HTML

Z Wikiverzity
Jump to navigation Jump to search

HTML je zkratka pro HyperText Markup Language neboli značkovací jazyk pro psaní hypertextových dokumentů. Je podmnožinou značkovacího jazyka SGML. Jedná se o obyčejný text, který v sobě obsahuje tzv. značky neboli tagy neboli elementy, uzavřené do špičatých závorek, např. <html>. Používá se zejména pro vytváření WWW stránek. Tyto stránky jsou zpravidla umístěny na WWW serveru a následně (zpravidla po přenosu po internetové síti) jsou zobrazeny WWW prohlížečem (neboli browserem) na počítači uživatele.

(Tato stránka je sumářem; obsahuje pouze základní orientaci v daném tématu s odkazy na další stránky a podstránky, kde je problematika HTML probírána podrobněji.)

Info[editovat]

Párové a nepárové značky[editovat]

Základní elementy[editovat]

Složitější konstrukce[editovat]

Kaskádové styly[editovat]

CSS

Skripty[editovat]

Syntaxe HTML umožňuje, aby byly v HTML dokumentu umístěny programy či jejich části, a to mezi párové značky <script type="název_jazyka">...</script>. Tyto skripty jsou následně interpretovány interpretem příslušného skriptovacího jazyka. Interpretaci skriptu zpravidla zajišťuje browser a tuto jeho schopnost je zpravidla možné v konfiguraci browseru buď povolit anebo zakázat.

Skriptování na straně serveru[editovat]

O správnou interpretaci takového hypertextového dokumentu z WWW stránky se musí postarat příslušný WWW server, který ji před odesláním uživateli zpravidla pošle ke zpracování příslušnému modulu. V tomto případě se ale už nejedná o čistý HTML soubor, ale o jakési jeho rozšíření, které nejdříve interpret příslušného jazyka přežvýká do podoby HTML dokumentu ten je teprve poté odeslán prohlížeči uživatele. Nejznámějšími takovými skriptovacími jazyky jsou:

Související stránky[editovat]

Kursy[editovat]

Samostudium[editovat]

Výzkum[editovat]