Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2022/functions.php

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

functions.php[editovat]

PHP funkce pro webový formulář Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2022/index_php. Verze z 2021-05-18:

<?php
/* sirka hlavniho ramecku se nastavuje v souboru styl.css #stranka-obal - radek 23 */
/*
verze 2022.02 ze dne : 2021-01-22 (get_notice <= song)
licence: GFDL + CC-BY-SA 3.0
autor původního PHP kódu pro Hesla na rok 2009: Slávek Heřman
struktura databáze + úpravy PHP kódu pro další roky: Petr Heřman aka http://cs.wikiversity.org/wiki/User:Kychot
Upravil Matěj Heřman
*/

/* LOCALHOST */
define('DEBUG', true);
define("SERVER", "localhost");
//define("DB_NAME", "hes18petr_ori");
//define("DB_NAME", "hes18old"); // původní mirek
//define("DB_NAME", "hes18mirek"); // mirek po opravách
//define("DB_NAME", "hes19");
//define("USER", "petr");
define("PASSWORD", "blabla");
//define("DB_NAME", "hes20");    //2020
//define("DB_NAME", "hes20test");  //2020test
//define("DB_NAME", "hes21");    //2021
//define("DB_NAME", "hes21test");  //2021test
//define("DB_NAME", "hes22");    //2022
//define("DB_NAME", "hes22test");  //2022test
//define("USER", "root");
//define("PASSWORD", "");

/* DULOS */
define("USER", "dulos7146");
//define("DB_NAME", "dulos191");  //neevidována
//define("DB_NAME", "dulos343");  //neevidována
//define("DB_NAME", "dulos8551"); //2016mirek
//define("DB_NAME", "dulos9715"); //2016petr
//define("DB_NAME", "dulos1398"); //2016rfc
//define("DB_NAME", "dulos1152"); //2017mirek
//define("DB_NAME", "dulos8482"); //2017rfc
//define("DB_NAME", "dulos2827"); //2018mirek
//define("DB_NAME", "dulos2831"); //2018rfc
//define("DB_NAME", "dulos4978"); //2018honza
//define("DB_NAME", "dulos6340"); //2019petr_ori
//define("DB_NAME", "dulos4225"); //2019mirek
//define("DB_NAME", "dulos6704"); //2019rfc
//define("DB_NAME", "dulos933");  //2019test
//define("DB_NAME", "dulos2060"); //2020petr_ori
//define("DB_NAME", "dulos8549"); //2020mirek
//define("DB_NAME", "dulos5803"); //2020test
//define("DB_NAME", "dulos3212"); //2020rfc
//define("DB_NAME", "dulos2439"); //2021petr_ori
//define("DB_NAME", "dulos7760"); //2021mirek
//define("DB_NAME", "dulos6039"); //2021test
//define("DB_NAME", "dulos3002"); //2021rfc
//define("DB_NAME", "dulos2035"); //2022/test
//define("DB_NAME", "dulos3655"); //2022/petr_ori
//define("DB_NAME", "dulos5274"); //2022/Mirek
define("DB_NAME", "dulos6270"); //2022/rfc

define("DEFAULT_DATE", "2022-01-01"); /* Začátek roku */

global $db;
$db = connectDB();

// width of losung textarea in cols
$losung_width = 60;
// $losung_width = 65;
// $losung_width = 70;
$quote_width = 60;


$dny = [1 => "pondělí", "úterý", "středa", "čtvrtek", "pátek", "sobota", "neděle"];
$mesice = [
  1 => "leden",
  "únor",
  "březen",
  "duben",
  "květen",
  "červen",
  "červenec",
  "srpen",
  "září",
  "říjen",
  "listopad",
  "prosinec",
];

function connectDB()
{
  $spojeni = mysqli_connect(SERVER, USER, PASSWORD, DB_NAME);

  if (!$spojeni) {
    echo "Error: Unable to connect to MySQL – nejde se připojit k databázi :-(." . PHP_EOL;
    echo "Debugging errno: " . mysqli_connect_errno() . PHP_EOL;
    echo "Debugging error: " . mysqli_connect_error() . PHP_EOL;
    exit;
  }

