Informatika pro kombinované lyceum/Vrstvy sítě

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Pojmem vrstvy sítě OSI (Open Systen Interconnection) označujeme členění komunikace zejména počítačů v síti. Model byl přijat v roce 1984 jako forma ISO. Tento model rozděluje síť na 7 vrstev a definuje jak přes tyto vrstvy mají počítače mezi sebou komunikovat.

Důvod vzniku modelu[editovat]

Model byl vytvořen už v 80-tých letech kvůli rozvoji počítačů a jejich komunikace mezi sebou. Tohoto úkolu se zhostila organizace ISO, která se zabývá normalizací. Model sice slouží pouze jako doporučení, které ale naprostá většina PC dodržuje. Nespecifikuje proto naprosto konkrétní postupy, ale jenom princip komunikace na jednotlivých vrstvách.

Vrstvy modelu[editovat]

Jak již bylo řečeno model je rozdělen na 7 vrstev, které každá nezávisle a nenahraditelně komunikuje mezi počítači. Komunikace probíhá pomocí protokolů na jednotlivých vrstvách a pomocí tzv. rozhraní komunikují vrstvy mezi sebou. Při naší práce s pc zadáme příkaz v nejvyšší vrstvě (aplikační) a postupně je předáván do nižších aby dorazil na místo a mohl se předat vrstevnatým modelem nahoru opět k aplikační vrstvě.

Přirovnání práce modelu ke komunikaci dvou firem.

„Pro zapamatování: Aplikace potkala prezentacizrealizovaly transport sítíspojily se fyzicky.“[1]

Fyzická vrstva[editovat]

Vrstva zajišťuje samotné spojení dvou počítačů na fyzické úrovni, tedy spojení například ethernetovým kabelem. Zajišťuje přenos pouze samotných elektronických signálu, model určuje parametry kabelů napětí a jiných technických specifikací. Jelikož model nestanovuje žádné fyzické předpisy umí už některé, novější síťové karty funkce vrstvy linkové, která bude popsaná dále.

Podrobější informace obsahuje článek Fyzická vrstva

Linková (spojová) vrstva[editovat]

Tato vrstva zajišťuje fyzické adresování v síti, pokud je zapojeno více počítačů. Obsahuje takzvanou MAC adresu, která se skládá z 48 bitů. První 3 oktety jsou označení výrobce a zbytek zajišťuje aby adresa byla unikátní. Data posílaná v této vrstvě jsou v tzv. paketech.

Podrobnější informace obsahuje článek Linková vrstva

Síťová vrstva[editovat]

Zde v této vrstvě jsou posílaná data směrována přes více počítačů najednou, pomocí tzv, IP (internet protocol) adresy. Která obsahuje podrobnou adresu počítače kam se mají data dostat.

Podrobnější informace obsahuje článek Síťová vrstva

Transportní vrstva[editovat]

Pokud byla data v předchozí vrstvě doručena k danému počítači, transportní vrstva se postará i o doručení danému procesu (aplikaci) v počítači. To je zajištěno pomocí tzv. portu který se nachází za IP adresou a je oddělen dvojtečkou. Např. 196.255.86.1:62547

Podrobnější informace obsahuje článek Transportní vrstva

Relační vrstva[editovat]

Po doručení dat do aplikace se v relační vrstvě ověřuje samotná osoba pracující s počítačem a právě k tomu slouží uživatelské jméno (identifikace) a heslo (authentikace).

Podrobnější informace obsahuje článek Relační vrstva

Prezentační vrstva[editovat]

Tato vrstva kóduje znaky a jazyk, rozeznává typy souborů a podle toho s nimi zachází.Také se stará o šifrování.

Podrobnější informace obsahuje článek Prezentační vrstva

Aplikační vrstva[editovat]

Tato poslední vrstva už definuje komunikace různých aplikací nebo aplikačních procesů mezi sebou. Můžeme tak např. ovládat program na druhé straně světa pomocí vhodného rozhraní.

Podrobnější informace obsahuje článek Aplikační Vrstva

Protokoly[editovat]

Ve všech těchto vrstvách jsou tzv. protokoly které řídí a definují komunikaci na dané vrstvě. Článek s jejich stručným výčtem: zde

Reference[editovat]

  1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Referen%C4%8Dn%C3%AD_model_ISO/OSI