Střední škola

Z Wikiverzity
 • Práce na Wikipedii — v devíti lekcích se účastníci seznámí praktickým způsobem, ale i psaním slohových prací s tvorbou článků na Wikipedii, wikikomunitou, Wikimedia Commons, ale i samotnou Wikiverzitou. Důraz je kladen na pochopení významu zdrojování, kvality a nabídky sekundárních zdrojů
 • Fórum:Španělština — pro dotazy a diskusi nad problémy španělské gramatiky
 • Ateliér fotografie — ateliér se soustředí na výuku fotografických technik, ale i na vysvětlení perspektivy a estetiky. Účastnici jednak hodnotí fotografie jiných, jednak sami fotí dle zadání
 • Uživatelský monobook — co to je monobook a jak vám může ušetřit práci na wiki; poznání Java Scriptu
 • Čítárna — Čtete? Pojďte číst najednou a následně si o tom promluvit.
 • Sny — Sníte? Navštivte projekt Sny a podělte se o své snové představy, rozeberte s ostatními proč se vám zdá to či ono.
 • MediaWiki — Zajímá vás software, na kterém běží Wikiverzita či Wikipedie? Připojte se do tohoto kurzu, který využívá nápovědy na Mětě a wikimedia.org.
 • Rozšíření MediaWiki — najděte si na stránkách www.mediawiki.org rozšíření, nastudujte si jeho použití a následně si ho odzkoušejte na Sandbox Servru
 • Kvíz:Určování svatých — určete pár svatých dle obrázků a přidejte vlastní
 • Fonologie a písmo — nabízí různé projekty zaměřené na fonologii a písmo
 • Propagace Wikiverzity — zde se na konkrétním případu Wikiverzity naučíte propagaci a marketingu
 • Sklářství — teoretický kurz seznamující účasníky se sklářstvím
 • Informatika pro kombinované lyceum — cílem projektu je poskytnout online prostor pro žákovské poznámky k předmětu a postupně vytvořit učebnici předmětu
 • Literatura romantismu (test pro SŠ)
 • Dendrometrie — je lesnickým oborem, ve kterém se naučíte měřit stromy. Proč? K čemu je to dobré? – více v projektu.
 • Encyklopedie pro střední školy — shromaždiště tematických článků na úrovni středoškolské učebnice
 • Objekty ve vesmíru


 • Diskusní fórum - Střední škola - wikiverzitní fórum určené k povšechním diskusím týkajícím se vzdělávání mládeže na středoškolském stupni stupni na české Wikiverzitě a dozatům