//  echo "Success: A proper connection to MySQL was made! The my_db database is great." . PHP_EOL;
//  echo "Host information: " . mysqli_get_host_info($spojeni) . PHP_EOL;

  $spojeni->query("set names 'utf8'");

  return $spojeni;
}


function get_losung($title, $date, $which, $lang, $transl, $edit = true)
{
  global $db;
  global $losung_width;
  $date = date("Y-m-d", $date);
  printf("\t\t<!-- get_losung(title='%s', date='%s', which='%s', lang='%s', transl='%s', edit='%s' -->\n",
    $title, $date, $which, $lang, $transl, $edit);
  $query = "
	SELECT * FROM `losung`
	WHERE `date` = '$date'
		AND `which` = '$which'
		AND `lang`  = '$lang'
	";
  if ($transl) {
    $query .= "		AND `transl` = '$transl'
	";
  }
  $result = $db->query($query);
  printf("\t\t<!-- mysql_num_rows = %d -->\n", $result->num_rows);
  if ($result->num_rows > 0) {  // záznam je v databázi
    $row = $result->fetch_array();

    if ($edit) {      // text má být editovatelný
      if ($row["sel"] == 1) {  // text je vybrán - má se zobrazit
        echo <<<END
	<table summary="heslo">
		<tr>
		<td><input class="intro" type='text' value='{$row["intro"]}' name='losung_{$row["date"]}_{$row["which"]}_{$row["transl"]}_intro' /><i>:</i></td>
			<td rowspan="3"><textarea rows='4' cols='{$losung_width}' name='losung_{$row["date"]}_{$row["which"]}_{$row["transl"]}_text'>
{$row['text']}</textarea></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><strong>$title </strong><a href="{$_SERVER['PHP_SELF']}?date=$date&amp;sel=losung_{$row["date"]}_{$row["which"]}_{$row["transl"]}_0">
			<small>(zavřít)</small></a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><input class="source" type='text' value='{$row["source"]}'name='losung_{$row["date"]}_{$row["which"]}_{$row["transl"]}_source' /></td>
		</tr>
	</table>

END;
      } else {      // text není vybrán - nezobrazíse, jen nabídka na zobrazení
        echo "$title <a href=\"{$_SERVER['PHP_SELF']}?date=$date&amp;sel=losung_{$row["date"]}_{$row["which"]}_{$row["transl"]}_1\" class='deselected'>\n";
        echo "\t<small>(přidat)</small></a><br />";
      }
    } else {        // text nemá být editovatelný
      $transl = $row["transl"];
      if ($transl == 'Lr') {$transl = '';} // Lutherův překlad nevyznačujeme
      else {$transl = ' ' . $transl;}
      echo (!empty($row["intro"]) ? "<em><font color='#A04000'>{$row["intro"]}</font></em>" : "") . "\n{$row['text']}<div class='source'>{$row['source']}{$transl}</div>\n";
    }
  } else {          // záznam není v databází - zobrazit tlačítko pro přidání
    if ($transl != "los")    // pro originál nezobrazovat
    {
      echo "\t{$title} <a href=\"{$_SERVER['PHP_SELF']}?date={$date}&amp;sel=losung_{$date}_{$which}_{$transl}_new\" class='deselected'>\n";
    }
    echo "\t<small>(přidat)</small></a><br />";
  }
}

