Informatika pro kombinované lyceum/Logické obvody I

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Co jsou to Logické obvody[editovat]

Logické obvody se nacházejí ve všech číslicových zařízeních. Jsou např. v počítačích, pračkách a dálkovém ovládání.

Skládají se z malých fyzických součástek, které se nazývají hradla. Hradla pracují s příjímáním a odesíláním dvou různých hodnot ( 1 ; 0 ). Podle toho, jak je hradlo upraveno, takové hodnoty odesílá. Hradla jsou potom často kombinována tím, že se spojují jejich vstupy a výstupy. Jednotlivé úpravy hradel mají svoje názvy, např.:


NOT
toto hradlo má na rozdíl od ostatních pouze jeden vstup, výstup má také jeden. Funguje tak, že signál, který přijde obrátí na opačnou hodnotu, tzn.: že z jedničky udělá nulu a z nuly jedničku.
A Y
0 1
1 0


Znak hradla AND
AND
má dva vstupy a jeden výstup. Když do obou vstupů pustíme signál s nulou, z výstupu vychází signál s nulou. Pokud do jednoho pustíme signál s jedničkou a do druhého s nulou, bude výstupní hodnota stále nulová. Když pak do obou pustíme signál s jedničkou, výstupní signál bude s jedničkou.
A B Y
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1


Znak hradla OR
OR
toto hradlo je opět velmi podobné hradlu AND, jediná změna je v tom, že když pustíme do jednoho vstupu jedničku a do druhého nulu, výstupní hodnota bude s jedničkou.
A B Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1


Znak hradla NAND
NAND
má dva vstupy a jeden výstup. Pokud do obou vstupů jde signál s nulou, jde z výstupu signál s jedničkou. Když jde do jednoho vstupu signál s jedničkou a do druhého s nulou, je výstupní signál opět jednička. Pokud však jde do obou vstupů signál s jedničkou, je výstupní signál s nulou.
A B Y
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0


Znak hradla NOR
NOR
toto hradlo je stejné jako předchozí, až na to, že když do jednoho vstupu jde signál s jedničkou a do druhého s nulou, z výstupu vychází signál s nulou.
A B Y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0


XOR
má dva vstupy a jeden výstup. Pokud jde do obou vstupů stejný signál, z výstupu vychází signál s nulou. Pokud do jednoho vstupu (je jedno do kterého) jde signál s jedničkou, z výstupu vychází signál s jedničkou.
A B Y
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0


XNOR
je kombinací hradel NOT a XOR. Tzn.: kde XOR posílá do výstupu jedničku XNOR posílá nulu a naopak.
A B Y
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1


V tabulkách se pak vstupy označují písmeny ze začátku abecedy (A, B, C...) a výstupy písmeny z konce abecedy (...X, Y, Z).

Odkazy pro doplnění informací[editovat]