Přeskočit na obsah

Zákon Nový 1518/Zj21

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu a projektu:
Příslušnost: všeobecná


Transliterace oddílu z konce snímku 751 a začátku snímku 752 (Zj 21,3b-9):

(Na začátku uvádíme čísla řádků. Čísla veršů, která v předloze nejsou, uvádíme na začátku veršů v hranatých závorkách nahoře):

Zgewenie S. Jana[editovat]

Rozdiel Gedenmezcytmy:[editovat]

 1. [1] A Widiel ſem nebe nowe a zemi nowu / neb
 2. prwnie nebe a prwnie zemie odeſſla a mo
 3. rze giž nenie. [2] A ia Jan widiel ſem m˜sto
 4. ſwate Geruzalem nowy / sſtupugicie snebe od boha
 5. przipraweiny Jako newieſtu okraſſlenu choti ſwe:
 6. mu / [3] A vſlyſſal gſem hlas weliky z Truonu rzkuo
 7. cy. Ay ſtanek boži s lidmi / a przebywati bude ſnimi
 1. a oni lid geho budu / a on buoh ſnimi bude / buoh
 2. gich / [4] a ſetrze buoch wſſeliku ſlzu od ocžij gich / a ſmrt
 3. wiece nebude/ ani lkanie/ ani wolanie/ ani boleſt bu
 4. de wiece / neb prwnie wieccy pominuly / [5] A rzekl ten kte
 5. ryž ſediel na tronu. Ay nowe cžinim wſſecczky wieczý
 6. a rzekl mi piſs / Neb tato ſlowa przewierna gſu a
 7. prawa / [6] y rzekl mi. Stalo ſe gesſt Ja gſem alpha y o.
 8. pocžatek y koniec/ Ja žizniwemu dam z ſtudnicze wo
 9. dy žiwe darmo / [7] kdo ſwitiezy/ budetiemi wiecmi wla
 10. dnuti/ a budu gemu za boha/ a on bude mňe za ſyna
 11. [8] Ale ſtraſſliwym a newierzicym a proklatym / y wraže
 12. dlnikom a ſmilnikom y trawencom / a modloslužeb
 13. nikom / y wſſem lharzom/ cžastka gich bude w gezeru
 14. horziecym ohňem a ſyru/ geſſto geſt ſmrt druha / [9] y
 15. przigide kemňe geden z ſedmi angel ow / magiczich
 16. baňe plne sedmi ran poſlednich / a mluwil ſemnu
 17. rzka. Poď a vkaži tobie newiestu chot Berankowu / [10] y
 18. zdwiže mie wduchu na huoru weliku a wyſoku / v
 19. kazal mi m˜eſto ſwate Geruzalam / sſtupugiecy snebe
 20. od boha / [11] magicie iaſnost božie / a ſwietloſt geho po
 21. dobna kameni drahemu / iakožto kameni Iaſpido
 22. wemu / a iako krziſſtal / [12] a mielo zed weliku a wyſoku
 23. mage bran dwanatzt / A wbranach angeluow dwa
 24. naczt / gmen a napſana / kteraž iſu gmena dwanaczti
 25. pokolenie ſynuow Izraelskych / [13] odwychodu ſlunce

...