Informatika pro kombinované lyceum/Uvádění zdrojů v textovém dokumentu

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Úvod[editovat]


Uvedení zdroje v textovém dokumentu je velmi důležité, ba dokonce nutné. Zda musíme do textu doplnit zdroj, nebo chcete-li bibliografickou citaci, určuje vydavatel, škola atd. Existují pro to citační normy, které mají za cíl udělat uvádění zdrojů jednotné pro všechny.

Existuje více způsobů, které se Vám budu snažit v následujících bodech trochu přiblížit.

Odkazy na zdroje umístěné přímo v textu[editovat]


  • Odkazování na zdroj číslem v hranaté závorce
— vypadá asi takto [3], závorka může být doplněna případně také číslem stránky
— nejméně vhodný způsob, neestetický (samotný zdroj je uveden až na konci textu) 
  • Umístění odkazu do poznámky pod čarou


  • Zkrácený bibliografický záznam přímo v textu - tzv. Harvardský systém (→ name-year-system)
— používá se u citací (text citace musí být v uvozovkách) a parafrází (volná interpretace myšlenek)
— v případě citací se odkaz uvadí ve tvaru (Příjmení, rok, strana), u parafrází můžeme vynechat číslo strany
— v jedné závorce lze odkazovat na dva různé zdroje, např. (Janík, 1998, s. 30, Kalný, 2002, s. 102)
— pokud není zdroj přímo citovaný, ale odkazuje na knihu jako celek, můžeme, stejně jako u parafrází, vynechat číslo strany

Bibliografický záznam zdrojů[editovat]


— uvádí se v soupisu zdrojů, který se nachází na konci celé knihy/studie 
— literatura bývá uspořádána abecedně (podle autorů) nebo podle číselné posloupnosti (pořadí odkazů v textu)

Obecná podoba bibliografického záznamu je následující:

PŘÍJMENÍ (velkými písmeny), jméno autora, rok, Název knihy (kurzívou). Jména překladatelů. Pořadí vydání (pokud jde o první vydání, pak se neuvádí), Místo vydání, Název nakladatele. ISBN.

Př. NOVOTNÝ, Václav, 2008. Nejlepší česká kuchařka. Přel. J. Malý. Vyd. 3. Praha : Albatros. ISBN 972-81-905373-3-7

Elektronické zdroje[editovat]


  • Zdroj na CD-ROMU
— pokud se jedná o CD-ROM, můžeme odkázat podobně jako na knihu a zmíníme, že zdroj se nachází na elektronickém nosiči


  • Internetové zdroje
— u internetových zdrojů odkazujeme na konkrétní článek či stránku jako takovou
— nestačí uvést pouze adresu, odkaz by měl obsahovat název, datum vytvoření, datum poslední revize (je-li zjistitelné) a datum citace 

Př. Vaření, nad to není, 2015 [online]. Poslední revize 2.5.2015 [cit. 2016-23-5]. Dostupné z: http://www.vareni.cz/atd

  • Facebook, YouTube, Wikipedia
— facebookové statusy, videa z YouTube, články na Wikipedii
— oblíbené především mezi studenty 

Zdroj by měl vypadat takto:

Zeleninový salát, 2015. In: Youtube [online]. 15.2.2015 [cit 2016-12-06]. Dostupné z http://youtube/zelenina. Kanál uživatele Žijme zdravě

Citační norma ČSN ISO 690[editovat]


— česká verze této nové citační normy vyšla v březnu 2011
— má za úkol sjednotit citaci zdrojů

Zdroje[editovat]