Hebrejština/písmo/editace

Z Wikiverzity

Pravolevý text[editovat]

Při editaci (např. na wiki) může někdy činit potíž fakt, že řádky hebrejského písma se píšou a čtou zprava doleva. (To je zrovna případ editace abecedy dole - ovládání kursoru se pak vymyká všemu, na co jsme byli dosud zvyklí - zvláště, když do sebe mícháme na jeden řádek latinku a hebrejštinu.)

Editory[editovat]

Různé editory mohou být různě vybaveny pro možnost editace hebrejského textu.

Emacs[editovat]

emacs umožňuje obousměrnou editaci textu. V bufferu je text uložen v tzv. logickém pořadí – tj. tak, jak se obvykle čte; pořadí znaků v zobrazovaném textu se pak vytváří až právě při jeho zobrazování.

bidi-display-reordering je lokální proměnná, která určuje, jestli se ten text bude při zobrazování takto přeuspořádávat:

  • t = defaultní hodnota: ano, bude
  • nil = ne, nebude

Každý odstavec obousměrného textu může mít svůj vlastní základní směr zobrazování; tento směr implicitně závisí na tom, jakým textem odstavec začíná, nicméně toto defaultní chování může změnit lokální proměnná: bidi-paragraph-direction:

  • left-to-right
  • right-to-left
  • nil (či jakákoliv jiná hodnota než jsou výše uvedené) = defaultní chování (viz výše)

Jinou možností, jak změnit defaultní chování, je vložení zvláštního formátovacího znaku na začátek odstavce:

  • LEFT-TO-RIGHT
  • RIGHT-TO-LEFT

Tyto znaky se vkládají pomocí klávesových zkratek:

  • C-x 8 lrm RET
  • C-x 8 rlm RET

Pohyb kursoru ale probíhá v logickém pořadí, tzn. že při jeho pohybu přes levopravý a pravolevý text na obrazovce dochází k jeho přeskakování, což je však obvyklé i u jiných editorů.