Uživatel:Chomsky/Cizojazyčný slovníček (způsoby zobrazení)

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je samostatný projekt
{cs}
specifické předpoklady
Příslušnost: Chomsky

1.

Představme si počítačový program, jehož výstupem je hierarchické uspořádání textových dat stromovým způsobem tak, že v jednom souboru jsou uchovávány jednotlivé úrovně datového stromu a druhý soubor tyto úrovně postupně obsazuje. Soubor uchovávající jednotlivé úrovně se nazývá M (od anglického "menu") a soubor tyto úrovně obsazující se nazývá R (od "řídící). Na počátku si lze soubor menu představit jako čistý list papíru, na němž se postupně zaplňují řádky jeden za druhým. Ihned se v souboru řídicím objeví zápis "1, 2, 3, 4, 5, ..." podle počtu obsazených řádků. Uvnitř databáze je situace složitější. Každá větev může být použita vícekrát, ale musí být jednoznačně odlišena od těch ostatních přinejmenším svým ukončením. Mohou nastat tedy v nejednoduším příadě varianty:

1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 6
1, 2, 3, 4, 7
atd.

Ukončení se postupně vzdaluje od předchozích čísel, protože se v souboru menu píše vždy na první volnou pozici, tedy na poslední řádku. V cizojazyčném slovníčku dr. Františka Soukupa je výtah ze souboru menu

(1) Nekromantie - Nolens
(2) Nekromantie, ..., Nepos, ...
...
(25) vnuk, nepotismus
(26) strejčkovství, nezřízené obohacování a povyšování příbuzných

reprezentován takto:

1/0, 2/18, 25/1
1/0, 2/0, 25/2, 26/1
1/0, 2/0, 25/0, 26/2.

Pozn.: Čísla za lomítkem určují člen, kterým je dané menu použito.

To, co následuje, je vždy přiřazeno svému předchůci jen jednou - i když většinou nespojitě. Nesmí se to objevit za jiným předchůdcem. Přiřazovaná čísla neustále narůstají a určují to, k čemu se váží. Jelikož každý předchůdce je tedy určen svým následovníkem, musí mít každá větev vždy jen jednoho následovníka, jednoznačně určujícího svého předchůdce (člena předchozího menu). Jinými slovy, každá větev je určována od konce, což nebrání, aby různé části stromu byly použity "v repríze", včetně těch částí, uzavírajících každou větev. Pokud výše uvedený výpis větví vyvolá jednotlivé členy záznamů v souboru menu, zobrazí se následnovně:

Nekromantie - Nolens, Nepos, vnuk
Nekromantie - Nolens, Nepos, nepotismus, strejčkovství
Nekromantie - Nolens, Nepos, nepotismus, nezřízené obohacování a povyšování příbuzných

Jak vidno, vypisování "od konce" umožňuje zachovat kontext každého obohacení stromu, což je užitečné při předložení nějakých studentských poznámek z přednášek jako vstupních dat. Přednášející má často tendenci dodatečně doplňovat nějaké informace a tyto se pak objeví na konci stromu. Díky správnému kontextu může student při procházení takového výpisu vždy správně určit, čeho se daná informace týká, kam patří.

2.

Z psaní poznámek do stromové struktury je také odvozen jednodušší způsob textového výpisu Cizojazyčného slovníčku dr. Františka Soukupa (konaný odsazováním jednotlivých úrovní stromu zleva), který ale nedokáže vypsat vícečlenné ukončující menu. To se totiž plete s těmi menu, které kromě českého významu obsahují další cizojazyčné větve. Tato menu jsou nerozlišitelná od ukončujících menu, mají-li již na vrchu aspoň jeden český význam. Za tímto významem totiž nenásleduje už žádný ekvivalent a povahu dalšího obsahu tohoto menu nelze určit, má-li se vypisovat. Vedle výpisu případného většího počtu českých ekvivalentů[pozn. 1] se tedy vypisují i nedokončené cizojazyčné větve (ukázka). Studentské poznámky se však vypíší správně, pokud mají na konci vždy jednočlenné menu (např. odkaz na místo v prameni). Pouze tento způsob jejich výpisu předpokládá uspořádaná data a k dosažení správného kontextu je nutno opravit výskyt každého nižšího čísla za vyšším.

Např.
1/1, 2/1, 3/1
1/0, 2/2, 4/1
1/0, 2/0, 3/2, 5/1

se musí změnit na:

1/1, 2/1, 3/1
1/0, 2/0, 3/2, 4/1
1/0, 2/2, 5/1

  1. Toto vypisování může být samozřejmě potlačeno (nahrazeno jednočlenným českým ekvivalentem).