Informatika pro kombinované lyceum/Obrázky v textovém dokumentu

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Obrázky v textovém dokumentu[editovat]

Co to vlastně je?[editovat]

Porovnání vektorové a rastrové grafiky. V případě b.) je zvětšený obrázek a.) ve vektorovém formátu a v případě c.) v rastrovém formátu

Začněme vysvětlením, co to vlastně jsou obrazy. Na monitoru vidíme seskupení pixelů, které musíme konkrétním způsobem uspořádat, aby vytvořily daný obrazec. Toto se ovšem dá udělat více způsoby mapování pixelů. Jsou to: Vektorová grafika a Rastrová grafika. Tyto obrázky používáme ilustračně, když např. píšeme textový dokument, či tvoříme prezentaci, ale samozřejmě také umělecky. Mnoho z nás si pod pojmem Obrázek v textovém dokumentu (dále jako OVTD) představí např. fotografii květin přiloženou ke článku o zahradních rostlinách atp. Ovšem s OVTD je možno dělat dokonce také iniciály, pokud má člověk dostatek trpělivosti.

Jak to funguje?[editovat]

Způsoby mapování pixelů jsou tedy dva a každý funguje jinak. Ve formálních, odborných, nebo více profesionálních textech se používá vektorová grafika. Samotné písmo a znaky jsou totiž ve vektorech (VELMI laická definice: Pokud text zvětšíme, nezůstanou pixely ve stejné velikosti jako předtím. Porovnání je vidět na obrázku. Je potřeba si uvědomit, že samotná písmena a znaky jsou v podstatě také obrazy. Počítač má tedy určitou „šablonu“, kterou vložíme do textového dokumentu na dané místo. Hlavní rozdíl mezi Rastrovou a Vektorovou grafikou je ten, že rastrová grafika má „šablonu“ tvořenou přesnými souřadnicemi kde má být každý jednotlivý pixel a jakou má mít barvu (tento typ grafiky je právě díky těmto obsáhlým souřadnicím velmi náročný na místo, pokud se pohybujeme kolem obrazů s větším rozlišením, které se používají na profesionální úrovni), zatímco vektorová grafika má „šablonu“ složenou z křivek, přímek, bodů a mnohoúhelníků.

Používání:[editovat]

Vzhledem k tomu, že obrázky jsou vždy někým vytvořené, ať už vyfotografované, či namalované v počítačovém programu, vždy jsou majetkem autora. Měli bychom tedy dodržovat Autorské Právo, pokud má autor svůj vodoznak (poloprůhledný text, většinou přes důležitou část obrázku, který ale není z estetického hlediska moc pěkný), není potřeba uvádět zdroj, či samotného autora. Pokud dílo není podepsané, měli bychom dodržovat uvádění zdroje/autora. Na dnešním internetu se s tím nesetkáváme tolik, protože velice rozlehlou část internetu, kde se vyskytují obrázky, je tvořena sociálními sítěmi, které mají ve většině případů v podmínkách, že veškeré fotky, které se na síť přidají, jsou majetkem společnosti, která sociální síť provozuje a ta autorská práva téměř neřeší. Na internetu existují různé licence nebo vytvořená práva, která umožňují osvobození od autorského práva a to tak, že autor dá souhlas k volné distribuci/expanzi svého díla pomocí jiných uživatelů, kteří dílo použijí. Jednou z těchto licencí je např. Copyleft (slovní hříčka od anglického názvu Copyright-Autorské Právo). Copyleft je licence, kterou při jejím zahrnutím do svého díla dává najevo, že je dílo volně ke stažení, editaci, produkci a všeobecně libovolnému užití.

Copyleft je zrcadlově obrácené logo Copyright.

externí zdroje:

https://cs.wikipedia.org

http://www.adaptic.cz

http://www.kteiv.upol.cz