva byrokrata[editovat]

V případě zájmu postupujte dle Pravidla pro správce a byrokraty.