Latina pro začátečníky/2017/Domácí úkol 8

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Toto je stránka vytvořená v rámci již proběhlého kurzu a nyní sloužící k jeho archivaci. Tuto stránku již prosím needitujte! Pokud se chcete do kurzu zapojit, pak vyhledejte aktuální běh na hlavní stránce kurzu či se zeptejte v příslušné diskusi.


Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: Mmh

Sem můžete vpisovat svůj domácí úkol k 8. lekci. Oddělte ho od předchozího textu nadpisem se svým jménem, tedy pokud se třeba jmenujete (tady na Wikiverzitě) Mmh, napište do editačního okénka nejprve řádku:

== Mmh ==

Tohle se pak na stránce objeví jako nadpis, pod nímž bude následovat zase další obyčejný text.

Christina Calvī[editovat]

Canis iit in scholam. In scholā fuit suus herus. Suus herus fuit post scholam. Quod nōn scīvit (sciō) latinī verba. Canis stāvit (stō) ante forēs et exspectāvit (exspectō). Herus nōn apēruit et nōn apēruit (apēriō). Tum (pak) lux exstinguxit (exstinguō) et clāmor audātus est: ,,Heureka!"

Corrēctūra[editovat]

 • suus znamená svůj, jeho se řekne eius: In scholā fuit eius herus. (nebo ... herus eius.)
 • post scholam by latiník asi nerozuměl, ba ani já si nejsem jist, má to být po škole, nebo za školou?
 • quod je středního rodu, tady by to bylo což, což ale nedává smysl; možná quī, anebo ještě lépe is, tedy on?
 • latīna verba (nebo verba latīna)
 • stetit (tvary perfekta si musíte najít ve slovníku, od stō je to stetī)
 • aperuit a aperiō má krátké ē, a hlavně to znamená něco jiného (otevřít se); Vy potřebujete appāreō, a od toho appāruit
 • lepší než tum by bylo postrēmō, tj. nakonec, posléze
 • exstīnxit
 • audītus

--Mmh (diskuse) 27. 2. 2018, 21:34 (UTC)

Intrūdentis( Sē ipsum) Adnotātiōnēs necnōn Coniēctūrae[editovat]

 • In scholā fuit eius herus., já osobně bych zde použilo imperfektum, tedy: In scholā herus eius erat.
 • (quo)ad ille Quod non scīvit... - domincellam "quia" vel "propterea quod" dīcere voluisse aestimō ;-). (Domnívám se, že slečna Kristýna chtěla vyjádřit "protože", "neboť".)
  (Kamž by pak tedy nejlépe sedlo plusquamperfektum "scierat", ale to zřejmě dosud nebrali.) ....takže, nisi fallor, to Kristýnino původní "quod" vlastně funguje
 • Herus nōn apēruit et nōn apēruit - zde se na druhou stranu asi lépe hodí použít imperfektum, tedy Herus (eius) autem nōn apparēbat.
 • Euge, Christina!! Laudanda es... Magistrōs tuōs invideō discipulam tam industriam docēre posse.

--Megoutkař Alou (diskuse) 28. 2. 2018, 08:24 (UTC)

Pozn.: Z časů jsme zatím brali jen prézens a perfektum, takže imperfektum ještě neřešíme. (Ono se klasicky sice probírává imperfektum dříve, protože se snáze tvoří, ale prakticky je perfektum potřeba více a v nouzi si s ním člověk vystačí všude, tak v tomto kurzu z minulých časů začínáme perfektem.) A ohledně toho quod mne skutečně nejprve nenapadlo, že by mohlo být míněno protože, nicméně máte asi pravdu. --Mmh (diskuse) 28. 2. 2018, 11:25 (UTC)

Tantalos[editovat]

In Lýdiī rex vixit. Is rex Tantalos appāvit. Divissimus rexōrum fuit. Omnino cum deōrum divinam Ambrosie edēdit, divinum nectare bībiit et dē qua re dīcunt audīvit. Cogitāvit accus inter deōs pertinuit. Aliquando expērior divinam „omnisscientia“ decrēvit. In templis fūrortus est. Divinum nectare ambrodiaque fūrortus est. Deī illium nōn animadvertērunt in alquem. Cogitāvērunt, accus desinit. Sed Tantalos nōn desiit. Deōs in convivium vocāvit. Carō suus filiūs coquxit. Deī exhorrescuērunt. Ita Tantalos cognos(c)nōvit, ut deī  „omnisstientia“ sunt. Deī illium animadvertērunt in alquem. Ad hodiē Tantalos in aquā stat, sitis habuit et bībēre nōn poterat (posse). Super illium frūgēs sunt, fames habuit et ēdēre nōn poterat (posse). Super illium lapis est, accus cādet spēciē est et Tantalos metuit. Hī cruciātūs insemper exigit.

