Přeskočit na obsah

Wikiverzita:Rozcestníky a úložiště

Z Wikiverzity
(přesměrováno z Wikiverzita:Sumář)

Vzdělávací materiály, které Wikiverzita zpřístupňuje uživatelům, se mohou do samotného procesu vzdělávání zapojovat různým způsobem — v nejjednodušším případě už tím, že jsou prostě k dispozici, že je student nebo učitel může nalézt a použít podle vlastního uvážení. V takovém případě pak Wikiverzita slouží jako shromaždiště výukových materiálů, resp. odkazů na výukové materiály, týkající se určitého tématu. Projekty mající tento účel na Wikiverzitě nazýváme rozcestníky a úložiště (někteří uživatelé používají též výrazu depozitář či sumář).

Rozcestníky[editovat]

Základním typem wikiverzitních projektů zaměřených na shromažďování výukových materiálů je rozcestník. Jedná se o samostatný projekt o rozsahu jediné stránky, obsahující jednak přímo uvedené informace o daném tématu (například krátká definice, stručné vysvětlení vlastností a souvislostí, nashromážděné poznatky, které zatím nestojí za to vyčleňovat do samostatných stránek nebo projektů), jednak odkazy na zdroje k danému tématu ať už na Wikiverzitě, na sesterských projektech nadace Wikimedia, na webu nebo v literatuře.

Rozcestník by měl začínat informací, že se jedná o rozcestník, zapsanou pomocí šablony {{rozcestník}}. Buď přímo v této informaci, nebo bezprostředně po ní by se mělo nacházet stručné vysvětlení tématu, pokud se nejedná o téma všeobecně srozumitelné (tedy je vhodné vysvětlit třeba téma BricsCAD, není nutno vysvětlovat třeba téma Španělština), případně též jeho vymezení.

Po úvodní větě či odstavci by měla následovat nejprve sekce základních informací o tématu — v ní bývá typicky obsažen odkaz na článek o daném tématu na Wikipedii (pokud takový existuje) a dále odkazy na jiné webové zdroje, které nabízejí základní orientaci v tématu — a po ní další odkazy na vzdělávací zdroje vztahující se k tématu, uspořádané do sekcí a podsekcí podle uvážení autorů a uživatelů rozcestníku. Typicky bývají v těchto dalších sekcích odkazy na jiné projekty na Wikiverzitě, které se týkají téhož tématu, odkazy na další sesterské projekty (například manuál na Wikiknihách), odkazy na webové stránky či další online zdroje a výčet literatury k tématu.

Příklady rozcestníků:

V klasifikační nálepce se u rozcestníku uvádí jako typ projektu rozcestník nebo úložiště (pro klasifikační nálepku jsou to synonyma). Kategorie se nechává prázdná, rozcestník je samostatná stránka, která nepotřebuje mít zvláštní kategorii, protože by v ní byla sama.

Úložiště[editovat]

Pokud jsou informace vkládané přímo do projektu tak rozsáhlé nebo tak strukturované, že je vhodné je ukládat na samostatné stránky, stává se z projektu úložiště. Základní stránkou úložiště je stále onen rozcestník (stejně jako v případě jednostránkového projektu označený šablonou {{rozcestník}}), z něhož vedou odkazy na jiné wikiverzitní projekty či externí zdroje, ale k němu se nyní připojují další stránky týkající se téhož tématu a zařazené do téže projektové kategorie, aniž by musely patřit do nějakého jiného projektu.

Úložiště tak může na Wikiverzitě shromažďovat materiály, které mohou sloužit ke vzdělávání v nejširším smyslu slova, ovšem které nemusí být jiným vzdělávacím projektem aktuálně využívány, nýbrž mohou být do depozitáře uloženy prostě pro případ potřeby.

Příklady úložišť:

V klasifikační nálepce se u úložiště uvádí jako typ projektu rovněž rozcestník nebo úložiště. Na rozdíl od rozcestníku je však potřeba vyplnit kategorii, jejíž jméno bývá většinou shodné se jménem hlavní stránky úložiště. Do této kategorie, případně do jejích podkategorií by pak měly být umístěny všechny stránky nacházející se v úložišti, které nepatří do jiných projektů. Všechny takové stránky by měly být rovněž opatřeny klasifikační nálepkou, v níž je uveden typ úložiště a tatáž projektová kategorie (viz třeba stránku Výslovnost latiny, patřící do úložiště Latina, nebo stránku Opel/Dokumentace, patřící do úložiště Opel).