Řečtina

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka slouží shromažďování odkazů na vzdělávací materiály o (novo)řečtině, tedy o řeckém jazyku v jeho moderní podobě, případně o jeho minulé podobě novověké a středověké. Starořečtině je věnován samostatný rozcestník Starořečtina.

Základní informace[editovat]

Α α Ά ά Β β Γ γ
Δ δ Ε ε Έ έ Ζ ζ
Η η Ή ή Θ θ Ι ι ϊ
Ί ί ΐ Κ κ Λ λ Μ μ
Ν ν Ξ ξ Ο ο Ό ό
Π π Ρ ρ Σ σ ς Ττ
Υ υ ϋ Ύ ύ ΰ Φ φ Χ χ
Ψ ψ Ω ω Ώ ώ  

Řecká abeceda[editovat]

Řečtina se zapisuje řeckou abecedou, celosvětově známou z matematické symboliky a zápisu fyzikálních, statistických a dalších veličin. Stejně jako naše latinská abeceda, i řecká písmena mají podobu malou a velkou, písmeno σ navíc nabývá zvláštního tvaru ς, je-li na konci slova. Nad samohláskami se může vyskytnout čárka jakožto znaménko slovního přízvuku a nad ι a υ navíc dvojtečka, pokud má být tato samohláska vyslovena odděleně od minulé (tedy třeba αι se vyslovuje jako „e“, zatímco αϊ jako „ai“).

Tabulka vpravo čtená po řádkách obsahuje řecká písmena v abecedním pořadí. Šedě jsou uvedeny výše zmíněné doplňkové znaky, které v abecedě nejsou samostatnými písmeny, ale řadí se stejně jako základní, černě uvedený znak. Písmena v tabulce jsou uvedena jako Unicode znaky, tedy je možno je v případě potřeby též přímo překopírovat do textu.

Projekty na Wikiverzitě[editovat]

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.

Studijní zdroje na webu[editovat]

Rozcestníky a úložiště zdrojů[editovat]

Jazykové nástroje[editovat]

Online mluvnice a obecná jazyková pojednání[editovat]

Online slovníky[editovat]

Online učebnice a kurzy[editovat]

Zdroje textů[editovat]

Instituce, organizace, lidé[editovat]