České znění: V Lýdii žil král. Ten král se jmenoval Tantalos. Byl nejbohatší mezi králi. Dokonce jedl s bohy božskou ambrosii, pil božský nektar a slyšel o čem mluví. Myslel si, že patří mezi bohy. Jednou se rozhodl vyzkoušet božskou vševidoucnost. Kradl v chrámech, kradl božský nektar a ambrosii. Bohové ho nepotrestali. Mysleli si, že přestane. Tantalos ale nepřestal. Pozval bohy na hostinu. Uvařil maso svého syna. Bohové se zhrozili. Tak Tantalos poznal, že bohové jsou vševidoucí. Bohové ho potrestali. Dodnes Tantalos stojí ve vodě, má žízeň a nemůže se napít. Nad ním je ovoce, má hlad a nemůže se najíst. Nad ním je kámen, že spadne vypadá a Tantalos se bojí. Tato muka prožívá již navždy.

Poznámka: Nejspíš v textu bude chyba (kromě jiných) u spojky že. Ve slovníku bylo totiž mnoho variant a já jsem se v nich zcela nevyznala. Také jsem nemohla přijít na časování slovesa moci, proto tam opět bude možná nějaký zvláštní tvar.

Děkuji předem mnohokrát za opravu! Christina Calvī

Corrēctūra[editovat]

Časování slovesa moci najdete přímo v této lekci. ;-)

Následuje opravený text (některé gramatické jevy jsme zatím neprobírali, ba v našich lekcích ještě ani nejsou popsány, buď si je dohledáte někde jinde, nebo se mě zeptáte):

In Lȳdiā rēx vīxit. Rēx ille Tantalos appellātus est. Dīvitissimus rēgōrum fuit. Omnīnō cum dīs dīvīnam ambrosiam ēdit, dīvīnum nectar bibit et dē quā rē locūtī fuērunt audīvit. Sēmet cōgitāvit in dīs numerārī. Quandō dīvīnam omniscientiam experīrī statuit. In templīs fūrātus est. Dīvīnum nectar ambrosiamque fūrātus est. Dī eum nōn pūnīvērunt. Cōgitāvērunt, ut dēsierit. Sed Tantalos nōn dēsiit. Deōs in convīvium vocāvit. Carnem fīliī suī coxit. Dī exhorruērunt. Ita Tantalos cognōvit, ut dī omniscientēs fuērunt. Dī eum pūnīvērunt. Adhūc Tantalos in aquā stat, sitim habet et bibere nōn potest. Super eō frūgēs sunt, famem habet et edere nōn potest. Super eō lapis est, quī cadere appāret, et Tantalos metuit. Hīs tormentīs in perpetuum labōrat.

--Mmh (diskuse) 10. 3. 2018, 21:36 (UTC)


Simōn Hibernus[editovat]

 • herī lēgistī, hodie legis ūsque = včera jsem četl, dnes čtu stále
 • = včera jsem shromažďoval, dnes rozdávám

Corrēctūra[editovat]

 • pozor, všechno to máte latinsky ve druhé osobě, tedy: včera jsi četl(a), dnes čteš stále
 • legere snad nemůže v žádném kontextu znamenat rozdávat; shromažďovat by to znamenat mohlo, ale primární význam je vybírat nebo jednotlivě sbírat, takže pro shromažďovat bych spíše zvolil složeninu colligere

--Mmh (diskuse) 21. 3. 2018, 21:12 (UTC)

Mathias Agronautius[editovat]

Salvete omni!

Corrēctūra I[editovat]

 • salvēte omnēs, omnis je třetí deklinace (jako viridis a spol.)

