Informatika pro kombinované lyceum/Základní prvky algoritmu

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová
Ukázka větvení algoritmu


Co je to vlastně algoritmus? Je to přesně popsaný pracovní postup (návod,..), pomocí kterého splníme zadaný úkol. Skládá se z určitých kroků, které musíme splnit. Zapisuje se graficky, slovně, matematicky nebo programem.

Slovo algoritmus pochází ze jména významného perského matematika žijícího v první polovině 9. století, kterým byl Abū ʻAbd Allāh Muhammad ibn Mūsā al-Chwārizmī. Poté bylo jeho jméno převedeno do latiny jako algorismus Původně znamenalo provádění aritmetiky pomocí arabských číslic.

Mezi první stroje využívající algoritmy patřil Jacquardův programovatelný tkací stroj.

Základní prvky algoritmu[editovat]

Krok[editovat]

  • Krok je jedna fáze pracovního postupu. Říká nám, jaký příkaz máme právě teď splnit a po jeho dokončení následuje krok další.

Např. jdi rovně je jeden krok a zastav se další.

  • Kroky jdou také skládat za sebe jako funkce nebo makro. Pak se z nich stane jeden složený krok.

Skok[editovat]

  • Pomocí tohoto prvku můžeme přeskočit na jiný krok. Platí to v obou směrech. Pokud se tedy v zadání vyskytne chyba nebo krok nemůžeme provést, jednoduše ho přeskočíme. Touto metodou se dá také najít chyba, které jsme si předtím nemuseli všimnout.

Větvení[editovat]

  • Jsou-li vhodné podmínky, máme vždy více možností, jak splnit danou úlohu. Vždy se snažíme najít tu nejkratší a nejjednodušší možnou cestu.

V praxi to znamená např. pokud venku prší, zůstaň doma nebo si najdi deštík.

Cyklus[editovat]

  • Je to prvek opakující se stále dokola, dokud není zadání zcela splněno.

Pomocí cyklu můžeme například vyřešit matematickou úlohu, kdy nám zadání nedovoluje násobit, ale jen sčítat. Např. 3x7 = 7 + 7 + 7.

odkazy[editovat]

Algoritmy

Tato stránka není ještě hotová.

Makro: https://cs.wikipedia.org/wiki/Makro_(software)