Save2gdf

Z Wikiverzity

save2gdf je utilita z biosig4c++, je součástí projektu BioSig

Konverzní utilita save2gdf umožní konvertovat data do formátů:

 • ASCII
 • BIN – data každého kanálu v samostatném souboru
 • BDF
 • CWFB
 • EDF
 • GDF (v1 and v2)
 • HL7aECG
 • SCP-ECG (EN1064)

Vstupní formáty: viz http://hci.tugraz.at/schloegl/biosig/TESTED:

 • ACQ
 • BDF (?)
 • BKR
 • CFWB
 • CNT(Neuroscan)
 • EDF
 • EGI/RAW
 • GDF v1
 • GDF v2
 • HL7aECG
 • MFER
 • SCP-ECG

Kompilace[editovat]

Potřebujeme g++

 make
 make mex
  make: *** No rule to make target `mexBiosig.c', needed by `mex'. Stop.
$ make save2gdf
Makefile:191: warning: overriding commands for target `sopen_fef_read.o'
Makefile:181: warning: ignoring old commands for target `sopen_fef_read.o'
gcc-4.1 -pipe -fPIC -Wall -O2 -Wextra -D=WITH_ZLIB -D=__4HAERTEL__ -D=WITH_FAMOS -D=WITH_CHOLMOD   -c -o save2gdf.o save2gdf.c
make: gcc-4.1: Command not found
make: *** [save2gdf.o] Error 127

Přepíšeme na gcc-4.4

$ make save2gdf
Makefile:191: warning: overriding commands for target `sopen_fef_read.o'
Makefile:181: warning: ignoring old commands for target `sopen_fef_read.o'
gcc-4.4 -pipe -fPIC -Wall -O2 -Wextra -D=WITH_ZLIB -D=__4HAERTEL__ -D=WITH_FAMOS -D=WITH_CHOLMOD   -c -o save2gdf.o save2gdf.c
In file included from biosig-dev.h:37,
         from save2gdf.c:30:
biosig.h:84:37: error: suitesparse/cholmod.h: No such file or directory
make: *** [save2gdf.o] Error 1

README:

(1) "libbiosig.a" provides a library for accessing different dataformats.
Recommended:
    cholmod
    zlib (http://zlib.net/)
    GNU Scientific Library (GSL)
...
Compilation:
-------------
# Linux
You need g++(>4.0), make, zlib (if you do not have zlib, do not define WITH_ZLIB),
libsuitesparse (if you do not have libsuitesparse, do not define WITH_CHOLMOD).

Aha, namám nainstalovaný balík libsuitesparse-dev pro práci s řídkými maticemi. Tak v Makefile zakomentuji

DEFINES    = -D=WITH_ZLIB -D=__4HAERTEL__ -D=WITH_FAMOS # -D=WITH_CHOLMOD #-D=WITH_FEF -D=WITH_DICOM #-D=WITH_GDCM #-D=WI

Běhají mraky warningů a nakonec:

g++-4.4 -pipe -fPIC -Wall -O2 -Wextra -D=WITH_ZLIB -D=__4HAERTEL__ -D=WITH_FAMOS  save2gdf.o -L /usr/local/lib/ libbiosig.a -lz -lcholmod -o save2gdf 
/usr/bin/ld: Warning: size of symbol `GDFTYP_BITS' changed from 2 in save2gdf.o to 1184 in libbiosig.a(biosig.o)
/usr/bin/ld: Warning: size of symbol `LEAD_ID_TABLE' changed from 4 in save2gdf.o to 744 in libbiosig.a(biosig.o)
/usr/bin/ld: cannot find -lcholmod
collect2: ld returned 1 exit status
make: *** [save2gdf] Error 1

Tak ještě zakomentuju:

LIBS     = libbiosig.a -lz # -lcholmod # t240/libfef.a #-lgdcmDSED -lgsl -lgslcblas -lm  # static

Sláva, přeloženo!

