Mocnina 95/Vzor

Z Wikiverzity

Mocnina 95

Řešení úlohy[editovat]

[[Uživatel:]]

Orázka na stránce – moje odpověď:

 • Mocnina 95/a – Petr odpověděl, že 752 = ___. Jeho odpověď byla/nebyla správná.
 • Mocnina 95/b – Dědovo kouzlo:
 • Mocnina 95/c – Na víceciferná čísla kouzlo funguje / nefunguje
 • Mocnina 95/d – Petrův výsledek, kolik je 752:
 • Mocnina 95/e – Anička vyzkouší Petra třeba tak, že
 • Mocnina 95/f – Petra asi nejdříve napadlo to zkusit jednoduše tak, že
 • Mocnina 95/g – Petrovi pak vyšlo
 • Mocnina 95/h – Musíme přidat ___ nových čtverečků.
 • Mocnina 95/i – Petr se asi zachmuřil, protože
 • Mocnina 95/j – Děti asi nyní přemýšlely,
 • Mocnina 95/k – Petr se pravděpodobně rozhodne zjistit,
 • Mocnina 95/l
  • Pro zkoušku jsem zkusil čísla:
  • Přitom jsem vypozoroval, že
  • Kouzlo platí pro ___ciferná čísla.
 • Mocnina 95/m – Aby se na číslo dalo použít dědečkovo kouzlo, tak to číslo musí
 • Mocnina 95/n – Čísel, se kterými funguje kouzlo, je
 • Mocnina 95/o – Dvojciferných čísel, se kterými funguje kouzlo, je
 • Mocnina 95/p – Petrova finta, jak to spočítat i pro některá další čísla:
 • Mocnina 95/r – Aniččina finta, pro jaká další čísla a jak to spočítat:
 • Mocnina 95/s – Petr spočítá 742 tak, že
 • Mocnina 95/t – Anička umí spočítat ještě mocniny čísel
 • Mocnina 95/u – Obě děti umí umocnit na druhou ___ čísel ze sta.
 • Mocnina 95/v – Nejdřív musíme zformulovat pravidlo, které máme dokázat:
 • Mocnina 95/w – Potom provedeme matematický důkaz pravidla: