XSLT

Z Wikiverzity

XSLT znamená eXtensible Stylesheet Language Transformations, což je značkovací jazyk pro transformaci XML dokumentů. Na této stránce si ukážeme, jak takovou transformaci provádět.

Info[editovat]

XSLT procesory[editovat]

XSLT procesor je program, který umí aplikovat XSLT stylesheet na nějaký XML soubor. Je jich celá řada, ukážeme si práci s některými z nich na příkladech, ve kterých bude znamenat:

  • in.xml – vstupní XML soubor
  • tr.xslt – XSLT stylesheet, popisující transformaci
  • out.xml – výstupní XML soubor

(samozřejmě, že výstupním souborem může být např. i HTML soubor.)

xsltproc[editovat]

Procesor napsaný v C, je to frontend ke knihovně libxslt v projektu GNOME. Závisí na libxml2.

Nevýhoda: Poslední verze je z roku 2008 a umí pouze XSL verze 1.0

Instalace:

sudo apt-get install xsltproc

Stáhne cca 13 kB, instaluje cca 150 kB: xsltproc

Transformace:

xsltproc -o out.xml tr.xslt in.xml

Anebo jednoduše jako filtr STDIN -> STDOUT:

xsltproc xslt < in.xml > out.xml

Xalan[editovat]

Xalan je procesor Apache Software Foundation; existuje ve dvou verzích, C++ a Java.

Licence: Apache license v2.0

Instalace:

sudo apt-get install xalan

Stáhne cca 2 MB, instaluje cca 12 MB: libxalan-c111, libxerces-c3.1, xalan

Transformace:

xalan -xsl tr.xsl -in in.xml -out out.xml

Anebo jednoduše jako filtr STDIN -> STDOUT:

xalan -xsl tr.xsl < in.xml -> out.xml

xmlto[editovat]

Instalace:

sudo apt-get install xmlto

Stáhne cca 40 MB, instaluje cca 77 MB: dblatex, texlive, texlive-bibtex-extra, xmlto, xsltproc Transformace:

Saxon[editovat]

XSLT and XQuery processor, produkuje jej Saxonica Ltd

Zdroje[editovat]