Informatika pro kombinované lyceum/Náležitosti stránky na Wikiverzitě

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Tento článek bude popisovat co to vůbec takové vazby stránek jsou, jak se používají a co vlastně mají za úkol na internetu...


Projekt[editovat]

je záměrně sepsaná práce na dané téma. Unikátní téma probrané do hloubky. Ten co projekt vytváří se nazývá projektant a samotná práce projektování.

souvyslosti stránek s projektem?[editovat]

Jednoduše řečeno každý projekt musí mít svou stránku kde se vysvětluje téma projektu. Lze mít projekt jen na jednu stránku, ale to pak záleží na tématu co je vybrán.

jak poznáme takvý projekt?[editovat]

Každý projekt na počítačové síti je označen vpravo nahoře malým rámečkem.

na wikiverzitě[editovat]

Stránky jsou děleny do složek které nemusí být srozumitelné hned na první pohled. Tyto soubory/ složky nemají pevnou strukturu ani obsah, může se jednat o poznámky z kurzů, přednášek, výzkumů a mnoho dalších. Wv má výhodu, že se na ní dá najít více složek projektů na stejné téma však jinak spracované (vlastními slovy).. to třeba na wikipedii není možné. Na wikiverzitě (wv) si ujasníme už v první chvíli o jaký soubor jde a to díky klasifikační nálepce které si můžeme povšimnout, že máme vždy v pravo nahoře v jakémkoli odkazu žlutý rámeček neboli klasifikační nálepku ve kterém je napsáno: tato stránka je součástí ___(nějakého projektu jeho název), pak je pod tím napsané k čemu to patří(odkaz na hlavní stránku projektu) a nakonec příslušenství- vlastník.

klasifikační nálepka[editovat]

K. nálepka nám pomáhá se zorientovat na sítích, aby jsme mohli být vždy "v obraze" na jakto stránce se nacházíme. Popisuje nám co je to za stránku k jakému souboru patří atd...

Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Kategorie školní skripta nenalezena
{cs}
začátečník
Příslušnost: všeobecná

to co tu vidíte v pravo ( žlutě zářící 4 řádkovou tabulku). tak tomu se říka tzv. klasifikační nálepka opsahuje přesně věci co zde v tabulce (pod textem) jsou vypsány:

Klasifikační nálepka obsahuje:
typ a typ 2 typ 2, vztahuje se na typ(1) oba určují k čemu stránka patří

k jakému prjektu náleží . (jedná se o projekt či poznámky ? atd.

nepovinný parametr

vpřípadě neuvedení je uveden jako

projekt.

kategorie a kategorie 2 uvádí shrnutý celek/ projekt. nepovinný, ale bude poté uveden jako

samostatný projekt.

stránka uvědomuje čtenáře co zde najde

o jakých tématech se na stránce dočtou.

nepovinné
úroveň 1,2,3 formátování textu do srozumitelné podoby i pro začátečníky

nacházející se na internetové síti (wikiverzitě )

není nutná. Pokud je nezapsaná je vynechaná.
jazyk určuje jak je práce napsaná .

V jakém nářečí/ jazyce.

nepoviný parametr, přeskakuje se v případě neuvedení.
příslušenství ukazuje komu stránka náleží. Kdo ji vytvořil.

Kdo za ní odpovídá. ( Nikdy ji však nemůže vlastnit ).

buď je uvedeno jméno projektanta,

nebo je stránka označena

jako všeobecné příslušenství.

shrnutí[editovat]

Každý projekt má svou stránku, která je na wikiverzitě označená klasifikační nálepkou ta nám dávat vědět, kde se nacházíme, co čteme a k jakému projektu patří.

odkazy s více informacemi[editovat]

náležitosti stránek obecně na internet. síti zde a další pěkně formulovaný odkaz zde