Mocnina 95/u

Z Wikiverzity

„No přeci druhé mocniny čísel 10, 20 atd. až 90 umí spočítat zpaměti každý! A když k tomu připočtu ty naše finty se zvětšováním a zmenšováním, spočtu tak jednoduše stejný počet druhých mocnin dvojciferných čísel, a to i bez kouzla!“


Kolik přirozených čísel do stovky už umí obě děti zpaměti umocnit na druhou? A jak?