function get_quote($title, $date, $which, $lang, $transl, $edit = true)
{
  global $db;
  global $quote_width;
  $date = date("Y-m-d", $date);
  printf("\t\t<!-- get_quote(date='%s', which='%s', lang='%s', transl='%s', edit='%s' -->\n",
    $title, $date, $which, $lang, $transl, $edit);
  $query = "
	SELECT * FROM `quote`
	WHERE `date` = '$date'
		AND `which` = '$which'
		AND `lang`  = '$lang'
	";
  if ($transl) {
    $query .= "		AND `transl` = '$transl'
	";
  }
  $result = $db->query($query);
  printf("\t\t<!-- mysql_num_rows = %d -->\n", $result->num_rows);
  if ($result->num_rows > 0) {  // záznam je v databázi
    $row = $result->fetch_array();

    if ($edit) {      // text má být editovatelný
      if ($row["sel"] == 1) {  // text je vybrán - má se zobrazit
        echo <<<END
	<table summary="quote">
		<tr>
			<td><strong>{$title}:</strong></td>
			<td rowspan="2"><textarea rows='3' cols='{$quote_width}' name='quote_{$row["date"]}_{$row["which"]}_{$row["transl"]}_text'>
{$row['text']}</textarea></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><input class="source" type='text' value='{$row["source"]}'name='quote_{$row["date"]}_{$row["which"]}_{$row["transl"]}_source' /></td>
		</tr>
	</table>

END;
      }
    }
  }
}

function get_day($title, $date, $which, $lang)
{
  global $db;
  $date = date("Y-m-d", $date);
  printf("\t\t<!-- get_day(title='%s', date='%s', which='%s', lang='%s' -->\n", $title, $date, $which, $lang);
  $query = "
	SELECT * FROM `day`
	WHERE `date` = '$date'
		AND `which` = '$which'
		AND `lang` = '$lang'
	";
  $result = $db->query($query);
  printf("\t\t\t<!-- mysql_num_rows = %d -->\n", $result->num_rows);
  if ($result->num_rows > 0) {
    $row = $result->fetch_array();
    echo "<strong>$title: </strong>\n";
    if ($row["sel"] == 1) { // text je vybrán - má zobrazit
      echo "<input size='50' type='text' value='{$row["text"]}' name='day_{$row["date"]}_{$row["which"]}_{$row["lang"]}_text' />\n";
      if ($which != "sunday") {
        echo "<a href=\"{$_SERVER['PHP_SELF']}?date=$date&amp;sel=day_{$date}_{$which}_cs_0\"><small>(odebrat)</small></a><br />";
      }
      echo "<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(<input size='50' type='text' value='{$row["meaning"]}' name='day_{$row["date"]}_{$row["which"]}_{$row["lang"]}_meaning' />\n";
      echo " odkaz: <input type='text' value='{$row["src"]}' name='day_{$row["date"]}_{$row["which"]}_{$row["lang"]}_src' />)<br />\n";
      echo "<br />";
      get_losung("", strtotime($date), $row["which"], 'de', false, false);
      #echo "<br />";
      get_losung("ekumenický", strtotime($date), $row["which"], 'cs', "cep");
      get_losung("kralický", strtotime($date), $row["which"], 'cs', "kra");
      get_losung("jiný", strtotime($date), $row["which"], 'cs', "oth");
      get_quote("Citát", strtotime($date), $row["which"], 'cs', "MM");
    } else {    // text není vybrán - možnost přidat jej
      echo "\t<a href=\"{$_SERVER['PHP_SELF']}?date=$date&amp;sel=day_{$date}_{$which}_cs_1\"><small>(přidat)</small></a>\n";
      echo "\t<br />";
    }

  }
}

function get_reading($title, $date, $which)
{
  global $db;
  $date = date("Y-m-d", $date);
  $query = "
	SELECT * FROM `reading`
	WHERE `date` = '$date'
		AND `which` = '$which'
	";
  $result = $db->query($query);

  if ($result->num_rows > 0) {
    $row = $result->fetch_array();
    echo "<label for='reading_{$row["date"]}_{$row["which"]}_{$row["lang"]}_source'>$title </label>";
    echo "<input type='text' value='{$row["source"]}' name='reading_{$row["date"]}_{$row["which"]}_{$row["lang"]}_source' id='reading_{$row["date"]}_{$row["which"]}_{$row["lang"]}_source' />\n";
    $row = $result->fetch_array();
    echo " <em>{$row["source"]}</em><br />\n";
  }

