Přeskočit na obsah

Octave

Z Wikiverzity

Octave je software pro matematické výpočty.

Základní info[editovat]

Podstránky[editovat]

Dokumentace[editovat]

Na domácí stránce[editovat]

Jako součást distribuce[editovat]

 • HTML
  • file://usr/share/doc/octave3.0-htmldoc/interpreter/index.html – to samé, ale už pro verzi 3.0.1.
  • file://usr/share/doc/octave3.0-htmldoc/liboctave/index.html – knihovny tříd
  • file://usr/share/doc/octave3.0-htmldoc/faq/Octave-FAQ.html – FAQ
 • PDF
  • file://usr/share/doc/octave3.0-doc/
   • octave-a4.pdf – celý manuál, Edition 3 pro verzi 3.0.1 (červenec 2007), 560 stran formátu A4
   • octave.pdf – dtto, formát letter
   • refcard-a4.pdf – referenční karta na 3 stránky A4 naležato
   • refcard-legal.pdf
   • refcard-letter.pdf
   • Octave-FAQ.pdf
   • Ilustrace (obrázky na 1 stranu): convhull.pdf delaunay.pdf errorbar.pdf extended.pdf gplot.pdf griddata.pdf grid.pdf hist.pdf inpolygon.pdf interpderiv1.pdf interpderiv2.pdf interpft.pdf interpn.pdf liboctave.pdf mesh.pdf plot.pdf plot3.pdf polar.pdf spchol.pdf spcholperm.pdf spmatrix.pdf triplot.pdf voronoi.pdf

Projekty Wikimedia[editovat]

Další[editovat]

Angličtina[editovat]

Čeština[editovat]

Softwareové zdroje[editovat]

Debian[editovat]

 • Sekce doc
   • octave2.1-doc (1:2.1.73-13) PDF documentation on the GNU Octave language (2.1 branch)
   • octave2.9-doc (2.9.9-8etch1) PDF documentation on the GNU Octave language (2.9 branch)

Debian Octave Group (DOG)[editovat]

DOG (pkg-octave.alioth.debian.org) je skupina, která v Debianu udržuje většinu balíků, související s Octave.

Níže je uveden stav verzí k 2007-05-22, Debian/testing (lenny):

 • Sekce math
  • Virtuální balíky (pro instalaci běžné verze, nyní instalují versi 2.1):
   • octave (1:2.1.73-13) GNU Octave language for numerical computations => octave2.1
   • octave-forge (2006.07.09+dfsg1-8) Contributed functions for GNU Octave => octave2.1-forge
  • Verse 2.1:
   • octave2.1 (1:2.1.73-13) GNU Octave language for numerical computations (2.1 branch)
   • octave2.1-emacsen (1:2.1.73-13) Emacs support for the GNU Octave language (2.1 branch)
   • octave2.1-forge (2006.03.17+dfsg1-3) Contributed functions from the GNU Octave Repository
   • octave2.1-headers (1:2.1.73-13) header files for the GNU Octave language (2.1 branch)
   • octave2.1-htmldoc (1:2.1.73-13) HTML documentation on the GNU Octave language (2.1 branch)
   • octave2.1-info (1:2.1.73-13) GNU Info documentation on the GNU Octave language (2.1 branch)
  • Verse 2.9:
   • octave2.9 (2.9.9-8etch1) GNU Octave language for numerical computations (2.9 branch)
   • octave2.9-emacsen (2.9.9-8etch1) Emacs support for the GNU Octave language (2.9 branch)
   • octave2.9-forge (2006.07.09+dfsg1-7 [m68k], 2006.07.09+dfsg1-8 [alpha, amd64, arm, hppa, i386, ia64, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc]) Contributed functions from the GNU Octave Repository
   • octave2.9-headers (2.9.9-8etch1) header files for the GNU Octave language (2.9 branch)
   • octave2.9-htmldoc (2.9.9-8etch1) HTML documentation on the GNU Octave language (2.9 branch)
   • octave2.9-info (2.9.9-8etch1) GNU Info documentation on the GNU Octave language (2.9 branch)
  • Nadstavby:
   • octave-epstk (2.1-8) GNU Octave encapsulated postscript toolkit
   • octave-gpc (0.1.6-4) [contrib] Octave binding for the General Polygon Clipper Library
   • octave-sp (1:2003-4) Semidefinite Programming functions for GNU Octave
   • octaviz (0.4.5-4) 3D visualization system for Octave
   • octplot (0.3.9-3) graphical interface for Octave
   • matwrap (0.57-8) wrapper generator for matrix languages: Matwrap is a tool for interfacing C++ code into matrix-oriented scripting languages such as Octave, Tela or Matlab 5.
 • Sekce perl

