Informatika pro kombinované lyceum/Binární uložení dat

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato cvičná stránka je součástí projektu:
střední škola
Příslušnost: skupinová

JEDNOTKY POČÍTAČOVÉ PAMĚTI[editovat]

Bit[editovat]

  • Bit je základní jednotkou dat a je také z jednotek nejmenší.

V praxi se nejčastěji používá jako základní jednotka kapacity paměti - říká nám, jaké množství informací může být v jednom okamžiku v paměti uloženo. Bit může zastávat jen jednu ze dvou hodnot, nejčastěji to bývají nuly a jedničky (= dvojková soustava). Bit může zastávat i jiné logické hodnoty, ale musí být dvouhodnotové. Např. ano/ne, vypnuto/zapnuto, plus/minus, apod. Tato jednotka se používá především ve výpočetní a číslicové technice. Bit se značí malým písmenem b, ale je ho možné značit i celým bit.

Bajt[editovat]

  • Bajt je také jednotkou množství dat a obsahuje 8 bitů.

Je to asi nejmenší objem dat, se kterým dokáže počítač pracovat přímo. Nazývá se tedy bajt, což je přepis anglického byte(dříve bite). Na byte byl změněn, aby nedocházelo k záměně se slovem bit. Do bajtu můžeme uložit celkem 256 různých hodnot, což stačí pro základní velká a malá písmena a interpunkci. Dříve se do jednoho bajtu vešel jeden znak, ale protože se znaky např. azbuky či čínštiny do jednoho bajtu nevešly, vzniklo vícebajtové kódování znaků, kdy jeden znak odpovídá více bajtům. Bajt se značí velkým písmenem B.

BINÁRNÍ PŘEDPONY[editovat]

Binární předpona je předpona jednotky vyjadřující 2. mocninu. Předpony se používají pro označení velikosti paměti.

  • kilo – předpona kilo (značí se malým k, např. kB) označuje počet 1000 nějakých jednotek. V počítačích ale používáme mocniny dvojky a tak pro nás kilo znamená 1024 (což je jeden kibibajt KiB), a to proto, že 1024 je nejbližší mocninou k číslu 1000, které slovo kilo označuje. V mocnině je to 2 na desátou.

Další tři předpony fungují na stejném principu jako předpona kilo:

  • mega - dvě na dvacátou - 1 048 576
  • giga - dvě na třicátou - 1 073 741 284
  • tera - dvě na čtyřicátou - 1 099 511 627 776

Tudíž platí, že:

8b = 1B
1024B = 1kB
1024kB = 1MB
1024MB = 1GB
1024GB = 1TB
Binární předpony
Dvojkový řád n:
2n
Nejbližší desítkový řád k:
10k
Značka Název Hodnota
210 103 Ki kibi 1 024
220 106 Mi mebi 1 048 576
230 109 Gi gibi 1 073 741 824
240 1012 Ti tebi 1 099 511 627 776
250 1015 Pi pebi 1 125 899 906 842 624
260 1018 Ei exbi 1 152 921 504 606 846 976
270 1021 Zi zibi 1 180 591 620 717 411 303 424
280 1024 Yi yobi 1 208 925 819 614 629 174 706 176
Poznámka: 10k není rovno 2n, je to jen nejblíže odpovídající mocnina; jsou z ní však odvozeny názvy i značky obdobně desítkovým předponám.

Tato tabulka je přejata z Wikipedie ze stránky Binární předpony

Další zdroje ke studování:[editovat]

Bajt

Bit

Předpona soustavy SI

Binární předpona

Informace v elektronické podobě