}

function display_wochenlied($nr, $text)
{
  global $db;
  $link_name = explode(']', $text);
  $link = $link_name[0];
  $name = $link_name[1];
  $link = str_replace('[', '', $link);
  $link = "http://www.liederdatenbank.de/song/$link";
  echo "<b>EG $nr</b> <a href=\"$link\" target=\"_blank\">$name</a><br />
";
}

function wochenlied($date)
{
  global $db;
  $date = date("Y-m-d", $date);
  printf("\t<!-- display_wochenlied(date='%s') -->", $date);
  $query = "
	SELECT * FROM `song`
	WHERE `date` = '$date'
		AND `which` = 'WL'
		AND `lang` = 'de'
	";
  $result = $db->query($query);
  printf("\t<!-- mysql_num_rows = %d -->\n", $result->num_rows);
  if ($result->num_rows > 0) {
    $row = $result->fetch_array();
    $nr = $row['nr'];
    $text = $row['text'];
    $nr12 = explode('|', $nr);
    $text12 = explode('|', $text);
    echo "Wochenlied: ";
    display_wochenlied($nr12[0], $text12[0]);
    if ($nr12[1]) {
      echo "&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;nebo: ";
      display_wochenlied($nr12[1], $text12[1]);
    }
  }
}

function get_song($date, $which, $lang)
{
  global $db;
  $date = date("Y-m-d", $date);
  printf("\t<!-- get_song(date='%s') -->", $date);
  $query = "
	SELECT * FROM `song`
	WHERE `date` = '$date'
		AND `which` = '$which'
		AND `lang` = '$lang'
	";
  $result = $db->query($query);
  printf("\t<!-- mysql_num_rows = %d -->\n", $result->num_rows);

  if ($result->num_rows == 0) {
    echo "<a href=\"{$_SERVER['PHP_SELF']}?date=$date&amp;sel=song_{$date}_Ld_cs_new\"><small>(přidat)</small></a><br />";
  } else {
    $row = $result->fetch_array();

    if ($row['sel'] == 0) { // nezobrazit - pouze tlačítko pro zobrazení
      echo "<a href=\"{$_SERVER['PHP_SELF']}?date=$date&amp;sel=song_{$date}_Ld_cs_1\"><small>(přidat)</small></a><br />";
    } else { // zobrazit celé
      echo "<a href=\"{$_SERVER['PHP_SELF']}?date=$date&amp;sel=song_{$date}_Ld_cs_0\"><small>(odebrat)</small></a><br />";
      echo <<<END
			 <textarea cols='45' rows='10' name="song_{$date}_{$which}_cs_text" id="song_{$date}_{$which}_cs_text">{$row["text"]}</textarea><br />
			 <label for="song_{$date}_{$which}_cs_book">jiný zpěvník </label>
			 <input type='text' name="song_{$date}_{$which}_cs_book" id="song_{$date}_{$which}_cs_book" value="{$row['book']}" /><br />
				<label for="song_{$date}_{$which}_cs_nr">číslo písně </label>
			 <input type='text' name="song_{$date}_{$which}_cs_nr" id="song_{$date}_{$which}_cs_nr" value="{$row['nr']}" /><br />
			 <label for="song_{$date}_{$which}_cs_strophe">sloka </label>
			 <input type='text' name="song_{$date}_{$which}_cs_strophe" id="song_{$date}_{$which}_cs_strophe" value="{$row['strophe']}" /><br />
			 <label for="song_{$date}_{$which}_cs_strophe2">další sloka </label>
			 <input type='text' name="song_{$date}_{$which}_cs_strophe2" id="song_{$date}_{$which}_cs_strophe2" value="{$row['strophe2']}" />
END;
    }
  }
}

