Propagace Wikiverzity

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Propagace Wikiverzity je projekt, který si klade za cíl provádět propagační akce pro Wikiverzitu a jejich následné vyhodnocování.

Proběhlé[editovat]

Přednáška na Wikimedia Polska 2007[editovat]

Jednalo se o přednášku, kterou jsem vedl obecně ve prospěch Wikiverzity jako projektu takového. Šlo o to představit projekt polským Wikimedianům a popřípadě rozjet přípravu polské Wikiverzity (doposavaď se na ní pracuje). V souvislosti s touto přednáškou vznikl i poster, který jsem nechal přeložit do polštiny, ale bohužel ho zapomněl doma, takže existuje pouze v elektronické podobě. Proběhlo v květnu 2007--Juandev 7. 8. 2008, 19:44 (UTC)

 • Hodnocení:
  • (-) špatná příprava, poster měl být hotový včas
  • (-) s tím souvisí i kvalita posteru, poster po vytištění obsahoval chyby, které v digitální podobě neobsahoval a cena byla přes 1 000 korun
  • (-/+) velký zájem, přednáška byla velmi krátká (původně jsem měl přijet pouze s posterem, ale Wikimedia Polsko, nebyla schopna garantovat poster session, čili jsem si musel narychlo splácat prezentaci) ale následně jsem několikanásobně přetáhl svůj čas díky dotazům (hlavně ze strany lidí z polských Wikibooks)
  • (-/+) navázal jsem kontakt s jedním wikimedianem, jehož kontakt i jméno jsem ale ztratil, který projevoval velký zájem o wv
  • (+) navázány dobré vztahy i s ostatními členy Wikimedia Polska

Komentáře[editovat]

Prezentace na vysokých školách[editovat]

Z oslovených fakult projevily zájem 1. LF UK a PF UK. Byla odprezentována wv na Lékařské fakultě a navázané dobré vzthy. Prezentaci na právech jsem nezvládl zorganizovat. Na LF byl projeven velký zájem i o software MediaWiki a o ostatní projekty. Bylo to v červenci 2007, prezentace dostupná na Metě.--Juandev 7. 8. 2008, 19:44 (UTC)

 • Hodnocení:
  • (-) projekt byl nedotažen a nebyly osloveny všechny fakulty v ČR
  • (-) nebylo prezentováno na právech ač byl zájem
  • (-) projekt ukázal, špatné načasování a též naivnost představ, které byly do projektu vloženy (učitelé vysokých škol nemají čas si hrát se systémem, který není rozvinut)
  • (-/+) první prezentaci předvedli 2 uživatelé (Juandev a Reo On). Bylo to jistě přínosem, neb bylo spoustu dotazů na něž jsem nebyl schopen odpovědět a Reo On mě výrazně doplňoval, hlavně v otázce licencí. Chyběl nám ještě někdo se znalostí MediaWiki, aby mohl zodpovědět zbývající otázky. samotné nastavení prezentace bylo taktéž příliš ztuhlé.
  • (+) projekt ukázal předčasnost a naivnost myšlenky projektu
  • (+) byly navázány velmi dobré vztahy mezi 1. LF UK a Wikiverzitou, které se budou do budoucna dále rozvíjet a prohlubovat
  • (+) byl udělán první pokus o to vejít lidem v podvědomí s názvem Wikiverzita
  • (+) doufejme též, že jsme si otevřeli cestu na PF UK

Komentáře[editovat]

Částečně jsem tuto kampaň zhodnotil již bodově. Pro příště z toho plyne, že by mělo prezentovat více lidí, aby se mohli vzájemně doplňovat a byly schopní danou problematiku vysvětlit. Jako nejpřijatelnější se mi jeví vždy to někomu nabídnout, jestli by se nechtěl zúčastnit. Prioritně jsou vybíráni lidé zasvěcení do systému Wikiverzity a dále do Licencí a techniky. Chybou bylo, že jsem nedotáhl kampaň dokonce, ale neměl jsem na to šťávu. To samé viz práva.--Juandev 7. 8. 2008, 19:44 (UTC)

