Informatika pro kombinované lyceum/Spojová vrstva sítě

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Spojová vrstva[editovat]

Schéma síťové architektury pro lepší představivost

Nebo-li také Data Link Layer je jedna ze 7 vrstev síťové architektury počítačových sítí. Má za úkol zajistit bezpečný přenos celých bloků dat organizovaných do tzv. datových rámců mezi dva sousední systémy. Nejprve ale musí převést pakety do tvaru, které lze převést po síti a z těchto paketů vytvoří rámce a pošle je po síti.

Datové rámce se jinak označují i jako Ethernetové rámce. Původní formát Ethernetových rámců převládá na LAN. LAN. Samotný Ethernet, podle kterého se označují, je druh komunikačního protokolu, který se dělí na dvě podvrstvy a to:

  • Media Access Control (MAC)
  • Logical Link Control (LLC)

Přičemž MAC přiřazuje rámcům adresy a LLC kontroluje chyby vzniklé při přenosu dat.

Důležitou součástí je již zmiňovaný komunikační protokol, bez kterého by neprobíhala elektronická komunikace a její přenos dat. Takovým nejdůležitějším a základním protokolem je Internet Protocol, který po svých IP adresách vysílá datagramy, což jsou jejich datové pakety (=balíčky).

Abychom si byli jisti, zda je předávaná informace v pořádku, máme kontrolní součet, který ověří správnost souboru.


Rozšiřující odkazy[editovat]