Informatika pro kombinované lyceum/Relační vrstva sítě

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Co je to relační vrstva?[editovat]

schéma počítačových vrstev
schéma počítačových vrstev

Dnešní počítačové sítě mají několik vrstev, které jsou popsány v referenčním modelu ISO/OSI. Tento model popisuje, jak by mělo vypadat propojení počítačových systémů. V principu jde o několik vrstev, které jsou nezávislé a každá z nich zastává v systému nezastupitelnou roli. Každá využívá služeb té předchozí. Popsáno je jejich celkem sedm. 5. vrstvou je vrstva relační. V této vrstvě už můžeme identifikovat jednotlivé uživatele. Balíčky dat už nepatří k jednotlivým procesům, ale uživatelům. Aby byli jednotliví uživatelé identifikováni, používají se zde uživatelská jména (je to jako bychom se ptali „Kdo jsi?“). Pro ověření, jestli se jedná opravdu o daného uživatele, používají se zde hesla (jako bychom se ptali „Jsi to opravdu ty?“). V této vrstvě probíhají relace, což v informatice znamená síťové spojení mezi uživatelem a serverem.

Související odkazy[editovat]

Autentifikace[editovat]

Autentifikace (nebo chcete-li autentizace) je proces, při kterém ověřujeme identitu uživatele. Zajišťuje tak ochranu před falšováním identity, aby se nikdo nemohl dostat do cizích informací a vydávat se za někoho, kým není. Při komunikaci v počítačových sítí se pro autentifikaci na nižších úrovních používá právě referenční vrstva. Komunikace v této vrstvě může být šifrována (používá autentifikaci) - protokol SSH; či nikoliv - protokol Telnet.

Související odkazy[editovat]

Telnet[editovat]

Telnet je protokol používaný v počítačových sítích. Díky němu a stejnojmenné aplikaci se můžeme připojit ke vzdálenému počítači. S vývojem techniky už ale nebyl Telnet dostačující, protože nešifroval data, která odesílal a to včetně hesel. Proto se dnes místo něho používá jeho nástupce SSH.

Související odkazy[editovat]

SSH[editovat]

struktura SSH
struktura SSH

SSH protokol (Secoure shell) byl naprogramován jako náhrada za Telnet. Na rozdíl od něj ale umí data, která posílá, šifrovat. Můžeme díky němu bezpečně komunikovat mezi dvěma počítači. Dochází k autentifikaci obou účastníků komunikace.

Související odkazy[editovat]