Informatika pro kombinované lyceum/Obsah a rejstřík v textovém dokumentu

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Návod pro vytvoření obsahu v aplikaci Pages: http://pages.skydocu.com/cs/formatovani-dokumentu/pridani-prehledu-obsahu/

Obsah[editovat]

Obsah je seznam kapitol s uvedením čísla stránky, na které kapitola v dokumentu začíná. Nalezneme ho buď na začátku, nebo na konci dokumentu. Slouží k rychlé orientaci čtenáře. U delších dokumentů je nezbytný.

Automatické vytvoření obsahu v MS Word 2016[editovat]

Tato funkce umožňuje rychlé vygenerování obsahu a jeho následnou aktualizaci. Nezbytným předpokladem pro jeho vytvoření je jednotné určení stylu s názvem Nadpis pro jednotlivé kapitoly.

Potom již budeme postupovat v následujících krocích:

  • klikneme na místo v dokumentu, kam chcete umístit obsah
  • na horní liště otevřeme záložku Reference
  • pokračujeme otevřením záložky Obsah>Automatická tabulka. Obsah bude automaticky vygenerován.

Takto vytvořený obsah můžeme ještě různě upravovat (formátovat).

Pokud v dokumentu ještě po vytvoření obsahu provedeme nějaké změny, je nezbytné obsah aktualizovat.

Ruční vytvoření obsahu[editovat]

Obsah můžeme vytvořit i ručně. Napíšeme název kapitoly a pomocí tabulátorů vložíme odpovídající čísla stránek. Tvorba tohoto druhu obsahu je pracnější a velkou nevýhodou je, že nejde aktualizovat.

Rejstřík[editovat]

Rejstřík je seznam důležitých pojmů (slov) a témat popisovaných v dokumentu a to včetně stránek, kde se tyto pojmy a témata nacházejí. Slouží k organizaci a rychlému vyhledávání informací. Používá se hlavně u složitějších textů – návodů, průvodců, vědeckých textů apod.

Tvorba rejstříku v MS Word 2016[editovat]

Označení položek[editovat]

  • vybereme v textu pojem, který chceme použít jako položku rejstříku
  • klikneme na Reference>Označit položku a postupujeme podle návodu

Vytvoření rejstříku[editovat]

  • klikneme na místo v dokumentu, kam chceme rejstřík vložit
  • klikneme na Reference >Vložit rejstřík
  • v otevřeném dialogovém okně Rejstřík můžeme nastavit podobu rejstříku (zvolit formát, vodící znaky, typ rejstříku, zarovnání stránek apod.)
  • volbu potvrdíme kliknutím na Ok

Aktualizace rejstříku[editovat]

Pokud chceme přidat další položku do již vytvořeného rejstříku, je třeba tento rejstřík aktualizovat:

  • klikneme na Reference>Aktualizovat rejstříkStránky na dostudování: https://support.office.com/cs-cz/word