Mocnina 95/e

Z Wikiverzity

„5625.“


Byla Petrova (a tvoje) odpověď správná? Zkus uhádnout, co dalšího si teď vymyslí Anička!