Wikiverzita:Klasifikace obsahu

Z Wikiverzity
Tato stránka není ještě hotová.

Klasifikace obsahu je na Wikiverzitě realizována pomocí atraktivních nálepek, které zároveň vkládají jednotlivé stránky do kategorií. Odkazy na kategorie však nepřekážejí v kódu stránky. Obsah Wikiverzity lze dělit podle několika kritérií. Inspirací pro toto rozdělení je rozdělení na anglické Wikiverzitě.

Rozdělení podle předmětu[editovat]

Dělí stránky podle jednotlivých předmětů (např. angličtina, matematika, chemie).

Rozdělení podle stupně dokončení[editovat]

Přiřazuje stránkám šablonu označující procentuální dokončenost daného kurzu či obecně stránky. Toto hodnocení je subjektivní. Nejlépe by bylo, kdyby hodnotil sám autor stránky.

Rozdělení podle druhu materiálu[editovat]

Na Wikiverzitě se setkáte z řadou stránek různého charakteru: poznámky, zadání úkolů, vypracování úkolů, eseje, kurzy, přednášky, stránky výzkumných projektů atd.

Rozdělení podle jazyka[editovat]

Tato stránka je v českém jazyce.

I na české Wikiverzitě se můžete setkávat se stránkami v cizích jazycích (výuka cizích jazyků, vědecké články). Wikiverzita striktně nepřesouvá stránky v jiných jazycích na jiné jazykové mutace, pokud mají své opodstatnění na české verzi.

Rozdělení podle úrovně?[editovat]

Materiály pro předškolní výuku, materiály pro celoživotní vzdělávání, výzkum. Jak to souborně nazvat? Řadit sem i výzkumné stránky, nebo výzkum pokryjí šablony "podle materiálu"?

Rozdělení podle živosti[editovat]

Dělí stránky podle toho, zde je dostupný mentor, či je kurz/projekt opuštěn a kolik účastníků se ho tak účastní.

Rozdělení podle kvality[editovat]

Je subjektivní rozdělení podle kvality zdroje. Hodnotí jak sami editoři, tak běžní čtenáři. Zavedeme nějaké hvězdičkové hodnocení pro kolemjdoucí?

--Juandev 15. 3. 2011, 07:03 (UTC)Odpovědět[odpovědět]