Informatika pro kombinované lyceum/Operační systém

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

CO JE TO OPERAČNÍ SYSTÉM[editovat]

Operační systém je základní programové vybavení počítače. Při startu počítače je jeho jádro nahráno do operační paměti BIOSem či jiným firmvérem, a pokud se nevyskytne fatální chyba, běží až do vypnutí počítače.

Vztah mezi operačním systémem, uživatelem, a hardwaru

Funkce operačního systému[editovat]

Operační systém má tři základní funkce:

  • Ovládání Počítače - Umožňuje uživateli spustit požadovaný program, předává data a příkazy a umožňuje nám dostávat výsledné informace.
  • Abstrakce Hardvéru - To znamená, že tvoří rozhraní (abstraktní) vrstvu mezi softvérem a hardvérem, u programů, které využívají hardvér ke své činnosti.
  • Resource Manager - Přiděluje a odebírá jednotlivým procesům jednotlivé systémové prostředky. Operační systém je správcem prostředků (resource manager). To znamená, že přiděluje a odebírá jednotlivým procesům jednotlivé systémové prostředky. Systémové prostředky jsou například: soubory, procesor, paměť apod.
  • Zajišťuje správné fungování všech dostupných zdrojů, jako například: adresář, paměť atd...

Z čeho se skládá operační systém?[editovat]

Operační systém se skládá z jádra (též označovaného jako kernel), ovladačů, systémových programů, uživatelského rozhraní a uživatelských programů (aplikací).

Jádro operačního systému[editovat]

Jádro operačního systému je základním kamenem operačního systému. Umožňuje procesům vytvářet nové procesy, ukončovat je, nebo je dočasně pozastavit. Spravuje také přístup procesů k procesoru, takže z pohledu uživatele může běžet víc programů na jediném jádře procesoru. Jednotlivým procesům přiděluje paměť, kterou smí používat, či operační paměť nastavuje pamětí na disku. Za pomoci ovladačů umožňuje abstrakci hardvéru, takže se programátor jiných programů nemusí zajímat např. o to, jak přečíst data na disku. To výrazně zjednodušuje tvorbu programů a umožňuje programátorovi dělat programy nezávisle na konkrétním hardvéru. Jádro pak obsahuje sadu příkazů, které jsou stejné na každém počítači se stejným OS.

Ovladače[editovat]

Ovladače jsou důležité pro pracování s hardvérem. Jsou často vytvářené výrobcem přístroje nebo součástky a umožují jádru komunikovat s hardvérem.

Systémové programy[editovat]

Systémové programy jsou ty programy, které nejsou přístupné běžnému uživateli a většinou běží na pozadí. Může to být třeba program realizující souborový systém, zajišťující organizaci dat na disku, síťový protokol, umožňující komunikaci s jinými zařízeními, nebo správce uživatelů. Podle druhu jádra a operačního systému mohou být tyto programy součástí jádra.

Uživatelské rozhraní[editovat]

Uživatelské rozhraní je speciální program, který zajišťuje komunikaci mezi uživatelem a jednotlivými programy. Asi každý systém má nějaké uživatelské rozhraní, ale dnes je zdaleka nejpoužívanějším uživatelským rozhraním grafické uživatelské rozhraní, ovládané dotekem, či myší a klávesnicí. Dalším hojně používaným uživatelským rozhraním je příkazový řádek, který se ovládá pouze klávesnicí, pomocí příkazů spouštějících jednootlivé programy. Jakýmsi mezistupněm mezi příkazovým řádkem a grafickým rozhraním je textové uživatelské rozhraní. Další uživatelská rozraní jsou například virtuální realita, Braillský řádek, nebo antropomorfní uživatelské rozhraní komunikující s uživatelem přirozeným jazykem.

Uživatelské programy[editovat]

Uživatelské programy může uživatel (s dostatečnými oprávněními) bez problémů odstranit či nainstalovat a libovolně je spouštět. Více informací o druzích programů snad najdete tady.

Nejčastěji používané operační systémy[editovat]

Průzkumy z prosince roku 2019 ukázaly, že nejpoužívanějším operačním systémem je Anroid s asi 40% zastoupením, druhým nejpoužívanějším operačním systémem je Windows, se zastoupením cca 35%, třetím iOS se zastoupením 15 % a čtvrtým MacOS, s asi 5 %. [1]

Odkazy[editovat]

Reference[editovat]

  1. Trochu zaokrouhlené a zprůměrované údaje ze stránek [1] a [2].