Informatika pro kombinované lyceum/Styly stránky v textovém dokumentu

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Jak udělat styl naší stránky v LiberOffice Writeru?[editovat]

K tomu, abychom změnili styl stránky potřebujeme rubriku Formát, kterou nalezneme v menu. Po jejím rozkliknutí se nám zobrazí nabídka Styly a formátování a rozklikneme-li tuto rubriku, vyskočí nám na obrazovce pracovní okno s nabídkou úprav stránky. Anebo jednoduše stiskneme klávesnici F11.

Styl stránky -> Stránka[editovat]

Zde je možné nastavit okraj stránky, velikost, zda je stránka na šířku či na výšku atd..

Nabídky v pracovním okně[editovat]

Nabídky v pracovním okně

V pracovním okně máme nabídky pro nastavení a přehled stylů stránky (odstavce, číslování, nadpisy...), které jsou zvlášť ještě očíslované, aby bylo možné snadno a rychle přepínat druhy jednotlivých stylů.

V aktualizovaných verzích LibreOffice Writeru se nám v pracovním okně již zobrazuje název daného stylu/rubriky fontem, který je již nastaven, však je možné ho přenastavit podle vlastního vkusu.

Přenastavení stylu v pracovním okně[editovat]

Přenastavení stylu v pracovním okně

Pro úpravu již nastaveného stylu klikneme pravým tlačítkem myši na danou rubriku/možnost (odstavec, nadpis...), kterou chceme přenastavit a dále zvolíme upravit.

Okno, které nám vyskočí po stisknutí možnosti upravit je vůdčí v přenastavování stylu, který nám dovoluje psát v tomto - námi nastaveném stylu - po celou dobu následujícího psaní.

Organizátor[editovat]

 • Název - zde si zvolíme název pro námi upravovaný styl (odstavce, nadpisu...)
 • Další styl - do této možnosti zadáme, který styl bude po tomto následovat (například: Když napíšeme nadpis, můžeme nastavit, zda po něm následuje podnadpis či odstavec..)

Zvýraznění[editovat]

 • Zde je možnost zvolit si barvu zvýraznění (například, že vždy, když píšeme text seznamu, bude podbarven).

Odsazení a rozestupy[editovat]

Tato možnost je velmi užitečná pro strukturování textu i pro pravidla v různých slozích, kdy má mít např. úvaha odsazený první odstavec.

 • Je zde možnost již zmiňovaného odsazení
 • Rozestupy mezi jednotlivými řádky máme-li aktivní tuto nastavovanou funkci

Osnova a číslování[editovat]

Zde můžeme nastavit číslování jednotlivých funkcí, chceme-li je přepínat.

Zarovnání[editovat]

Zde si nastavíme, zda bude text psaný touto funkcí nalevo, napravo, na středu či v boku.

Iniciály[editovat]

Tato funkce nám umožňuje nastavit počáteční písmeno textu větší než písmena ostatní.

Je zde i možnost vybrat si přes kolik řádků bude toto iniciační písmeno velké.

Tok textu[editovat]

 • Dělení slov - zapneme-li funkci automaticky, pak zde můžeme nastavit počet znaků na konci a na začátku stránky.
 • Zalomení - určujeme zde, zda se zalomí text vlevo, vpravo, ve stránce či v sloupci..
 • Možnosti - jako možnosti si zde můžeme zvolit, zda chceme svázat text s následujícím odstavcem či nikoli.

Ostatní detaily[editovat]

 • zvolení typu, fontu a velikosti písma pro daný styl
 • Efekty pro písmo - barva atp.
 • Umístění a ohraničení - zvolení v jaké části stránky se text daného stylu bude nacházet

zdroje[editovat]