function get_notice($date)
{
  global $db;
  $date = date("Y-m-d", $date);
  printf("\t<!-- get_notice(date='%s') -->", $date);
  $query = "
	SELECT * FROM `notice`
	WHERE `date` = '$date'
	";
 $result = $db->query($query);
  printf("\t<!-- notice: mysql_num_rows = %d -->\n", $result->num_rows);

  if ($result->num_rows == 0) {
    echo "<a href=\"{$_SERVER['PHP_SELF']}?date=$date&amp;sel=notice_{$date}_new\"><small>(přidat)</small></a><br />";
  } else {
    $row = $result->fetch_array();
//      echo "<a href=\"{$_SERVER['PHP_SELF']}?date=$date&amp;sel=notice_{$date}_0\"><small>(odebrat)</small></a><br />";
      echo <<<END
        <textarea cols='80' rows='3' name="notice_{$date}_text" id="notice_{$date}_text">{$row["text"]}</textarea><br />
END;
  }
}

function get_comments($date)
{
  global $db;
  $date = date("Y-m-d", $date);
  printf("\t<!-- get_comment(date='%s') -->", $date);
  $query = "
	SELECT * FROM `comment`
	WHERE `date` = '$date'
	AND `lang` = 'cs'
	AND `sel` = 1
	ORDER BY `lang` DESC
	";
  $result = $db->query($query);
  printf("\t<!-- mysql_num_rows = %d -->\n", $result->num_rows);

//  echo "<a href=\"{$_SERVER['PHP_SELF']}?date=$date&amp;sel=comment_{$date}_x_cs_new\"><small>(přidat)</small></a>";
  echo "<a href=\"{$_SERVER['PHP_SELF']}?date=$date&amp;sel=comment_{$date}_x_cs_showall\"><small>(zobrazit vše)</small></a><br />";

  while ($row = $result->fetch_array()) {
    echo <<<END
			 <input type='text' size='4' name="comment_{$date}_cs_histdatetxt_{$row['histdatetxt']}" value="{$row['histdatetxt']}" />
			 <input type='text' size='50' name="comment_{$date}_cs_text_{$row['histdatetxt']}" value="{$row['text']}" />
END;
    echo "<a href=\"{$_SERVER['PHP_SELF']}?date=$date&amp;sel=comment_{$date}_x_cs_0_{$row['histdatetxt']}\"><small>(odebrat)</small></a><br />";

  }
  echo <<<END
			 <input type='text' size='4' name="comment_{$date}_cs_histdatetxt_new" value="" />
			 <input type='text' size='50' name="comment_{$date}_cs_text_new" value="" />
END;
}

function save_all($date)
{
  global $db;
  $date = date("Y-m-d", $date);

  // losungen
  $whiches = ['YEAR', 'MONTH', 'NT', 'OT', 'sunday', 'holiday', 'important', 'week'];
  $transls = ['cep', 'kra', 'oth'];
  foreach ($whiches as $which) {
    foreach ($transls as $transl) {
      if (isset($_POST["losung_{$date}_{$which}_{$transl}_text"])) {
        $query = "
				UPDATE `losung`
				SET
					`intro`='" . $db->real_escape_string($_POST["losung_{$date}_{$which}_{$transl}_intro"]) . "',
					`text`='" . $db->real_escape_string($_POST["losung_{$date}_{$which}_{$transl}_text"]) . "',
					`source`='" . $db->real_escape_string($_POST["losung_{$date}_{$which}_{$transl}_source"]) . "'
				WHERE `date`='{$date}' AND `which`='{$which}' AND `transl`='{$transl}'";
        $db->query($query);
      }
    }
  }

