Informatika pro kombinované lyceum/Tabulky v textovém dokumentu

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Tabulky[editovat]

Tabulky jsou jednoduchý nabízející se způsob, jak jednoduše a rozumně uspořádat či srovnat nebo porovnat několik údajů s rozdílnými hodnotami. Dokáže jednoduše, nebo i pomocí vzorců (například v různých tabulkových počítačových programech), spočítat udané hodnoty a výsledný poměr, nebo číslo zapsat, nebo připravit k dalšímu zpracování. V interaktivních tabulkách, jaké máme v počítačích, můžeme hodnoty a výsledky převádět do grafů, nebo i jiných grafických znázornění. Pravděpodobně nejčastěji používaný a nejvíce rozšířený program pro tyto tabulkové operace je Microsoft Excel, vydávaný Microsoftem pro operační systém Windows. Dále bychom mohli uvést ještě Libre Office Calc, Open Office, nebo Google internetové dokumenty. Existuje samozřejmě spoustu dalších, méně známých tabulkových programů, ovšem s každým dalším rokem je vývoj monopolních softwareových firem dál a tyto aplikace ztrácejí význam pro zakoupení.

Microsoft_Excel[editovat]

Firma Microsoft přišla na trh s prvním tabulkovým programem v roce 1982. Jmenoval se Multiplan a byl určen pro operační systémy tehdejší doby, nazývané CP/M. První verze Excelu vznikla oficiálně v roce 1985. Dalo se v něm psát za použití 256 fontů a jeho užívání bylo mnohem pohodlnější. Byla to verze pro Macintosh. Od roku 1988 jeho prodej prudce stoupal a překonal i svého tehdejšího rivala označovaného jako Lotus 1-2-3.

Libre Office Calc[editovat]

Tento program od Open Office dokumentů je dalším příkladem vyspělého tabulkového softwaru, dnes asi největším rivalem společnosti Microsoft, co se týče tabulkových i textových editorů. Patří pod společnost "The Document Foundation" a existuje od září 2010.


Quattro Pro[editovat]

Tabulkový procesor od firmy Borland, byl velmi podobný Lotusu 1-2-3. Byl prodán firmě Corel a původně byl naprogramován pro systém DOS.

Shrnutí[editovat]

Tabulkové procesory se neustále vyvíjí a zvládají čím dál tím více funkcí, jaké si ve svých začátcích firmy ani nedokázaly představit. Existuje spoustu vzorců a rovnic, které lze v těchto procesorech uplatnit a použít. Například, pokud použijete vzorec 1+2+3, ve výsledné označené tabulce se vám rovnou ukáže výsledek. Taky lze použít znaménko * pro násobení čísel a podobně. Např. vzorec 10*2 = 10x2 = 20. Lze také násobit a celkově vytvářet spojitosti navzájem mezi buňkami. V těchto programech existují také funkce, což je možnost daný výpočet zařadit do matematické kategorie a dále v této cestě počítat. Například: procenta, suma, průměr, počet, funkce když, což jsou funkce podmínek apod. Funkcí je opravdu hodně a je jenom otázka, kam nás vývoj těchto procesorů zavede.

Zdroje[editovat]