Informatika pro kombinované lyceum/Dějinné mezníky vývoje počítačů

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

Dějinné mezníky vývoje počítačů[editovat]

Vývoj výpočetních systémů se v odborné literatuře dělí do několika etap: tzv. počítačových generací. Jednotlivé etapy jsou charakterizovány a odlišovány vlastnostmi, jako je stavba jejich prvků a obvodů, paměť, výkon a typy periferních jednotek. Rozlišujeme je také podle jejich programového vybavení. V dějinách počítače jde ruku v ruce vývoj hardwaru, softwaru a architektura strojů.

Předchůdci počítačů[editovat]

Za předchůdce počítače, lze brát např. i počítadlo, která vzniklo přibližně v 5. tisíciletí př. n. l. a používalo se už ve starověkém Řecku, Číně či Indii. Před vznikem prvních programovatelných strojů, vznikly i logaritmické tabulky(1614) a v návaznosti na ně počítací stroj Pascalina, který uměl sčítat a odčítat. Vyrobil ho Blaise Pascal v roce 1642. V roce 1801 Joseph Marie Jacquard využil technologii děrných štítků při "programování" tkalcovského stroje. Tento krok je považován za zásadní milník v programovatelnosti strojů. První kalkulačka, která uměla sčítat, odčítat, násobit i dělit, byla zprovozněna v roce 1820.

První myšlenka sestrojit programovatelný počítač[editovat]

První myšlenka na sestrojení programovatelného počítače vznikla v 19. století a jejím autorem byl Charles Babbage. V roce 1835 využil děrné štítky a navrhl počítač, který by obsahoval i paměť a procesor. Pohon měl obstarávat parní stroj. Kvůli finančním nákladům se mu nepodařilo myšlenku zrealizovat, dnes je však považován za otce počítače.

Charles Babbage - "Otec počítače"

Konrád Zuse[editovat]

Počítač Z3 v německém muzeu

Německý inženýr Konrád Zuse roku 1941 nechal uvést do provozu počítač, který sám sestrojil - světově první funkční počítač řízený programem Z3, kterému předcházely jednodušší stroje Z1 a Z2 a následoval vylepšený model Z3 pojmenován Z4.

Ve stejné době pracoval ve Spojených státech na projektu IBM Howard Aiken. Počítač byl dokončen v r. 1943 na Hardvardské univerzitě v Cambridge, jmenoval se MarkI.

1945[editovat]

Historicky první elektronkový počítač byl sestrojen roku 1945 ve Spojených státech amerických pod vedením generála majora Gladeona Marcuse Barnese. Nazýval se ENIAC - Electronic Numerical Integrator And Computer, později přezdíván „Obří mozek“. Měl být využíván pro vypočt palebných tabulek pro dělostřelectvo americké armády. Válka ale skončila dříve, než se stroj mohl využít.

1951[editovat]

Univac byl 1. sériově vyráběným počítačem firmou Remington v roce 1951.. Vyrábějí se velké sálové počítače pro počítačová střediska (klimatizované sály), pracující na zakázku pro různé firmy.

1954[editovat]

Roku 1954 byl Američany sestrojen počítač TRADIC, u kterého se místo elektronek použily krystalové polovodičové diody a triody (tranzistory).

1957[editovat]

SAPO byl prvním počítačem vyrobeným v Československu(SAmočinnýPOčítač), který byl uveden do provozu v r. 1957.

1971[editovat]

Kalkulátor BUSICOM

V roce 1971 byl v Japonsku sestrojen procesor, který vypadal jako velká kalkulačka - Busicom. Jeho výstupem byl tisk. Jednotlivé tranzistory byly u tohoto procesoru nahrazeny integrovanými obvody.

První osobní počítač[editovat]

První osobní počítač vznikl v dubnu v roce 1974 v Americe. Jednalo se o osmibitový stavebnicový mikropočítač, který byl založený na procesoru Intel 8080. I přesto, že se jednalo o velice primitivní počítač, tak se stal důležitým mezníkem v historii vývoje počítačů. Vznikl ve firmě MITS a nesl název Altair BASIC. Později byl nahrazen počítačem 8080A, s dokonalejšími výstupy. Procesor byl často přezdíván "BOBO".

1975[editovat]

Byla založena společnost Microsoft Byl vyroben první přenosný počítač.

1981[editovat]

Byl zahájen prodej první generace počítače IBM PC (model XT), který byl zkonstruován na bázi mikroporcesoru Intel 8086 a který používal operační systém PC DOS, který vytvořila společnost Microsoft.

1985[editovat]

Společnost Microsoft uvedla na trh první verzi operačního systému Windows. Podrobnější informace o počítačových generacích

Vnitřek počítače Altair 8800