Finance

Z Wikiverzity

Finance jsou ve světě lidí něčím podobným, čím je pojem energie ve fyzice. Aby člověk rozuměl financím, musí mít na to zvlášť vybavenou náturu a musí se naučit hovořit jazykem peněz. Podobně, jako se učíme jazykům cizích národů, a jako se učíme jazyku, kterým hovoříme v různých vědních oborech, musíme se naučit hovořit i řeči finančníků, pokud nechceme, aby nám peníze přinášely jen utrpení, podobně, jako přináší utrpení pohled na grafy a na vzorečky těm, kteří těžce bojují na poli matematiky či fyziky.

Problém financí je o to větší, že se týká prakticky nás všech: ten, kdo peníze nemá, má problém, a kdo je má, má také problém. Takže problémem je, jak to udělat, aby peníze mohly přinášet také radost z dobře vykonané práce, jako při práci v jiných odvětvích.

Investice[editovat]

Staré přísloví říká, že "Peníze dělají peníze". Aby to ale takto fungovalo, je zapotřebí tyto peníze nějak vhodně investovat. S investicemi je možné rovněž experimentovat formou pokusů a omylů a následně zkoumat, "co to dělá", ale každý takový pokus většinou něco stojí. Člověk, který tomu moc nerozumí, se většinou spolehne na znalosti finančních odborníků. V zásadě má následující možnosti:

  1. Nakoupí podíly v nějakém podílovém fondu a čeká, co mu to vynese
  2. Uzavře smlouvu s nějakým brookerem a rozhodne se nakupovat a prodávat akcie podle jeho doporučení[1]

Běžné účty a zhodnocování peněz[editovat]

Běžné účty a zhodnocování peněz je název vědecko-studijního projektu, který je zaměřen na to, aby se jeho účastníci naučili hospodařit s penězi, byli schopni se orientovat v bankovním světě a uměli si najít to, co jim vyhovuje. Rozhodně neznamená, že co se hodí jinému, se hodí i druhému, neb jsou odlišné výchozí podmínky. Ač je tento projekt nazván výzkumným, výzkum je zde pouze prostředkem se něco naučit a data z něho nejsou nijak vyhodnocována.

Protokoly[editovat]

Pokud provádíte průzkum bankovního sektoru ve smyslu, který účet používat a jak zhodnotit peníze, založte se podstránku typu /vaše uživatelské jméno a připojte ji do tohoto seznamu:

Obecné poznatky[editovat]

  • Existují 3 typy účtů: běžné (k rozesílání peněz za poplatky), spořící (ke spoření peněz) a podnikatelské (určeny pro osoby samostatně výdělečně činé)
    • Vyjma spořících účtů tu máme i termínované vklady, stavební spoření či podílové fondy
  • Pozor na rušení účtu, pokud na druhém účtu nemáte dostatečnou finanční rezervu

Odkazy[editovat]

  1. Capital Partners