Přeskočit na obsah

Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2010/herr.pl

Z Wikiverzity

herr.pl

#!/usr/bin/perl -w
# herr.pl
# Zakomponuje zvýrazněné řádky do běžného řádku, např:
#{T4}Der
#{T7}Herr
#{T4} ist König; des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, soviel ihrer sind. Psalm 97,1

$flag=0;    # byl zvýrazněný řádek

while (<>) {
  chomp;
  if ($flag) {    # předtím byl zvýrazněný řádek
    s/^{T4}//;   # začíná běžný text (někdy je tam po {T8} ale styl {T3})
    print;
    $flag=0;
    next;
  }
  if(/^{T7}/) {    # zvýrazněný text (někdy je tam ale styl {T8})
    $flag=1;
    print $';
    next;
  }
  print "\n$_";
}
print "\n";