  // quotes
  $whiches = ['YEAR', 'MONTH', 'NT', 'OT', 'sunday', 'holiday', 'important', 'week'];
  $transls = ['MM'];
  foreach ($whiches as $which) {
    foreach ($transls as $transl) {
      if (isset($_POST["quote_{$date}_{$which}_{$transl}_text"])) {
        $query = "
				UPDATE `quote`
				SET
					`text`='" . $db->real_escape_string($_POST["quote_{$date}_{$which}_{$transl}_text"]) . "',
					`source`='" . $db->real_escape_string($_POST["quote_{$date}_{$which}_{$transl}_source"]) . "'
				WHERE `date`='{$date}' AND `which`='{$which}' AND `transl`='{$transl}'";
        $db->query($query);
      }
    }
  }

  // days
  $whiches = ['sunday', 'holiday', 'important', 'week'];
  foreach ($whiches as $which) {
    if (isset($_POST["day_{$date}_{$which}_cs_text"])) {
      $query = "
			UPDATE `day`
			SET
				`meaning`='" . $db->real_escape_string($_POST["day_{$date}_{$which}_cs_meaning"]) . "',
				`text`='" . $db->real_escape_string($_POST["day_{$date}_{$which}_cs_text"]) . "',
				`src`='" . $db->real_escape_string($_POST["day_{$date}_{$which}_cs_src"]) . "',
				`sel`='1'
			WHERE `date`='{$date}' AND `which`='{$which}' AND `lang`='cs'";
      $db->query($query);
    }
  }

  // readings
  $whiches = ['SR', 'CR', 'Ev', 'Ep', 'Ps', 'Pr'];
  foreach ($whiches as $which) {
    if (isset($_POST["reading_{$date}_{$which}_cs_source"])) {
      $query = "
			UPDATE `reading`
			SET
				`source`='" . $db->real_escape_string($_POST["reading_{$date}_{$which}_cs_source"]) . "',
				`sel`='1'
			WHERE `date`='{$date}' AND `which`='{$which}' AND `lang`='cs'";
      $db->query($query);
    }
  }

  // song
  if (isset($_POST["song_{$date}_Ld_cs_text"])) {
    $query = "
		UPDATE `song`
		SET
			`book`='" . $db->real_escape_string($_POST["song_{$date}_Ld_cs_book"]) . "',
			`nr`='" . $db->real_escape_string($_POST["song_{$date}_Ld_cs_nr"]) . "',
			`strophe`='" . $db->real_escape_string($_POST["song_{$date}_Ld_cs_strophe"]) . "',
			`strophe2`='" . $db->real_escape_string($_POST["song_{$date}_Ld_cs_strophe2"]) . "',
			`text`='" . $db->real_escape_string($_POST["song_{$date}_Ld_cs_text"]) . "'
		WHERE `date`='$date'
		 AND `which`='Ld'
		 AND `lang`='cs'
		";
    $db->query($query);
  }

  // notice
  if (isset($_POST["notice_{$date}_text"])) {
    $query = "
		UPDATE `notice`
		SET
			`text`='" . $db->real_escape_string($_POST["notice_{$date}_text"]) . "'
		WHERE `date`='$date'
		";
   $db->query($query);
  }

  // comment
  $comments = [];
  foreach ($_POST as $key => $value) {
    if (strpos($key, 'comment') === false) {
      continue;
    }

    list($commentType, $commentDate, $commentLang, $commentField, $commentHistTxt) = explode('_', $key);

    if (!array_key_exists($commentHistTxt, $comments)) {
      $comments[$commentHistTxt] = new stdClass();
    }

    if ($commentField === 'text') {
      $comments[$commentHistTxt]->text = $db->real_escape_string($value);
    } else {
      $comments[$commentHistTxt]->histdatetxt = $db->real_escape_string($value);
    }

    $comments[$commentHistTxt]->date = $commentDate;