Další balíky v Debianu[editovat]

   • octave-plplot (5.6.1-10) Octave support for PLplot, a plotting library


Další knihovny pro Octave a Matlab[editovat]

Univerzální[editovat]

 • Octave Workshop: Integrované vývojové prostředí - v současné době neudržovaný SW"
 • Octawrap This is a wrapper for Octave and Wish, that emulates the behavior of Matlab (mathematical tool) using this two programs.

Vhodné pro zpracování signálů[editovat]

 • TFTB = Time-Frequency Toolbox (NonGNU) – Kolekce cca 100 skriptů pro GNU Octave and Matlab (R) pro analýzu nestacionárních signálů pomocí TF (time-frequency) distribucí.

Biosignály[editovat]

 • BIOSIG = Biosignal Tools (Sourceforge) – BIOSIG is an open source software library for biomedical signal processing. Library works well with Octave and Matlab. Special emphasis is put on EEG/MEG/ECoG, but also other types of biosignals like ECG, EMG, etc. are supported.

Zpracování zvuku[editovat]

 • Octave Avifile: – A wrapper for FFMpeg's libavformat and libavcodec, allowing Octave to read and write AVI (Audio/Video Interlaced) files.

Wavelety a Gaborovy transformace[editovat]

 • Wavelab 850 (Stanford) Kolekce funkcí pro Matlab, zejména:
  • orthogonal and biorthogonal wavelet transforms,
  • translation-invariant wavelets,
  • interpolating wavelet transforms,
  • cosine packets,
  • wavelet packets,
  • matching pursuit
 • Peter Kovesi: MATLAB and Octave Functions for Computer Vision and Image Processing (The University of Western Australia) – Knihovna velkého množství funkcí pro zpracování obrazu pro Mathlab, většina z nich funguje i v Octave. Co se týče Gabora, tak tam je:
  • Feature detection via Phase Congruency
   • spatialgabor.m applies a single oriented Gabor filter to an image.
   • gaborconvolve.m Code for convolving an image with a bank of log-Gabor filters. A pre-processing step for texture analysis, feature detection and classification, etc.
   • plotgaborfilters.m A function for plotting log-Gabor filters. This function is useful for seeing what effect the various parameter settings have on the formation of a log-Gabor filter bankused in the functions above.
   • monofilt.m An implementation of Felsberg's monogenic filters. This function applies a bank of monogenic filters to an image to obtain the 2D analytic signal over a number of scales. As in gaborconvolve this can be used as a pre-processing step for texture analysis, feature detection and classification, etc.
   • An explanation of the implementation of convolution with log-Gabor filters used in the functions above.
  • Image denoising
   • noisecomp.m Code for denoising images. This code differs from standard wavelet denoising techniques in that it uses non-orthogonal wavelets, and unlike existing techniques, ensures that phase information is preserved in the image. Phase information is of crucial importance to human visual perception. Also, this code does have an effective way of determining threshold levels automatically.
  • Scalogram calculation
   • scalogram.m Function to calculate the phase and amplitude scalograms of a 1D signal. The analysis is done using quadrature pairs of log Gabor wavelets.

Mathlab-like software pro zpracování signálů[editovat]

It is written in C and runs on both X11/Unix (no Motif or fancy toolkit are necessary just the basic X11 library!), Windows/CygWin and Macintosh (Classic or OS X/X11) computers.It has been designed to be used by anybody who knows about signal processing and wants to play around with wavelets and wavelet-like techniques. However, it can be used as a regular scripting language. It mainly consists in a powerful command line language with matlab-like syntax which includes a high level object-oriented graphic language. It allows to deal with high-level structures such as signals, images, wavelet transforms, extrema representation, short time fourier transform,...

