Fórum:Správci/NS Úloha:

Z Wikiverzity

NS Úloha:[editovat]

Jedna z funkcí WV je výuková a k výuce patří i procvičování na různých typech úloh. Vypracování úloh má svá určitá pravidla a je nesmyslné na tato pravidla v každé úloze zvlášť odkazovat. Shrnutí viz Wikiverzita:Úlohy

V minulosti se nám často stávalo, že nějaký náhodný návštěvník WV si prohlížel nějaké náhodné stránky z hlavního NS a náhodou zrovna natrefil na nějakou z úloh a byl z toho zmaten, protože řešení té úlohy často vyžadovalo intenzivní nasazení jeho důvtipu, o co se vlastně jedná, a na to nebyl z jiných projektů zvyklý.

Zkrátka, stránky s úlohami jsou natolik specifické, že jsme se už v pradávné minulosti (někdy před deseti lety) dohodli, že je nutné mít na WV specifický NS Úloha:. Ovšem k vytvoření takového NS byla nutná spolupráce byrokrata a bohužel s naším tehdejším byrokratem byly určité problémy a jednání o vytvoření tohoto specifického NS se stále protahovala.

Proto jsme se dohodli, že prozatím budeme všechny úlohy nazývat tak, že jejich název začne Úloha: a budou kategorizovány v Kategorie:Úlohy a tím pádem po vytvoření příslušného NS nebude nutné měnit názvy stránek, pouze nějaký robot takto pojmenované stránky automaticky přeřadí do nově zvyklého NS.

Pojďme se proto prosím dohodnout na postupu, jak tento dlouho odkládaný problém konečně vyřešit. --Kychot (diskuse) 25. 4. 2021, 06:17 (UTC)

Především není pravda, že jsme se dohodli, že nějaké stránky budou začínat Úloha:. Pokud by někdy vznikl samostatný jmenný prostor (což nepředpokládám), dělaly by takto vytvořené stránky problémy, a dokud tu samostatný jmenný prostor není, pak to mate uživatele tím, že se to tváří, jako by tu byl.
Druhým problémem je právě ta nesmysluplnost samostatně do prostoru hozených úloh. Každá úloha patří do nějakého kontextu, a ten kontext musí být dosažitelný. Nejpřirozenější vzhledem ke struktuře Wikiverzity je, že úlohy budou podstránky ve svých kurzech nebo sbírkách úloh, kde se na ně dá i vzájemně odkazovat. --25. 4. 2021, 10:34 (UTC)