Zapomenuti/Projekt

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zapomenuti je projekt, kladoucí si za cíl regeneraci občanského sebevědomí. Vize projektu je zvýšení povědomí o ústavním systému české republiky a věcí s ním související. Zkoumání základu na kterém náš systém stojí - humanitě a také toho, co jej ovlivňuje zevně - mezinárodní smlouvy a účast v nadnárodních společenstvích. Existuje zásobník myšlenek a úvah, který by bylo záhodno zmapovat, zachovat, rozšiřovat i prohlubovat. Jako příklady je možno uvést:

  • Občanskou společnost tvoří občané a její páteří jsou politické strany.
  • Politická kultura - je dvojí, poddanská a participační, u nás převládá ta první.
  • Mluva - Jinak myslíme, jinak mluvíme a jinak jednáme
  • Rozdíl mezi budhismem a platónismem - mezi myšlením a uvažováním
  • O aristelově logice a jejím zprostředkování
  • Hodnoty a kořeny naší civilizace

O budhismu a platónismu:
Myšlení (meditatio) je proces v kterém se pouze jedna informace opakuje v kruhu znovu a znovu, tak ztrácí smysl a zůstane bez efektu, nebo může vyvolat sebe-hypnózu.
Uvažováni je diskuse s sebou samým. Je nesrovnatelně těžší než myšlení, protože i v největší logičnosti musí být nalezen kontra argument. Uvažování dává vždy užitný efekt...... (autor neznámý)

O logice a zprostředkování: Ač se řada Aristotelových spisů ztratila, je i zachované dílo nesmírně rozsáhlé. Jeho spisy i poznámky se výborně hodily pro filosofické školy a když ty zanikly, na čas zmizely. Objevili je řecky mluvící křesťané z dnešního Libanonu a Sýrie, přeložili do arabštiny a poskytli je tak arabským islámským vzdělancům, kteří je nejen četli a komentovali, ale také zprostředkovali západní středověké kultuře. Pravidlům správného myšlení, usuzování a argumentace je věnována řada spisů, tradičně označovaných jako Organon čili nástroj, rozumí se právě myšlení. Jednotlivá tvrzení spojujeme v soudy, z předpokladů (premis) vyvozujeme závěry. Základní formou soudu je sylogismus: ze dvou tvrzení se společným členem plyne třetí. Obě výchozí tvrzení mohou být buď obecná (každý, všichni) nebo jednotlivá (je, existuje), a kromě toho mohou být také záporná (žádný a jen některý); podle toho pak některé závěry platí a jiné ne. Formalizováním aristotelské logiky vznikla predikátová logika včetně kvantifikátorů. Aristotelova „analytika“ či logika jakožto nauka o pravidlech myšlení a řeči také z jazyka a z jeho forem vychází: podstata, případek (akcidens), atributa podobně jsou zároveň kategorie myšlení i jazyka.

Projekt Zapomenuti[editovat]

klade důraz na vytváření zpětných vazeb a mapování zásad společnosti. Poznávací formou se otevírá prostor k možnostem posunutí se na příčce vyspělost či kvality, vnímat přirozené společenské vazby a postupně opustit cestu boje, že "boj proti" a "cesta za" jsou dvě naprosto odlišné cesty. Pokud o něco projekt usiluje, jedná se o hlubší poznání a používání logiky. Ústava je duší národa, má zastávat patřičné místo i v seznamech běžných regeneračních procesů.

Jak prakticky využívat projekt wikiverzity přibližuje sekce často kladené otázky, citace:

  • Kde je vysvětleno jak vytvořit kurz? - Toto není vysvětleno nikde. Najdete zde pouze nápovědu jak editovat. Wikiverzita běží na softwaru MediaWiki. Možnosti využití tohoto softwaru k výuce a organizaci výuky a výzkumu zatím nikdo nezná. Proto je Wikiverzita experimentální projekt, kde si může každý hrát a zároveň se pokoušet vytvořit funkční výukové jednotky. V budoucnu jistě bude možné nějakou alespoň rámcovou nápovědu poskytnout. Nejprve ale musí nějaké funkční modely vzniknout, pak musí být vyhodnoceny a popsány. O to se na české Wikiverzitě snaží projekt Metodika na Wikiverzitě.
  • Budou na Wikiverzitě různé role pro učitele a různé role pro studenty? - Různé role nebudou. Na české Wikiverzitě není možné mít speciální status „učitel“ nebo speciální status „student“. Existuje pouze jedna role a tou je „uživatel“. Wikiverzita stejně jako ostatní projekty Wikimedia Foundation nedělá rozdíly mezi uživateli - všichni jsou si rovni. Jedinou výjimku tvoří Uživatelé s rozšířenými právy, jako jsou správci, byrokraté a další. Ti jsou voleni na základě konsenzu komunity a jejich hlavním úkolem je spravovat projekt, chránit ho před útoky vandalů a pomáhat běžným uživatelům.