Přeskočit na obsah

HTML

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka je určena pro shromažďování wikiverzitních i externích zdrojů o HTML, využitelných pro vzdělávání a výzkum.

Základní informace[editovat]

HTML je zkratka pro HyperText Markup Language neboli značkovací jazyk pro psaní hypertextových dokumentů. Je podmnožinou značkovacího jazyka SGML. Jedná se o obyčejný text, který v sobě obsahuje tzv. značky neboli tagy neboli elementy, uzavřené do špičatých závorek, např. <html>. Používá se zejména pro vytváření webových stránek. Tyto stránky jsou zpravidla umístěny na webovém serveru a následně (zpravidla po přenosu po internetové síti) jsou zobrazeny webovým prohlížečem (neboli browserem) na počítači uživatele.

Vložené skripty[editovat]

Syntaxe HTML umožňuje, aby byly v HTML dokumentu umístěny programy či jejich části, a to mezi párové značky <script type="název_jazyka"> a </script>. Tyto skripty jsou následně interpretovány interpretem příslušného skriptovacího jazyka. Interpretaci skriptu zpravidla zajišťuje browser a tuto jeho schopnost je zpravidla možné v konfiguraci browseru buď povolit anebo zakázat.

Skriptování na straně serveru[editovat]

O správnou interpretaci takového hypertextového dokumentu z WWW stránky se musí postarat příslušný WWW server, který ji před odesláním uživateli zpravidla pošle ke zpracování příslušnému modulu. V tomto případě se ale už nejedná o čistý HTML soubor, ale o jakési jeho rozšíření, které nejdříve interpret příslušného jazyka přežvýká do podoby HTML dokumentu. Ten je teprve poté odeslán prohlížeči uživatele.

Projekty na Wikiverzitě[editovat]

Studijní projekty jednotlivých uživatelů[editovat]

Související stránky[editovat]

Další zdroje[editovat]