Informatika pro kombinované lyceum/Formalizace a digitalizace

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Vývoj záznamu informace[editovat]

Běžící zvěř (Lascaux, Francie)
Dopravní značka

První způsob záznamu informace, který lidstvo vymyslelo, byl pomocí obrázků. Každou věc, kterou bylo třeba nějak zaznamenat, lidé kreslili např. na stěny jeskyní, kameny a poté i na papyrus. Tento druh záznamu existoval již v pravěku - např. nástěnné malby v jeskyni Altamira.

Obrázky se však začaly později zdát nepraktické, trvalo dlouho, než se podařilo správně zachytit vše, co bylo třeba a také to vyžadovalo velký um. A tak se obrázky postupně zjednodušovaly na tzv. symboly (např. WC) a značky.

Se symboly zjednodušování však nekončilo. Zdály se sice praktické, a také dodnes stále některé používáme, avšak občas nezachytily přesně to, co bylo třeba zaznamenat. A tak se ze symbolů postupně začalo vyvíjet písmo. [zajímavost - písmeno A pochází z féničtiny, kde sloužilo jako symbol pro býka (aluf/alif) a později ztratilo svůj původní význam, protože se postupně zjednodušovalo - deformovalo]

Vývoj popisu pracovního postupu[editovat]

První dochovaný pracovní postup se objevil již v 8. století s názvem Egyptská kniha mrtvých (kniha mrtvých) - jedná se o jakýsi návod, jak se Egypťané měli chovat po smrti. Tento postup se nazývá vysvětlení - popis (Egyptská kniha mrtvých je také pravděpodobně předchůdce algoritmu). Jedná se o jakýsi dlouhý úsek vět, které popisují správný postup práce. Tento způsob se však zdál velmi zdlouhavý, občas nepřesný, a pokud jste ho chtěli přečíst museli jste umět daný jazyk.

Prvním nápadem na zjednodušeně psaný postup byly povely neboli příkazy. Bylo jednodušší je zapsat a trvalo to méně času. Avšak stále se nedalo počítat s absolutní přesností.

Lidé tedy vymysleli postupy na základě vzorců, souřadnic a číselných kódů. Vzorce se zapisují buďto pomocí formalizace - tedy psaní informací pomocí jistých formulí, nebo digitalizace - původně prstový převod informací do číselného zápisu. Zde byla zárukou naprostá přesnost a rychlost zápisu. Jedinou nevýhodou tohoto druhu je zdání, že je velmi obtížné naučit se jej ovládat.

Digitalizace[editovat]

Digitalizace (z řeckého slova digitus - prst) znamená převedení písmen a znaků na číslice. Používá se v počítačových programech (1 a 0) nebo i pro kódy.

Nemusí se ale vždy jednat pouze o číslice. Za jistou formu digitalizace můžeme považovat například i kouřové signály indiánů. Jsou to zkrátka krátké znaky, které vyjadřují nějakou informaci.