Informatika pro kombinované lyceum/Typografie

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Typografie je obor jak umělecký, tak technický, který se zabývá správnou sazbou tiskového písma. Jejím cílem je, aby se čtenář v textu lépe vyznal, dobře se mu četl avšak i srozumitelnost a jednoznačnost textu. Příkladem je 5m (pětimetrový) a 5 m (pět metrů), i přesto, že jsme provedli minimální změny, význam je dosti odlišný.

Dříve se jednalo spíše o celkové označení pro tiskárenský průmysl, později označení pro grafickou úpravu tiskovin. Dnes se jedná především o nauku o písmu, jeho zákonitostech a správném užití sazby, písma na webu či výtvarné části typografie. Je využívána samozřejmě i na internetu, kde díky své přehlednosti zajišťuje důvěryhodný vzhled stránek.


UKÁZKA TYPOGRAFICKÝCH PRAVIDEL

  • Existují znaky, za nimiž se píše mezera a před nimi nikoliv (např.: ? . , : !)
  • České uvozovky se píší na začátku nahoře, na konci dole a měly by se psát jako 99 nahoře, 66 dole
  • V textu na konci řádku nezakončujeme předložkami jako k, s, v, z
  • Před pomlčkou i za pomlčkou píšeme mezeru
  • Za levou závorkou a před pravou závorkou mezeru nepíšeme
  • Viz (ve smyslu odkazovaní na něco) není zkratka, ale rozkazovací způsob od vidění, nepíšeme s tečkou
  • Viz. odpovídá v latinském těsnopisu českému tzn., t.j.
  • ...


Typografie se dělí na dvě zaměření:

  • makrotypografie (zabývá se umístěním písma na stránku, proporcemi, velikostí titulů, textů a obrázků)


Zabývá se tvořením a formátováním odstavců, mezerami (jak mezi slovy tak mezi řádky), sazbě textu a okraji stránek, uvozovkami, entitami, což jsou speciální znaky, záhlavími a zápatími, kompozicí stránky celkově, hlídá fonty a jejich kombinování atd.

správná sazba českého textu[editovat]

Seznam častých typografických chyb a správné užití těchto znaků.