Přeskočit na obsah

Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2010/los10make-pre

Z Wikiverzity

los10make-pre

# Z ostylovaného TXT (výstup z ODT) vyrobí formát PRE
yy=10			# year 2010

#echo "Výchozí soubor: los${yy}-04.txt"

# Odstraní zalomení řádků na začátku podle toho, že tam chybí {style}
#perl -pe 'print "\n" if (/^{/); chomp;' los${yy}-04.txt > los${yy}-05.txt 

# Nahradí ampersandové entity znaky
#perl -pe "s/'/'/g" los${yy}-05.txt > los${yy}-06.txt

# Zařadí řádky se zvýrazněným textem do řádku, např. {T7}Herr
#perl -w herr.pl los${yy}-06.txt > los${yy}-07.txt
#less los${yy}-07.txt
#diff los${yy}-06.txt los${yy}-07.txt | less

# Ruční editace souboru los${yy}-07.txt > los${yy}-08.txt
# diff los${yy}-07.txt los${yy}-08.txt

# Oddělení jmen autorů Dritte texte na konci řádky (v emacsu):
# C-h v case-fold-search <RET>
# M-x make-local-variable <RET> case-fold-search <RET>
# M-x set-variable <RET> case-fold-search <RET> nil <RET> 
# C-M-%      query-replace-regexp
# \([[:upper:]][[:lower]]+ [[:upper:]][[:lower]]+$\) 
# re-search-forward 
# search-forward-regexp     M-x ... RET
# " [[:upper:]][[:lower:]]+ [[:upper:]][[:lower:]]+$"
# M-x local-set-key <f12> nonincremental-repeat-search-forward 
# Keyboard macro:
# C-x (
# ...
# C-x )

# Vygeneruje soubor PRE
perl los10pre.pl -s los${yy}-08.txt > los${yy}-09.pre

# Ukáže konec, kam to až došlo po chybě
echo "*********************************************************************************"
#tail -n 30 los${yy}-09.pre
cat los${yy}-09.pre
#echo "*********************************************************************************"