Bombardování Wikipedia a jiné projekty informacemi z Wikiverzity a reklamou[editovat]

Šlo v podstatě o projekt, který měl za cíl oslovit případné zájemce z jiných projektů. K tomuto projektu jsem přistoupil poté, kdy jsem pochopil, že je v podstatě nereálné aby počáteční komunitu projektu vytvořili externisté (paradoxně pak byla prvotní komunita tvořena právě externisty, které sehnal Kychot, nebo se vynořili sami). Tedy lidé kteří neznají wiki svět, lidé kteří by měli někam jen tak přispívat několik měsíců. Celá kampaň spočívala ve dvou věcech: 1) informovat co se na projektu děje (jaké jsou problémy a jaké úspěchy), 2) vytvářet a propagovat projekty ušité na míru jednotlivým projektům či wikimedianům.--Juandev 7. 8. 2008, 19:44 (UTC)

 • Hodnocení:

Komentáře[editovat]

Prezentace na Wikimania 2008: Children Education within the Wikiversity[editovat]

Šlo o přednášku, kterou jsem si připravil a byla mi přijata na téma vzdělávání dětí na Wikiverzitě. Na Wikimanii jsem ale nakonec nejel, protože jsem si to nezvládl zorganizovat. Důvod? Spousta práce do školy a s věcmi okolo živnosti.--Juandev 7. 8. 2008, 19:44 (UTC)

Komentáře[editovat]

Informace o zprovoznění projektu[editovat]

Byla rozeslána na různá míst. Tak uvidíme, kdo o nás bude informovat.--Juandev 2. 9. 2008, 06:03 (UTC) Informace byla rozeslána již v pátek. Zatím se nic neděje, tak to vypadá, že je to považováno za nedůležité/nevýznamné. To jen ukazuje, jak trnitou cestou bude muset projekt projít aby se dostal k těm, kteří ho opravdu mohou zužitkovat.--Juandev 2. 9. 2008, 06:03 (UTC)

Komentáře[editovat]

Tak nakonác o nás žádné médium neinformovalo. Asi nejsme zatím tak významní a zanikáme v davu, aby si nás někdo všiml. To je bohužel zpomalení vývoje lidské společnosti, když média informují až o tom co je významné a důležité. Tím nás odsoudili k trnité cestě vlasního růstu. Až budem slavní, tak o nás budou informovat a de facto užívat i z naší slávy.--Juandev 9. 9. 2008, 11:38 (UTC)

Mefanet 2008[editovat]

Viz samostatná stránka Mefanet/2008/Wikiverzita. --Kychot 5. 11. 2008, 22:30 (UTC)

Současné[editovat]

Prezentace na základních školách v ČR[editovat]

Mělo by se jednat o prezentaci wv na základních školách na základě nabídky. Dalo by se to řešit podobně jako v případě prezentace na vysokých školách.--Juandev 7. 8. 2008, 19:47 (UTC) V současnosti je rozesílána nabídka ředitelům ZŠ.--Juandev 2. 9. 2008, 06:03 (UTC)


Komentáře[editovat]

Kdyby se někdo ozval, mohu prezentovat Wikiverzitu (a wiki obecně) na ZŠ v Plzni a blízkém okolí. --Eldron 5. 11. 2008, 18:29 (UTC)
Ozval jak?--Juandev 14. 10. 2009, 14:51 (UTC)

Připravované[editovat]

Účast na konferencích a seminářích na téma e-learning/vzdělávání[editovat]

Zde je třeba nejprve vůbec zjistit co se u nás, nebo v zahraničí koná, jaký je rozsah, zaměření a co je třeba k akreditaci.--Juandev 7. 8. 2008, 19:47 (UTC)


Prezentace v Olomouci[editovat]

Příprava A4kového textu pro prezentaci na Olomouckém veletrhu.--Juandev 14. 10. 2009, 14:48 (UTC)