Výzkum osobního rozvoje

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Výzkumný projekt, zkoumající a shromažďující informace o osobním rozvoji jednotlivce.

Úvod[editovat]

Osobní rozvoj je první řadě velmi široký pojem, který skrývá ve své podstatě mnohem hlubší smysl a mnoho způsobů, jak ho v sobě začít studovat, uplatňovat, poznávat a jak ho vlastně docílit. Osobní rozvoj znamená osobně růst a naučit se zvládat právě ty běžné životní situace, které zažíváme každý jeden z nás, s nadhledem. Pomocí osobního rozvoje dokážeme žít pozitivněji, usměvavěji, šťastněji. Osobní rozvoj nám časem ukáže, jak přijímat jednotlivé špatné situace a jak si užívat i obyčejných maličkostí, které jsme do té doby přehlíželi. Osobní rozvoj přináší řadu výhod.

Osobní rozvoj řeší několik kategorií dovedností:

  • Seberegulace (self-management) je schopnost řídit vlastní emoce, myšlenky a chování směrem k dosažení našeho cíle. Zahrnuje sebemotivaci, zvládání stresu, plánování, organizování, vhodné využívání vlastních schopností a dovedností.
  • Sociální cítění (social awareness) zahrnuje schopnost empatie, vcítit se do druhých a respektovat je, a to bez ohledu na jejich rasovou, náboženskou, či jinou příslušnost. Řadíme zde také umění rozpoznat silné stránky ostatních, reagovat na jejich náladu a prožívání nebo nacházení a využívání různých příležitostí.
  • Vztahové dovednosti (relationship skills) je schopnost vytvářet a udržovat zdravé, podporující vztahy, ve kterých panuje upřímnost, naslouchání, spolupráce, nabídnutí pomocné ruky, konstruktivní řešení konfliktů.
  • Zodpovědné jednání (responsible decision-making) definuje jako schopnost se starat a vhodně volit mezi osobním chováním a sociálními interakcemi napříč rozdílnými situacemi. Sem je řazeno například hledání řešení pro osobní a sociální problémy, vytváření závěrů až po získání všech potřebných informací, kritické myšlení nebo hodnocení osobních, ale také obecných dopadů jednání na všeobecné blaho.

Stránky projektu[editovat]

Úvahy a Eseje[editovat]