Blízké skupiny[editovat]

NuHAG Numerical Harmonic Analysis Group[editovat]

Výběr z výzkumných aktivit [1]:

 • Analysis and Geometry of Wavelet Packets
 • Summability Methods and Gabor Analysis
 • Gabor Analysis meets non-commutative geometry
 • ECG-Analysis During Ventricular Fibrillation: Noninvasive Parameters For Optimal Timing Of Defibrillation
 • Application of Gabor Analysis to the Musical Transcription Problem
 • Time-Frequency operations on musical signals based on Gabor analysis
 • Computational Methods for 1D and 2D Gabor Analysis

ZBYTEK[editovat]

  • WavelabOnOctave
  • yawtb Yet Another Wavelet toolbox A Wavelet toolbox for Matlab (Octave, Scilab). The aim of the YAWtb is to provide a clear and well documented implementation in Matlab of some time-frequency and time-scale transformations like the well-known continuous and discrete wavelet transforms (CWT & DWT). The main developped tools are the 1D CWT, the 2D CWT, spherical CWT, and spatio-temporal CWT. 1.00 0.00 24219 100.57 0.17 25551 0.00 0 375 1 Default

Podpůrné programy[editovat]

QtOctave[editovat]

GUI rozhraní pro spouštění Octave.

Grafické nadstavby[editovat]

Octplot[editovat]

Grafický systém, jenž má nahradit předtím používaný gnuplot, který už nebude dále podporován.

Octaviz[editovat]

Software pro 3D vizualizaci.

Použití[editovat]

Instalace 2.9[editovat]

Debian stable (etch), architektura AMD-A64:

Verse 2.9:

celkem zabere cca 20+50=70 MB, instalace proběhla automaticky a zcela hladce

Instalace 3.0[editovat]

Octave verze 3.0


Instalace 3.1[editovat]

Octave verze 3.1 je v Debianu zatím jen v experimentální verzi

Další balíky a komponenty[editovat]

Jaké jsou dostupné balíky, související s Octave, si můžeme vylistovat příkazem:

grep-available -s Package octave | less

případně s vypsáním verzí:

grep-available -s Package,Version octave | less


Frontend[editovat]

 • qtoctave – GUI frontend k octave, používá grafiku Qt 4

Obecné[editovat]

 • octave-general – další obecné funkce: ctranspose (transposice koplexních matic), issorted (kontrola, jestli je string serříděný), transpose (nekonjugovaná transposice), unvech (fce na generování symetrické matice ze spodních trojúhelníkových prvků vektoru)

Grafika[editovat]

 • octave-plotOF: doplňkové kreslící funkce (dxfwrite, ginput, gtext, hist2d, tics, tricontour, waitforbuttonpress, and zoom).
 • octave-plplot – vazba octeve na vědeckou kreslící knihovnu PLplot – přímá náhrada dřívějšího GNUplotu
 • octave-graceplotOF: nahrazuje defaultní kreslící funkce octave voláním funkcí Grace
 • octave-imageOF: čtení, zápis a zpracování obrazů; podporuje skoro všechny formáty prostřednictvím ImageMagick a spoustu dalších funkcí a filtrů
 • octaviz – vizualizace 2D a 3D (prostřednictvím tříd VTK – libvtk5 – rendruje pomocí OpenGL)
 • octplot – náhrada tradičního GNUplotu, kreslení 2D, výstup PDF,PNG and JPG pomoci ghostscriptu
 • pfstools – čtení, zápis, manipulace a prohlížení HDR (High-Dynamic-Range) obrázků a video snímků
 • octave-zenity – sada funkcí pro vytváření jednoduchého GUI pro octave; umožní vytváření oken pro kalendář, vstup textu, dialog pro výběr souboru, seznamy, hlášky, ikonky v poli pro upozornění, okna pro velké množství textu


Algebra[editovat]

Vektorové stroje (SVM)[editovat]

Volně související[editovat]

Jiné jazyky[editovat]
 • amsynth – Software pro syntézu dvou oscilátorů
 • libinline-octave-perl – kód octave volaný z perlových skriptů (jen pro octave 2.1)
 • libplplot-dev – vše pro psaní programů v C, C++ a Fortranu, využívajících knihovnu PLplot
 • xmds – genarátor kódu pro řešení diferenciálních rovnic, od jednoduchých (ODE) až po stochastické parciální (PDE)
 • matwrap – nástroj pro zpřístupnění kódu C++ do maticově orientovaného skriptovacího jazyka jako je Octave, Tela nebo Matlab 5.
 • texmacs – editor matematického textu pomocí TeXu
 • wims – WWW Interaktivní Matematický Server, obsahující octave


Metabalíky, obsahující octave[editovat]
Non-free[editovat]
 • fsl – C++ knihovny pro brain-imaging

Ještě nezařazené[editovat]