BioSig/Biosig4c++

Z Wikiverzity

biosig4c++ neboli BioSig for C/C++ je součástí projektu BioSig. Je to C/C++ knihovna podprogramů pro čtení a zápis biosignálů v různých datových formátech.

Info[editovat]

 • homepage:

Úvod[editovat]

Společný interface pro formáty:

 • ACQ(r)
 • BDF(rw)
 • BKR(r)
 • CFWB(rw)
 • CNT(r)
 • EDF(rw)
 • GDF(rw)
 • HL7aECG(rw)
 • SCP-ECG/EN1064(rw)

mexSLOAD[editovat]

Knihovna funkcí: mex-funkce pro načtení biosignálu do Octave nebo Matlabu.

 • [s,HDR]=sload(f)
 • [s,HDR]=sload(f,chan)
  kanály musí být setříděny vzestupně
 • [s,HDR]=sload(f,chan,"OVERFLOWDETECTION:ON")
 • [s,HDR]=sload(f,chan,"OVERFLOWDETECTION:OFF")
 • [s,HDR]=sload(f,chan,"UCAL:ON")
 • [s,HDR]=sload(f,chan,"UCAL:OFF")

Vstup:

 • f = filename
 • chan = list of selected channels; 0=all channels [default]
 • UCAL ON: do not calibrate data; default=OFF
 • OVERFLOWDETECTION default = ON: values outside dynamic range are not-a-number (NaN)

Výstup:

 • s = signal data, each column is one channel
 • HDR = header structure

mexSOPEN[editovat]

Chybí manuálová stránka

rec2bin[editovat]

Je to to samé jako:

save2gdf -f=BIN

save2gdf[editovat]

Konverzní utilita save2gdf umožní konvertovat data do různých formátů, nejen GDF