--Mmh (diskuse) 26. 3. 2018, 11:27 (UTC)

introductione una translatio[editovat]

Dies irae, dies illa solvet saeculum in favilla
Den hněvu, den rozplétá věk tam v popelu
quid sum miser tuncti dicturus? quem patronum rogaturus? cum vix justus sit securus
Co jsem bídný jakého ochránce s mám dožadovat? sic sotva budu spravedlivý a bezpečný

id sunt nonsensi, in fine sum. amabo, adiuve!

Corrēctūra II[editovat]

 • diēs illa = onen den (žádné „tam“)
 • solvet = spíše „rozpouští“, „rozkládá“
 • tunc, nikoliv tuncti
 • sum dictūrus = „mám říci“ (tvar, který jsme ještě nebrali); quid sum miser tunc dicturus? = „co já nebohý pak řeknu?“
 • cum vix iūstus sit sēcūrus = „když spravedlivý bude sotva bezpečný“, tedy „když i spravedlivý bude jen s odřenými zády v bezpečí“ (sit je konjunktiv, který přijde na řadu v 9. lekci)
 • in fīne sum má být asi něco jako „jsem v koncích“, ale latiník by tomu asi nerozumněl správně; nejbližším ekvivalentem by asi bylo úsloví in aciē novāculae sum, doslova „jsem na ostří břitvy“

--Mmh (diskuse) 26. 3. 2018, 11:48 (UTC)

Nunc alliquid enuntiata[editovat]

abhinc mense cavernam habitavi, hodie in aede prandui.
Hubertus abhinc bimense hubuit tres uxore.
cum mensis dimidium abfluit, Hu-Hu, uxor eiia prima, adamavit in ambactum Ha-Ha.
post mensis quartae parte fugiverunt Hu-Hu Ha-Haque communiter.
abhinc mense Ho-Ho, Huberti uxor altra, pugnator pro iure feminarum evenivit.
post sex diebus Ho-Ho He-He duxit, ultimam uxorem Huberti.
quot uxores habet Hubertus hodie?
před měsícem jsem obýval jeskyni, dnes jsem snídal v paláci.
Hubertus měl před dvěma měsíci tři manželky.
Když půl měsíce uplynulo, Hu-Hu, jeho první manželka, se zamilovala do sluhy Ha-Ha.
Po čtvrt měsíci spolu Hu-Hu a Ha-Ha utekli.
Před měsícem se Ho-Ho, Hubertova druhá manželka, stala bojovnicí za ženská práva.
Za šest dní si Ho-Ho vzala He-He, Hubertovu poslední manželku.
Kolik má dnes Hubertus manželek?

Corrēctūra III[editovat]

 • aedēs znamená primárně obecně „příbytek“, na zdůraznění bych spíše použil domus ampla, nebo pozdní palātium (z čehož je náš „palác“
 • pranduīprandī
 • hubuithabuit
 • trēs uxōretrēs uxōrēs (asi jen překlep)
 • cum... — v tomhle souvětí by latiník použil komplikovanějších slovesných časů, aby vyjádřil předčasnost, ale to jsme také zatím nebrali
 • eiiaeius (eius je nesklonné, je to prostě genitiv zájmena, podobně jako české „jeho“)
 • ambactus je slovo spíše nezvyklé, nejobecněji by se řeklo servus nebo famulus
 • adamāre se pojí s akuzativem bez předložky, tedy adamāvit ambactum
 • post se pojí s akuzativem: post mēnsis quārtam partem, post sex diēs
 • fūgīvēruntfūgērunt (1. osoba je fūgī)
 • commūniter zní spíše jako společná práce více lidí na něčem, tady by se asi nejlépe řeklo Hu-Hu cum Ha-Ha ūnā fūgērunt
 • altraaltera
 • ēvenīvitēvēnit (je vēnī, vīdī, vīcī, ne venīvī...), navíc to není vhodné sloveso (znamená to, že se něco stalo ve smyslu přihodilo, ne že se něco proměnilo v něco jiného), lepší by bylo facta est, to je sice doslova „udělána jest“, ale používá se to právě pro tu proměnu
 • pugnātorpugnātrīx (jinak to zní, jako by zároveň prodělal(a) změnu pohlaví); ještě lepší by ale bylo iūris fēminārum prōpugnātrīx
 • ultimam uxōrem Hubertīultimam Hubertī uxōrem (slovosled je sice volný, ale tady to jinak zní trochu matoucně)

--Mmh (diskuse) 26. 3. 2018, 12:22 (UTC)