  }
  
  foreach ($comments as $histtxt => $comment) {
    if ($histtxt == 'new' && $comment->histdatetxt && $comment->text) {
      $query = "INSERT INTO comment(`sel`, `date`, `lang`, `histdatetxt`, `text`) VALUES('1', '$date', 'cs', '$comment->histdatetxt', '$comment->text')";
    } else {
      $query = "
	UPDATE `comment`
	SET
		`text`='" . $comment->text . "',
		`histdatetxt`='" . $comment->histdatetxt . "',
		`date`='" . $comment->date . "'
	WHERE `date`='{$comment->date}' AND `histdatetxt`='{$comment->histdatetxt}' AND `lang`='cs'";

    }
    $db->query($query);
  }
}

function sel()
{
  global $db;
  $parameters = explode("_", $_REQUEST['sel']);
//  echo 'REQUEST: ' . $_REQUEST['sel'];
//  echo 'PARAMETRES: ' . $query;
//  echo 'COUNT:' . (count($parameters);
  if (count($parameters) === 3) {
    list($table, $date, $value) = $parameters;
  } elseif (count($parameters) === 5) {
    list($table, $date, $which, $transl, $value) = $parameters;
  } elseif (count($parameters) === 6) {
    list($table, $date, $which, $transl, $value, $histdatetxt) = $parameters;
  } else {
    echo 'Špatný počet parametrů pro select';
  }

  switch ($table) {
    case "losung":
      if ($value == "new") {
        // $query = "INSERT INTO `$table`(`sel`, `date`, `which`, `lang`, `transl`, `source`, `intro`, `text`) VALUES('1', '$date', '$which', 'cs', '$transl', '', '', '')";
        $query = "INSERT INTO `$table`(`sel`, `date`, `seq`, `which`, `lang`, `transl`, `source`, `intro`, `text`)
                     VALUES('1', '$date', 99, '$which', 'cs', '$transl', '', '', '')";    // 99 – nebyla vložena regulérní hodnota `seq`
      } else {
        $query = "UPDATE `$table`	SET `sel`='$value' WHERE `date`='{$date}' AND `which`='{$which}' AND `transl`='$transl'";
      }
      break;
    case "song":
      if ($value == "new") {
        $query = "INSERT INTO song(`sel`, `date`, `which`, `lang`) VALUES('1', '$date', '$which', '$transl')";
      } else {
        $query = "UPDATE `$table`	SET `sel`='$value' WHERE `date`='{$date}' AND `which`='{$which}' AND `lang`='$transl'";
      }
      break;
    case "notice":
      if ($value == "new") {
        $query = "INSERT INTO notice(`date`) VALUES('$date')";
      }
//      else {
//        $query = "UPDATE `$table`	SET `sel`='$value' WHERE `date`='{$date}' AND `which`='{$which}' AND `lang`='$transl'";
//      }
      break;
    case "comment":
      if ($value == "new") {
        $query = "INSERT INTO comment(`sel`, `date`, `lang`, `text`) VALUES('1', '$date', '$transl', '')";
        echo $query;
      } elseif ($value == 'showall') {
        $query = "UPDATE `$table`	SET `sel`='1' WHERE `date`='{$date}' AND `lang`='$transl'";
      } else {
        $query = "UPDATE `$table`	SET `sel`='$value' WHERE `histdatetxt`='{$histdatetxt}' AND `lang`='$transl' AND `date`='$date'";
      }
      break;

    case "day":
      $query = "UPDATE `$table`	SET `sel`='$value' WHERE `date`='{$date}' AND `which`='{$which}' AND `lang`='{$transl}'";
      break;
  }
  $result = $db->query($query);
  if (DEBUG) {
    if ($result === true) {
//      echo 'QUERY: ' . $query;
//      echo ' proběhla v pořádku<br>';
//      echo 'změněných řádků: ' . $db->affected_rows;
    } else {
      echo 'QUERY: ' . $query;
      echo ' proběhla s chybou<br>';
      echo 'chyba: ' . $db->error . '<br>';
    }
  }
}