Teď ještě zjistit, jak to funguje:

test[editovat]

verze[editovat]

save2gdf -v
save2gdf (BioSig4C++) v0.80

Bylo to zkompilované z balíku biosig4c++-0.90.zip

testovací soubor[editovat]

Použiji testovací soubor save2gdf, GDF v. 1.99

vlastní test[editovat]

save2gdf -VERBOSE=2 -f=HL7aECG gdf2test.gdf gdf2test.HL7
save2gdf -VERBOSE=2 -f=CFWB gdf2test.gdf gdf2test.CFWB
save2gdf -VERBOSE=2 -f=GDF gdf2test.gdf gdf2test.GDF
save2gdf -VERBOSE=2 -f=EDF gdf2test.gdf gdf2test.EDF
save2gdf -VERBOSE=2 -f=BDF gdf2test.gdf gdf2test.BDF
save2gdf -VERBOSE=2 -f=SCP_ECG gdf2test.gdf gdf2test.SCP_ECG
save2gdf -VERBOSE=2 -f=CFWB gdf2test.gdf gdf2test.CFWB

Poznámky:

GDF[editovat]

Zkonvertuje do verse GDF 2.20

Při -VERBOSE=2 vypíše:

[FIXED HEADER]
Recording:
    ID        : recording identification                    
    Institution   : 
    Technician    :    # default: localuser
    Equipment    : b4om1.92
    IPv4 address   : 0.0.0.0    # default:local host
Manufacturer:
    Name       : 
    Model      : 
    Version     : 
    SerialNumber   : 
Patient:
    ID        : X
    Name       : X
    Gender      : female
    Eye Impairment  : unknown
    Heart Impairment: unknown
    Age       : 55.3 years
    Birthday     : (712721.000000) Sun May 13 00:00:01 1951
    StartOfRecording: (732924.589128) Sun Sep 4 14:08:21 2006

bpb=568
row-based=0
uncalib =0
OFdetect =1
FileName:    gdf2test.gdf
Type   :    GDF
Version :    1.99
HeadLen :    1792
NoChannels:   6
SPR:      200
NRec:      50
Fs:       1000.000000
Events/Annotations:   100
Events/SampleRate:   1000.000000

Při -VERBOSE=3 navíc:

[CHANNEL HEADER] 0x9a34ca8
#No LeadId  Label   Fs[Hz]   SPR GDFTYP Cal     Off   PhysDim  PhysMax     PhysMin  DigMax   DigMin HighPass LowPass Notch    X     Y     Z
# 1:  0  0 chan 1  1000.000000  200 int16 1.000000e+00 0.000000e+00 uV  100.000000   0.000000  100.000000  0.000000 nan   nan  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
# 2:  0 3200 chan 2  100.000000  20 int16 1.000000e+00 0.000000e+00 mV  100.000000   0.000000  100.000000  0.000000 nan   nan  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
# 3:  0 3520 chan 3  200.000000  40 int16 1.000000e+00 0.000000e+00 %   100.000000   0.000000  100.000000  0.000000 nan   nan  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
# 4:  0 4160 chan 4  100.000000  20 int16 1.000000e+00 0.000000e+00 -   100.000000   0.000000  100.000000  0.000000 nan   nan  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
# 5:  0 4480 chan 5   20.000000   4 int16 1.000000e+00 0.000000e+00 -   100.000000   0.000000  100.000000  0.000000 nan   nan  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
# 6:  0 4544 NEQS    0.000000   0 int16 1.000000e-01 0.000000e+00 <B0>C 100.000000   0.000000 1000.000000  0.000000 nan   nan  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000

ASCII[editovat]

Vytvoří soubory:

 7221 2010-02-19 16:02 gdf2test.ASCII
 99000 2010-02-19 16:02 gdf2test.s01
 10000 2010-02-19 16:02 gdf2test.s02
 20000 2010-02-19 16:02 gdf2test.s03
 10000 2010-02-19 16:02 gdf2test.s04
 2000 2010-02-19 16:02 gdf2test.s05
   0 2010-02-19 16:02 gdf2test.s06

a chcipne s chláškou:

table of event codes not found
Debugging Information: (Format=109) FILE.POS=50 is not zero.
Floating point exception

Zkusil jsem starší verzi 0.70 a s ní je to ještě horší.

BIN[editovat]

Vytvoří soubory

 7222 2010-02-19 16:04 gdf2test.BIN
 20000 2010-02-19 16:04 gdf2test.s01
 2000 2010-02-19 16:04 gdf2test.s02
 4000 2010-02-19 16:04 gdf2test.s03
 2000 2010-02-19 16:04 gdf2test.s04
  400 2010-02-19 16:04 gdf2test.s05
   0 2010-02-19 16:04 gdf2test.s06

a chyba jako v předchozím případě.